Vonház István: A szatmármegyei német telepítés (Pécs, 1931)

Okmánytár

358 119. 1740 április 25. Mezőpetri község népes és puszta telkeinek összeírása. Kár. levt. Acta Svevorum, Lad. S-cs. Az összeírást Károlyi Sándor gróf közvetlenül a községnek sváb telepe­sekkel való benépesítése előtt készíttette. Anno 1740. die 25 a Apr. Conscriptio Fundorum Possessionatorum et Desert orum in Possession e Mező Petri existentium Serie (videlicet) Sequenti. Nomina Personar' Észak felől való Soron Telek I -2 -is "5 a íS 1 8 OH Ez előtt balogh Mihálly lakván rajta, mostan Pusztaban vagyon Balogh szomszédtságában, ki lakta nem tudgyák, Pusztában . . . Utánna más Puszta, ki lakta nem tudgyák, hanem Szabó János nevü embernek lévén egy néhány rosban málléja benne .... Oláli István szomszédtságában Puszta Fürtös Mihálly Teleke fele Puszta Biró István telekje fele az előtt Gál Mihálly D. hivatatott . . . Keserű Telekje fele Pusztában Annak szomszédtságában más, ki lakta nem tudgyák Mellette Hatvani Pál telekje fele Pusztában Néhaj N. V. Pap János úr megmaradott özvegye N. Lengyel . . Éva asszony D. Inscribált Bondom László teleke fele a kin lakik eő kejlme i i Reszegei Portiójáért item Inscribáltatott Bona György és Oláh János, Puszták 2 \ Mellette Csűri András teleke felén a Csűr és ház, benne lakik Katona János vaida, melly teleken Szaniszló felől kijáró Siká­tort foglalták Utánna Bona Mihálly telekje felén pro nunc lakik Pap Miklós raita Bona Ambrus, Teleke felén pro nunc Fekete Lőrincz kerülő . . . Vicinitassában pro nunc Pusztában, az előtt ki lakta, nem tudgyák Birta András teleke felen pro nunc Lakik Kálvin Ferenc .... Sos István Telekje fele Pusztában vagyon Pusztai Tamás teleke felén, pro nunc lakik Orosz Tamás A mellett telek, az előtt ki lakta nem tudgyák, most Urbán Már­ton Csordás lakik rajta Troknya Péter teleke felén mostan Czigányok laknak rajta . . . Utánna Más Telek, az előt ki lakta nem tudgyák, pro nunc lakik rajta Szylágyi Pascully. Árendás Szabó György teleke felén Botyán Kozma lakik most rajta . . . Ugyan Más telek, az előt ki lakta nem tudgyák, pro nunc lakik raita Orosz Péter Latus facit 13 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom