Bene János: A nyíregyházi huszárok. (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 31. Nyíregyháza, 1991)

Perényi Alajos hadnagy: Szabó Kálmán gazdászati tiszthelyettes: Kiiment Rezső ezredorvosok: dr. Omaszta Sándor Dr. Kovács István Gyula föállatorvos: Herkner Péter állatorvos: Gergely Bertalan [29] SzSzBmLt. V.B.181. Kgy. jkv.: 656/1880. [30] SzSzBmLt. V.B.181. Kgy. jkv.: 8947/1880. [31] SzSzBmLt. V.B.181. Kgy. jkv.: 13013/1880. A kallói volt megyeházát a vármegye szerette volna értékesíteni vagy valamilyen módon hasznosítani, hisz az 1876 óta üresen állt. A bér­beadás jövedelméből kívánták fedezni az új, nyíregyházi vármegyeház építési költségeit. [32] SzSzBmLt. V.B.181. Kgy. jkv.: 13453/1880. [33] SzSzBmLt. V.B.181. Kgy. jkv.: 3817:1881. [34] Nyv. 1887. máj. 22. 21. sz. 1. [35] SzSzBmLt. V.B.192. 12. dob. [36] Jiraszek és Krausz az eletói táglaégetőt 1892-ben Führer Zsigmondnak adják el, aki 1919­ig üzemelteti, akkor a város kezelésébe kerül, de már nem termel. A 30-as években ezt a területet még mindig „ Jiraszek"-nek nevezték. [37] SzSzBmLt. V.B.192. 12. dob. [38] Nyv. 1891. okt. 25. 43. sz. 3. [39] A laktanya és csapatkórház tervrajzai megtalálhatók: SzSzBmLt. V.B.192. A városi mérnöki hivatal iratai: VII. C., valamint az V.B.192. IV. 12-15. dobozban. [40] A magyar huszárság története. Összeállította: Berkó István. Bp. 1918. Liptsey Kálmán könyv­kiadóhivatala. 118-119. [41] Nyv. 1891. nov. 8. 45. sz. 3-4. [42] A cs. és kir. 14- huszárezred tisztikara 1891-ben: ezredes: Lenk Albert, ezredparancsnok alezredes: Dolleschall Miklós, II. osztály parancsnoka őrnagy: Erben Róbert, I. o. pk., Nagy Valér, Stupka Tódor /. osztályú százados: Reimer Vilmos, Horváth Gyula pótkeret pk., Lázár Frigyes, Delinowszky József, Soltész Bertalan, Koluch József, Heilingötter Ottó, Adler Gyula. //. osztályú százados: Nagy Péter, Schönberger Brúnó főhadnagy: Kollowratnik József, lovag Licudi Cajetán, Schenker György, lovag Korvin Szaniszló, Pongrácz Aladár, Fáy Jenő, Joannovits József, Fodor Zoltán, Vétsey Ede, br. But tier Sándor ezredsegédtiszt, Hoffman Gusztáv, Patzak Ferenc, Baross László, Nagy Elemér. hadnagy: Halászy Dezső, Oehm Tivadar, Komáromy József, gr. Sztáray Tasziló, Dömötör Mik­lós, lovag Dierkes Alfréd, Fejérváry Béla, Korbuly Mihály, Füzesséry Elemér, Struncz Jenő, Szilágyi Mihály, utászszakasz pk., Van-Dernáth István, Pintér Ferenc hadapród: gr. Hoyos József, gr. Normann Hippolyt, Gregurich Antal orvos: 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom