Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK

SZILÁGYI JÁNOS tartalékos huszárfőhadnagy (Budapest, 1911. I. 26. - ?) Anyja: Bárdossy Sarolta. Egyéves önkéntesi szolgálatát 1929-30-ban a budapesti l/L huszárosztálynál szolgálta le. 1930­ban itt végezte el a tartalékos dszti iskolát is. Az 1. huszárezred kötelékében 1938. VIII. 5. és XII. 5. között a felvidéki, az I. önálló huszárszázaddal 1940. VIII. 10. és X. 15. között az erdélyi bevonulásban vett részt. 1941. V. 16.-án tartalékos főhadnaggyá léptették elő. A 125. kocsioszlop parancsnokaként 1942. VII. 5. és 1943. V. 20. között, a 165. hegyi málhásállat-oszlop parancs­nokságán pedig 1944. VII. 5. és XII. 7. között a keleti hadszíntéren, illetve felvidéki területen frontszolgálatot teljesített. SZILÁGYI MIHÁLY, PRIMŐR ÁKOSFALVI továbbszolgáló huszárhadnagy (Meggyesfalva, 1915. V. 23. - ) Anyja: Incze Mária. Apja: Szilágyi Kál­mán. Tényleges katonai szolgálatát 1939. XI. 18. és 1941. IX. 30. között Pé­csett, a IV önálló huszárszázadnál teljesítette. A tartalékos dszti iskolát, illet­ve a vizsgát ezen időszak alatt a 2. huszárezrednél abszolválta. 1941. X. l.-én tartalékos zászlóssá léptették elő. 1941. X. 22.-én egy év továbbszolgálatot vállalt, melyet 1943. X. l.-én újból megismételt. 1942. VI. 5.-ig a 3. huszárez­red 4., majd 1942. X. l.-ig az 5., ezt követően a 3. lovasszázadánál teljesített szolgálatot. 1944. VII. l.-én továbbszolgáló hadnaggyá léptették elő. 1944. II. 23.-tól mint a 12. könnyű, majd tartalék hadosztály lovasszázadának I. sza­kasz-, majd századparancsnoka a Pripjat-mocsarak területen, majd Nagyvá­rad környékén frontszolgálatot teljesített. 1944. VII. 21.-én a Bug menti Leplowkánál, X. 2.-án pedig Nagyváradnál sebesült meg. Felépülését köve­tően ereded csapatteste helyett 1944. XII. 24.-ig Budapesten egy kisegítő karhatalmi alakulatban (KISKA) alakulatban szolgált, majd a budapesd vá­rosparancsnokságon történt jelentkezése után néhány hónapig egy rendőr­karhatalmi zászlóalj tagja volt. 1958. III. 25.-én lefokozták. SZILÁGYI SÁNDOR tartalékos huszárzászlós (Szaniszló, 1910. - ?) Anyja: Jeles Mária. 1942. IV. l.-én tartalékos zász­lóssá léptették elő. SZILÁGYI SÁNDOR, HOROGSZEGI tartalékos huszárhadnagy (Hadad, 1916. VI. 21. - Budapest, 1996. I. 10.) Földbirtokos. Anyja: Miklóssy Teréz. Apja: Szilágyi Kálmán gazdasági intéző, földbirtokos. Tényle­ges katonai szolgálatát 1938 és 1940 között a román hadsereg 11. huszárezre­dében teljesítette. 1941. IV 24. és VII. 26. között a kolozsvári IX. önálló hu­szárszázadban tartalékos üszü átképző tanfolyamon vett részt. 1942. IV l.-én tartalékos zászlóssá léptették elő. Mint a 48. gyalogezred lovasszakaszának pa­rancsnoka 1942. IV. 12.-től 1943. III. 6-áig. részt vett a 2. hadsereg Don mend hadműveleteiben. 1942. IX. l.-én tartalékos hadnaggyá léptették elő. 1943. III. 6. és V. 31. között Gyergyószentmiklóson lósorozó tisztként működött.

Next

/
Oldalképek
Tartalom