Vay Miklós - Lévay József (bev.): Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből (Budapest, Fraklin, 1899)

TÁRGY- és NÉVMUTATÓ

524 Lap Sánczmunkára itélt foglyok .... 237 Sanyargatás Therezienstadban.... .... 280 Sáromberki Lilla .... .„. .... .... .... 267 Sárrét .... _ ..„ .... .... 111 Selmeczbánya leírása .... .... .... .... 49 Sembery Károly .„. .... .... .... .... 47 Sennyey Pál 319, 333, 344, 385, 393, 405, 425, 432. Séta a Therezienstadti tánczokon 254, 261 Sigmondv .... .... .... 214, 218 Simoncsics báró komáromi várparancs­nok .... .... ..„ .... ..„ .... .... 276 Simonyi Simon .... .... .... 27 Simonyi festő .... .„. .„. .... .„. 213 Sió... " .... .... .... .... .... .„. __ 111 Sipos elleni nyomozás .... .... 404, 409 Sitkó bányatanácsos .... .„. .... .... 54 Skolnitzky grófok .... .... ._. 85 Sóbányák Vieliczkán.... .... .... 80 Somsich Pongrácz personalis .„. 149 Somsicli Pál _ 170, 324 Sombory ezredes .„. .„. .... .... 214 Somossy .... .... .... .... .„. 432 Soós Pál alispán . .... .... .... .... 131 Sopron város leírása .„ .... .... .... 115 Sorokovszky grófnő .... .... .... .... 79 Sornay dieialis pap ...; .... .... 149 Sótömbben kivájt kápolna .... 83 Spisa-só..„ .... .... .... .... .... .... 82 Stamminger lelkész .... .... .... 101 Sternthál báró hadnagy .... 232 Stopfer professor .... .... 309 Strossmayer püspök .... .„. .... 353 Schedius .... .... .... .... .... .... .... 14 Schey .... .... .... 389 Scbibiker-tó .... .... .... .... .... .... 82 Schiller tábornok .... ... .... 277 Scblecbta báró .... .... .... .... .... 230 Schmecks-fiirdő leírása ..„ 97 Schmideg grófnő .... .... .... .... .... 109 Schmerling 351, 376, 381, 409, 434, 439 Schmidt doktor memoranduma .... .... 416 Sehol tész .„ .... .... .... .... 98 Schoosberger .... .... .... 350 Scbuselka .... .... .... .... .... .... 403 Schwarlzner .„. ..„ .... .... .... _ 14 Schwarzenberg—Bach rendszere 272 Schwarzenberg érsek .... .„. .... 449 Szabó János, Vay Miklós báró nevelője 10 Szalbeck báró .... .... .... .... .... .... 218 Szalay historicus .... .... .... .... 324 Szamos-Újvári csata .... .... .... .... 200 Szathmáry Király Antal „„ .... .„. 124 Szathmáry József .... .„. .... 141 Szászok ~ .... .„. .... .... .... 362 Szczitovszky bibornok .„. .... 280 Lap Széchen Antal 164, 316, 385, 416, 433, 436, 438 Széchen Antal levele az osztrák minisz­terekről .„. .... .... _ 367 levele a birodalmi tanácsi sta­tumokról.™ .„. ._ __ .„. 369 levele Ő felsége véleményéről a feliratra vonatkozólag ... 430 levele a nyilt parancsról .... 437 Széchényi István gróf ._. .„. 167, 484 Széchényi Pál.... .„. .... _ .... .... 350 Szedlniczkv .... .... .... .... .„. ..„ 280 Szegműhely Rhoniczon ..„ .„ 71 Székesfehérvár .... ..„ __ .... 109 Székely Dávid.... .... .... .„. 213 Székács lelkész .... .... .„ 221 Szemere Bertalan a kanczellárválság­ról „ .... .... .... 150, 184, 185 Szentiványi Péter ..„ .„. _ .„. 74, 104 Szentiványi Ödön ... ™ .... .... 272 Szentiványi Vincze... ... 317, 320, 433 Szent-Antal leírása .... .„. .... 51 Szent-Kereszt _. ™ .„ 57 Szent-Szaniszló krakói székesegyház 84 Szilágyi Lajos.... .... .... .... .... 323 Szilassy József koronaőr 15, 64 Szilveszter-est Therezienstadtban 256 Szirmay Antal levele az országgyűlés üléséről .... .... .... .... .„. ..„ 129 Szirmay Sándor 221, 334 Szlavóniai magyar párt... .... .„ 353 Szliács-fürdő leírása .„. .... .... 64 Szmrecsányi .... .„. .... .„. .... ..„ 76 Szobarendezés Therezienstadtban 228 Szobieszky (III.) koporsója.™ 85 Szoboszlay .... ~~ 447 Szombathely leírása .... .... .... 114 Szomolnok rézbányái 101 Szomorújáték kritikája 264 Szőgyény Zsigmond personális 14 Szőgyény László levele a pesti felirat tárgyában ..„ .„. .... .... 169 _ — levele József nádor haláláról 174 levele vallásügyi legfelsőbb el­határozásról ._. .... .... .... 313 levele kineveztetésekről 350 levele Schmerlingről s a szer­bekről .... .... ~~ 376 levele a kibontakozásról 378 — — levele a császári kihallgatásról 380 levele a Partiumok bekebelezé­séről 383 — — levele a császár elnöklete alatti conferencziáról — ~~ 388 levele Rajner főherczeg ellen­őrködéséről .... 395, 404

Next

/
Oldalképek
Tartalom