Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a 15. század elejéig. (Jósa András Múzeum Kiadványai 60. Nyíregyháza, 2008)

Adattár

Tőröstelek földekkel Mihályé, a D-i Oroszpályi birtokkal Lőrincé és Lászlóé lesz. A Szamos fo­lyón nevesített halrekeszek (Felweyz, Korumhere, Bezere, Karkorumere), a Long h nevű nagy sziget és a malomhelyek közös használatban maradnak. Ezt az oklevelet mutatta be és íratta át Mátyás királlyal 1482-ben Petri Derzs Gergely. 1336-ban Druget Vilmos nádor tiltja Szamosszeg népeit Ders fia: László, Gergely fia: Lőrinc és Majos fia: Mihály Dobos, Dég, Akol és Tehnye birtokainak és a Homoród folyóra épített malomnak és a halastavaknak a haszná­latától. A következő évben megjáratják határát, az erről szóló oklevelet Dobos és Olcsva 1371. évi határperében Battyáni Péter fia: János mutatja be. A határ K-en a Szamos folyó közelében, a Farkasveremnél kezdődik, ahol 4 birtok. Dobos. Dég, Akol és Tehnye, valamint a sárvári monostor Apáti földje határai szögelnek össze. Majd a Szamos mentén haladva érinti a Tehnye rétet, és a Tehnyerakattya mocsár (stagnum Tehnyerakathya) irányába, innen a Gálocskató mocsár (stagnum Galochkatou) felé halad, ennek közelében kereszttel jelölt tölgyfa a határpont. Majd Ny-ra fordulva Ejegvize folyóig (adß-m Eyeguize), innen a Szilberek (ad stivam ulmi Zylberuk), majd a másik, szintén Szilbereknek nevezett erdőig, végül a Várasdobos erdőig ha­lad, ahol az út menti 2 határjel Csokaly birtok és Várasdobos föld határait választja el. Majd 2 út mellett elhaladva jutnak el a bércig (ad monticulum berch dictum), Vaja, Parasznya és Dobos határszögletéig, innen K-re fordulva érintik Parasznya és Tőröstelek közös határjelét, majd a Dobosra vezető közutat, ahol Dobos és Parasznya, tovább Pályi és Parasznya határjele után elérik a Szatmárba vezető közutat, ezután az erdőn keresztül a Homoródfő (ad locum Homorodfew) helyet, s visszatérnek a Farkasveremhez. A felsorolt földrajzi nevek közül a Far­kas-verem-tája (Kálnási 1989, 292), Kis-Farkas-verem (Uo. 298), Nagy-Farkas-verem (Uo. 301) a nagydobosi, Gályó (Uo. 425) az ópályi, Homoród, Homoród-hát, Tehnye (Uo. 514) a szamosszegi határban ma is él. 1341-ben Gábriel fia: Lukács [a Téti (Szabolcs m.) cs. őse], Majos fia: Mihály, Ders fia: László, Gergely fia: Lőrinc és [Petri] Sándor fia: Sándor dobosi ne­mesek, mint szomszédok vesznek részt Pályi határjárásában. 1342-ben Ders fia: László fiai: Ders András (kb. 8 éves), Pál (kb. 6 éves), Péter (kb. 4 éves) és Lőrinc fia: Tamás (kb. 6 éves), a Szatmár m.-i Dobosról való nemesek tiltják Lászlót, hogy Dobos felét - amely örökség címén őket illeti - Gábriel fia Lukácsnak eladja, azt pedig, hogy megszerezze. Ugyanakkor Ders fia: László és Gergely fia: Lőrinc tiltakozik amiatt, hogy Újfalui Fábián fia: Majos fia: Mihály és To­kaji (Borsod m.) Gábriel fia: Lukács még 1330-ban egyezséget kötött Lukács testvérré foga­dásáról, s ezzel a Szatmár m.-i Dobos A-nek (Mihály része felének) is az utóbbi részére törté­nő átadásáról és azt a királlyal is jóváhagyatták. Állításuk szerint Lukács Mihálynak nem ág­beli rokona, hanem hospes ésjövevény (advena), ezért az egyezség érvénytelen. 1343-ban Szalók fia: Mihály fia Péter mester és atyafia: [a Hontpázmány nb-i Palotai (Bihar m, ) ] Cibak fia: Mi­hály mester tiltakozik a nádor, [Zsámboki] Miklós előtt amiatt, hogy Gábor fia: Lukács az ő dobosi birtokrészeiket elfoglalta. Az évben Miklós nádor a Gábor fia: Lukács által Doboson és a Szabolcs m.-i Újfaluban elfoglalt birtokrészek vételárát, 50 M.-t Szalók fia: Mihály fia Péter­nek elengedi, mert a nádor [Lackfi] István tárnokmester közbenjárására azt Lukácsnak vissza­adta. Ugyanakkor Dobosi Ders fia: László peres ügye miatt 2 M.-t fizet az országbírónak. 1347­ben zárult a Battyáni Szalók fia: Mihály fia: Péter mester és Újfalui Gábor fia: Lukács mester közötti per, Dobos részbirtoka az előbbié lett (DL 3905). 1349-ben Petri Lőrinc fia: Tamás és unokatestvére, Sándor fia: Sándor a dobosi uradalomban lévő részeiket - amelyeket koráb­ban Lőrinc elzálogosított - újabb 40 M.-ért átengedik Battyáni Mihály fia Péternek. Ders fiai: László és Szaniszló 1379. évi panasza szerint az ő nagydobosi részük földjeit Battyáni Péter fia: János [felesége Tomaj nb-i Losonci Katalin ( 1383: DL 96686)] hatalmasul használja, job­bágyaikat elűzte, házaikat felégette. A Petriek részét véglegesen Péter fia: János mester 1392-

Next

/
Oldalképek
Tartalom