A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 47. (Nyíregyháza, 2005)

Történelem - C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez)

C. Tóth Norbert amikoris a mondott Balk vajda fia: Sándor, Demeter uterinus testvére a mondott javakat potentialiter resistendo, auferre non permisisset; ymo quasdam res eiusdem per ipsos domini palatini et nostri homines iuxta iudiciariam commissionem dicti domini palatini ablatas ab eisdem auferri fecisset, quadamque datia, collectas et census annuos et annuatim a jobagionibus iamdicti Demetrii filii Balk convicti per ipsos domini palatini et nostri homines occupatis pervenire debentes et consuetos ab eisdem iobagionibus, id Sándor existum non permisisset. Konventi fogalmazvány egy 1387. aug. 20-i oklevél (13) hátlapjának felső részén. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1387-16. (DF 220054.) 1 Az oklevél évkorét Garai Miklós nádor kinevezése (1402. szept. 20.) és Demeter halála (1405) adja meg. (ENGEL 1996. 1. 5.) (1403-1405.) Jún. 11 .e. (f. IV. a. Barnabe apostoli) (A leleszi konvent Zs.-hoz.) Garai Miklós nádor levele értelmében Mochola-i Egyed fia: Benedekkel, a királyi kúriából e célra kirendelt nádori emberrel (Szaniszló fráter subdiaconus-t küldték ki) ad facta occupationis, estimationis, statutionis et applicationis universorum iurium possessionariorum Demetrii filii Balk wayvode contra Georgium de Charnavoda convicti ubilibet existentium rerumque et bonorum ipsius propriarum ablationis, akik visszatérve elmondták, hogy mivel Balk vajda fia: Sándor, Demeter testvére a bírónak járó két részt és a másik félnek járó harmadik részt kiegyenlítette, ezért erről nyugtatják és Demeter javait átadják neki, amíg abból ki nem lesz elégítve. Konventi fogalmazvány egy 1387. aug. 20-i oklevél (13) hátlapjának alsó részén. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1387-16. (DF 220054.) 1 Az oklevél évkorét Garai Miklós nádor kinevezése (1402. szept. 20.) és Demeter halála (1405) adja meg. (ENGEL 1996.1.5.) 332

Next

/
Oldalképek
Tartalom