Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a 15. század elejéig. (Jósa András Múzeum Kiadványai 60. Nyíregyháza, 2008)

Adattár

NAGYPELESKE Ld. Peleske alatt! NAGYPIRICSE Ld. Piricse alatt! NAGYRESZEGE Ld. Részege alatt! NAGYROZSÁLY Ld. Rozsály alatt! NAGYSZEKERES Ld. Szekeres 1. alatt! NAGYVADA Ld. Vada alatt! NAGYZSADÁNY Ld. Zsadány alatt! NAMÉNY 1. 322. 1214/550: Pousam de v. Numen, pr-o Sebus (VR. 298.§, 180); 1325: in Nomen (DL 96125); 1332-4/PpReg.: Pet. sac. de Nouem, ~ de Nomen (Vat. 1/1. 117, 134); 1351: p. Nomen (DL 96321); 1357: p. Nomyn (DL 51740; A. VI. 562; Kállay II, 1217); p. Nomen (DL 4666; A. VI 580); Jo.J, Bencench, Lad.J. Jac-i de ~ (DL 51772; A. VI, 621 ; Kállay II, 1251 ); 1381: v. ~ (DL 52380; Kállay II, 1877); p. Numyen (DL 96559); 1384: p. Namen (DF 220003 = LO AA. nro. 9); 1386: injoro... (hiány!) in u. Namen voc. celebrări consueto (Süttő: Anjou II, 586); 1389: ... de Namyn (Zs. I, 1024); 1392: StanizlausJ. Lad-i de Namen (DL 78079; Zichy IV, 492); 1397: p. ~ voc. in C-u de Beregh exist. (DL 78230; Zichy V, 51); 1405: p. Nomen (Zs. II/l, 3701). A hn. német eredetű szn.-ből keletkezett magyar névadással. A falu feltűnésekor, 1214-ben Besenyődi (Szabolcs m.) Kilián [a Kaplony nb-i] Simon prédiumán lakó varsányi embereket és [a Hontpázmány nb-i] Sebes prédiumán lakó naményi Pósát pénzének erőszakos elvételével vádolja. A birtok a Hontpázmány nb-iektől leányágon került a Lónyai cs. őse kezére. 1321 -ben [Lónyai (Beregm.) Nana fia:] Jakab [felesége a Hontpázmány nb-i Kozma ispán leánya 1336: AOkl. XX, 30] fiait, Bencencet és Jakabot, testvérük, Kozma özvegye, a [Szalók nb-i] Fényes fia: néhai Loránd ispán leánya, Klára 30 M.-t kitevő hozománya és jegyajándéka ügyében nyug­tatja Miklós és László, akiknek Klára a nőtestvérük (Uo. VI, 281 ). Bencenc mester és Jakab a 30 M.-t 1322-ben kifizette (Uo. VI, 807-8) 1325-ben [a Szentemágócs nb-i Kölesei] Dénes fia: János itt adja ki oklevelét. Testvére, Dénes fia: András felesége, Katalin nemes asszony per­ben áll Jakab fia Jakabbal és Benchench fiaival, Györggyel és Jánossal az egri püspök előtt (1329: Uo. XIII, 330). 135 l-ben Benchenchen/Mfiai: György és János e Szatmár m.-i birto­kán 3 M. birságot zálogban behajtottak. 1357-ben Lónyai Jakab fiait, Lászlót és Miklóst, ill. Benchench fiait, Jánost és Györgyöt e birtokukon idézik [a Kaplony nb-i] Tákosi (Bereg m.) Sándor fia: Gergely érdekében, akik közül László és János Szatmár vm. esküdtje (DL 51772). Ugyanakkor I. Lajos király az itt szedett vám 1/3-t, amely a szatmári ispán jövedelméhez tar­tozott, György fia Mihálynak [az ekkor nemesített budai polgárnak], a királyi gyűrűspecsét jegy­zőjének és a lippai sókamara ispánnak adja, s annak Szamosszeg birtokához csatolja. 1368­ban az itt és Szalkamátéban (Zalkamate) tartott vásárok miatt áll perben Bencenc fiai: Já­nos és György, Jakab fia: Miklós, valamint [a Káta nb-i] Csaholyi János fia: Sebestyén (DL 64077); 1381-ben itt hozandó ítélet színhelye. Ugyanakkor Lónyai Jakab fia: László fia: Szaniszló tiltakozik, hogy Bencenc fia: János fiai: László és István [felesége Tákosi Margit] az apja halála után a naményi kúriája előtti szőlőt elfoglalta, azon kúriát és házakat emelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom