213 találat (0,199 másodperc)

Találatok

1. 1950-01-12 / 10. szám, csütörtök
[...] vt Geréb pk Patrik pk Sándor pk A 4 Lae are [...] A 24 Márton p K Szaniszló Jozaíát vt N Albert et [...]
2. 1950-10-13 / 237. szám, péntek
[...] is a kö­vetkező jelöltek Brandl Sándor oroszvári illetőségű munkás három gimnáziumot [...] a szász királyok és Poniatowski Szaniszló korának emlé­keit sorra restaurálták A [...]
3. 1952-01-09 / 7. szám, szerda
[...] Gábor József Ru­szinka István Mrocs Sándor Lévay Sándor Lévay Lajos és Krol Lajos [...] erről gondoskodnak Vidor Ru­dolf és Szaniszló János élvtársak is Szép munkateljesítménye [...] közé tartoznak Macek Mihály Su­jak Sándor Hostyák János és még jó [...]
4. 1952-02-20 / 43. szám, szerda
[...] Ora­vec János 188 százalékkal Simkó Sándor 187 4 százalékkal Ambrus János [...] együttműködésének jele az ls hogy Szaniszló Pál géplakatos vezetésével januárban négy [...]
5. 1952-05-13 / 112. szám, kedd
[...] A munkában legjobban kitűnt Sta­basz Szaniszló vájár aki normáját 164 Í [...] Az élmunká­sok közül legjobban Urvecky Sán­dor munkaérdemrenddel kitüntetett hegesztő tűnik ki [...]
6. 1953-09-29 / 236. szám, kedd
[...] csatársorban Zséli a fe­dezetsorban és Szaniszló kapus voltak a győztes csapat [...] és Csák lőtték Bíró Nagy Sándor fi Slavoj Nitra Slavoj Bratislava [...]
7. 1955-09-30 / 235. szám, péntek
[...] jól elő legyenek készítve Horváth Sándor 99 Én sem fogok már [...] még bőségesebb hozamokat érjenek el Szaniszló Terézia fejőnő már alkal­mazza a [...] már olyan teheneink is mondja Szaniszló Terézia me­lyektől 18 litert fejünk [...]
8. 1956-02-03 / 34. szám, péntek
[...] és rábízták a szövetkezet könyvelését Szaniszló Sándor az új könyvelő tudta hogy [...] tudományát A tagság felismerte hogy Szaniszló nemcsak az adminiszt­rációhoz ért hanem [...] azok sok újat tartalmaztak elfogadták Sza­niszló Sándor okosan felismerte hogy a kolhozparasztok [...] az nyilván jó vezetőnek bizo­nyult Szaniszló elvtárs fejlődik tovább távhallgatója a [...]
9. 1956-06-23 / 174. szám, szombat
[...] fiatal szürkeszemű kovács dolgozik Kázmér Sándornak hívják Az aratógépek tartalékkaszáit javít­gatja [...] ötlete megszületett Több vezető jelenlétében Szaniszló Pálnak az üzemi tanács elnökének [...]
10. 1957-12-11 / 343. szám, szerda
[...] arról a szövetkezet fiatal elnöke Szaniszló Sándor így véle­kedik Elek már most [...] kéré­sünk máig is elintézetlen Horváth Sándor További egészközségi EFSZ ek a [...]
11. 1958-03-01 / 60. szám, szombat
[...] megkárosítják az állandó mun­kásokat Fábián Sándor Rozsnyó Először közösen A losonci [...] adja tudtunkra a beszámo­ló B Szaniszló István vl­tafelszólalásából aztán ki­derül hogy [...] termelés számára Ladislav Mitro Tóth Sándor és Takács János traktoro­sok már [...]
12. 1958-03-30 / 89. szám, vasárnap
[...] hir­dette A szövetkezet fiatal elnöke Sza­niszló Sándor sietős léptekkel bakta­tott a fagyos [...]
13. 1958-08-24 / 234. szám, vasárnap
[...] a falvak illetve szövet­kezetek képviselőié Szaniszló Sándor a csécsi szövetkezet elnöke mindjárt [...]
14. 1959-01-01 / 1. szám, csütörtök
[...] csehszlo­vák nép győzelme 26 Cs Sándor 27 P Ákos 28 Sz [...] 16 Cs Lambert 18 Sz Sándor 2 Cs Áron 17 P [...] 13 V Luca 13 P Szaniszló 28 Sz Fr Engels 14 [...]
15. 1959-03-28 / 86. szám, szombat
[...] következők nyertek könyv­jutalmat 1 Uhercsik Sándor Somorja 2 Lukács Irén Rozsnyó [...] Egyelőre sántít a védelem ahol Szaniszló kapus sincs biz­tató formában a [...]
16. 1963-06-25 / 173. szám, kedd
[...] egyéni tanulással bővítik szak­tudásukat Szabó Sándor Ipolyság Karlovy Vary i porcelán [...] kell asztalt terí­teni különböző alkalmakkor Szaniszló Ferenc és Fábry László most [...] mindketten a mező­gazda ágban dolgoztak Szaniszló Fe­renc mint agronómus a Nagyidai [...] figyelmet szentel­nének e kérdésnek Iván Sándor 1963 június 25 ÚJ SZÓ [...]
17. 1964-06-14 / 164. szám, vasárnap
[...] öttusa ver­senyt Török dr nyerte Szaniszló ős Bretz előtt A csapatversenyben [...] hátvédek Nagy Sipos Solymosi fedezetek Sándor Bene Tichy Albert Komora Fenyvesi [...]
18. 1966-11-13 / 313. szám, vasárnap
[...] órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK SZILVIA SZANISZLÖ nevű ked­ves olvasóinkat Q 1836 [...] magyar tan­szék vezetőjét dr Csanda Sán­dor kandidátust A szerzővel ta­valy megjelent [...]
19. 1967-04-27 / 116. szám, csütörtök
[...] magyar írók mű vei Petőfi Sándor versei és Fá­bián Zoltán Három [...] 18 20 30 9 PRAHA Szaniszló a nyomozó francia olasz 10 [...]
20. 1967-06-01 / 149. szám, csütörtök
[...] között Désen eltöltött éveiről Enyedi Sándor kutató eredeti okmányok alapján megírja [...] am 18 20 30 PARTIZÁN Szaniszló a nyo­mozó fr 17 19 [...]