37 találat (0,172 másodperc)

Találatok

1. 1961-11-09 / 264. szám
[...] KÜLÖNKIADÁSA III ÉVFOLYAM 204 SZÁM FEUER ASZTAL melletti baráti beszélgetésre hívta [...] a helyi nevelési problémákról Hankó István az űttörőház igaz­gatója a községben [...] Jeney Ákos Tóth Imre Garamvölgyi István idősebb Madarász Józsefné Tormási András [...]
2. 1961-12-10 / 291. szám
[...] üzlet igazgatósága Ennek elnöke Rovó István a DÁV igazgató­ja titkára Kecskeméti [...] munkás­klub A DÁV igazgatója Rovó Ist­ván így nyilatkozott róla a napokban [...] hasonló jellegű klubot létesíteni Rovó István véleménye szerint nehéz fel­adat volna [...] Feuerbach Ludwig A ke­reszténység lényege Feuer bachnak a nagy német ma­terialista [...]
3. 1965-01-26 / 21. szám
[...] mel­lett kerek piros téglás házacs­ka Feuer ajtaján na benyitsz csilingel a [...] nem hirdetés hanem vezércikk­téma Ivanics István A törökbálinti autóbuszra 24 én [...] szín i vonalas előadásával Bogár István az együttes fiatal kar j [...] yet szín I tén Bogár István vezényelt Suchon Kodály és Verdi [...]
4. 1966-02-25 / 47. szám
[...] és budapesti koszo­rús keringő Belányi István szarka keringő Szigeti Lajos keleti [...] diák a tizenöt éves Nemes István sikoltott fel meglepetten azonban ő [...] az alvó váci fiú Nemes István karjába fúródott A rossz tréfa [...] Mór Szeretve mind a vérpadig Feuer Mária Rimszkij Kor szakov Graves [...]
5. 1967-01-20 / 17. szám
[...] Kraut Gyula Kraut József Kovács István Baráth János mintegy 40 50 [...] 4 lőttük 19 40 Emanuel Feuer mann lemezeiből 19 45 Farkas [...]
6. 1970-01-16 / 13. szám
[...] Gábor Nagy­kőrösi Kinizsi 3 Kecskeméti István Nagykőrösi Kinizsi A kisdobosok borversenyé­ben [...] szeretett édesanyánk id özv Vörös Istvánná rövid szenvedés után elhunyt Drága [...] irhabun­da Megtekinthető a já boltban Feuer tuzneiy eladó Rákóczi út 35 [...]
7. 1970-04-15 / 87. szám
[...] kérdésre igyekszik szociográ­fiai választ adni Feuer Mária most megjelenő könyvében Napjaink­ban [...] kialakított véleményeket A vizsgálat tárgya Feuer Mária könyvében a tavaly tavasszal [...] másrészt s ezzel foglalkozik nagyrészt Feuer Mária a mo­dem zene iránti [...] újdonság a Zene­műkiadóban melyről Bogár Ist­ván tájékoztatott bennünket Ismeri a Modern [...]
8. 1971-07-18 / 168. szám
[...] a szép régi népszokásokat Horváth István az együttes vezetője gyűjtötte össze [...] A negyedik nyár Zebcgénybcn Szőnyi István 1923 tól 1970 ig alkotott [...] az öt éve alapított Szőnyi István Emlékmúzeum s az emlékmúzeum baráti [...] még tizenegy alkalommal fel­vételizhet Barátnője Feuer Johanna ősszel a Szilágyi gimnázium [...]
9. 1971-09-26 / 227. szám
[...] szabad kö­zel menni Értetted Igen FEUER KLARA A titokzatos üzenet KERT [...] hangon szólt a gyerekekre POLGAR ISTVÁN A házőrző Akire gondolok nem [...]
10. 1971-09-30 / 230. szám
[...] A képzőművészeti alkotó csoportnak Mikes István tart előadást Bulgária hagyomá­nyokban gazdag [...] elő­segítésére A közös elhatáro­zás kezdeményezője Feuer stahlerné brigádvezető volt Lemondott hangversenyek [...] meg velünk Görög versek Sinka István csillagok közé ballagó fekete bojtárja [...]
11. 1971-10-15 / 243. szám
[...] Anglia magyarországi nagykövete is Szurdi István belkereskedel­mi miniszter az Országos Idegenforgalmi [...] nyilván hazánkban Különleges fásítási program FEUER VILÁG A Pestvidéki Kőbánya Vál­lalat [...]
12. 1972-05-27 / 123. szám
[...] körképévé válnak A kötet szerzője Feuer Má­ria újságíró zenekritikus írá­sait egyenként [...] hadviselés kézikönyvéből című munkájából FEKETE ISTVÁN CSEND 21 NAP című kötete [...] a kötet E sorozatban Fekete Istvánnak eddig tizenöt kö­tetét jelentette meg [...]
13. 1972-09-13 / 216. szám
[...] leggyakrab­ban előforduló szabálysérté­sekről dr Sztriha István fő­előadó a következőket mon­dotta Építkezők [...] II Nagy Sárik Karsai Kis Feuer Kalmár S Az Iklad lesből [...]
14. 1972-09-23 / 225. szám
[...] emlí­tést érdemel Kiss Gyula Lan­tos István Perényi Miklós Varga Csilla Falvai [...] gazdagodott A Kroó György és Feuer Mária szer­kesztésében megjelent Vita a [...] nő Czigány Judit és Egressy István előadóművészek tolmá­csolásában valamint Vera Kancurova [...]
15. 1974-04-24 / 94. szám
[...] általános iskola előtti úszakaszon Marton Ist­ván 30 éves budapesti lakos a [...] súlyos életveszélyes A balesetért Marton István a fe­lelős mert az éles [...] meg A ma­gyar delegációt Mojiori Ist­ván a Kossuth Nyomda ve­zérigazgatója vezeti [...] I rész 17 55 Emanuel Feuer marai gordonka és Jean Pierre [...]
16. 1974-05-31 / 125. szám
[...] és Iván Erzsébet József German István és Juhász Mar­git Zsuzsanna Kiss [...] és Homok Margit Krisz­tina Sebián István és Madár Katalin Judit Kertész [...] Rózsa­hegyi Ferenc Benkó Máriával Kovács István Vörösmarti Edittel Ödé Gyula Solymár [...] u 16 Fá­bián Ferencné szül Feuer stahler Ilona Vác Kertész u [...]
17. 1974-07-06 / 156. szám
[...] a művelődési köz­pont dolgozóit Lür István az intézmény 1971 decemberében ki­nevezett [...] előadókkal 18 25 Község közösség Feuer András riportja 18 30 Be [...]
18. 1975-01-04 / 3. szám
[...] Rendőr várta a szállítmányt Sági István huszonkilenc éves csemői lakost munkahe­lyén [...] a nagykőrösi 33 éves Illés Istvánt adták mellé Rakodás közben Sági [...] A járásbíróság nem jog­erősen Sági Istvánt nyolc hónapi szigorított börtönben végrehajtandó [...] felelő embert a megfelelő helyre Feuer András ak­tuális jegyzete Sonny és [...]
19. 1975-02-08 / 33. szám
[...] elutasítani helyhiány miatt mondja Nagy Istvánná a 2 számú óvoda vezetője [...] tőségválasztó taggyűlések elő­készítésének tervezetét Habony István Ismét jönnek a lemezlovasok A [...] krónika Népdalok Kis győ­zelmek nyomában Feuer András műsora Andy Willi­ams énekel [...]
20. 1976-02-10 / 34. szám
[...] segítségül a fo­tóművészetet is ezúttal Fe­uer Tamást aki sorozatokban analizálja a [...] a nosztalgikus pillanatot ami­kor Oravecz István nyugdíj­ba megy Megannyi fejezet a [...] több is a kelleténél Ora­vecz István nyugdíjibamene­telét változatosabban is meg­leshette volna [...]

 

  • 1
  • 2