23 találat (0,296 másodperc)

Találatok

1. 1946. október 9., 1946/47. tanév második rendkívüli ülése • Az elnök az ülést megnyitja. • Távolmaradók felsorolása. • Miniszteri leiratok: • Tanszéki ügyek: • Elnöki bejelentések: • Tanszéki segédszemélyzeti ügyek: • Folyó ügyek: • Berekesztés: • 13. Az ülés berekesztése. (49. oldal)
[...] Kórbonctani intézetnéli adjuntus dr Fonav Istvánná dr Ruszkö Htel VIII tanársegéd [...] f o tanársegéd dr Fintér István IX f o dr Kerese István IX f o Kórtani intézetnélg [...] f o tanársegéd dr Szabó István VlII f o Fenntartva IX [...] f o tanársegéd dr Andik István VlII f o dr Bálint [...]
4. 1949. június 30., 1948/49. tanévi tizedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 6. (sic!. Az 1949/50. tanévi felvételi bizottság összeállítása. • 7. Miniszteri leirat ismertetése a felsőoktatási és tudományos illetménykiegészítés folyósítása tárgyában. • 8. Dr. Gödöny József és Pecze Ferenc tanársegédi megbízása az 1949/50. tanévre. • 9. Dr. Világhy Gyula, dr. Fényes Miklós, dr. Kovács Béla, d. Temesi Imre és Hegedűs István könyvtárkezelői megbízása az 1949/50. tanévre. • 10. Jelentés a gazdasági bizottság működéséről. • 11. Jelentés a könyvtár bizottság működéséről. • 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 13. Pakuts Ida rendkívüli joghallgató kérelme két rendkívüli félévének rendessé nyilvánítása tárgyában. • 14. Előterjesztés Sarudi István ny. r. tanár félév-elengedési kérelme tárgyában. • 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 16. Előterjesztés Hal Pál kánonjogi szigorlata tárgyában. • 17. Előterjesztés Szilvási József végbizonyítvány kiadása tárgyában. • 18. Előterjesztés dr. Komáromi Szilveszter szigorlati elbocsátás iránti kérelme tárgyában. • 19. Kari köszönetnyilvánítás a dékánnak. • Az ülés berekesztése. (174. oldal)
[...] üléséről Jelén vannak A CseKey István dékán elnökletével Vinkler János Holub [...] Onas Nán­dor Esztergár Lajos Losonczy István Rudolf Lóránt és Kislégí Nagy [...] munkák jutalmazása tárgyában újabb javaslat kérése 361 1948 49 D sz [...] 49 D sz Vizsgastatisztika be kérésé A ar tudomásul veszi A [...]
5. 1949. február 11., 1948/49. tanévi nyolcadik rendkívüli ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • Bizottsági jelentés a Statisztikai Tanszék betöltése tárgyában. • Kislégi Nagy Dénes egyetemi. ny. r. tanár meghívása a tanszékre. • Az ülés berekesztése. • 1948/49. tanévi hatodik rendes ülése, 1949. február 28. • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 3. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 4. Előterjesztés a legújabb tanulmányi rend módosítása tárgyában. • 5. Losonczy István egyetemi ny. r. tanár bejelentése a Bevezetés a jogtudományokba című kiskollégium meghirdetése tárgyában. • 6. Előterjesztés dr. pol. Horváth Pál szigorlati elbocsátási kérelme tárgyában. • 7. Előterjesztés Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérelme tárgyában. • 8. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 9. Javaslat a tanszékek és intézetek költségvetési igényeinek bejelentése tárgyában. • Az ülés berekesztése. (105. oldal)
[...] elnök be jelenti hogy Losonczy István egyetemi ny r tanár az [...] tudta előadni A Kar Losonczy István ny r tanár Bevezetés a [...] r tanár bizottsági előadó Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérése ügyében az alábbiakat terjeszti a Kar elé Fehér István joghallgató aki Pécs városban 1923 [...]
6. 1950. március 30., 1949/50. tanévi hetedik rendes ülése • I. A VKM-től érkezett leiratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • II. Rektori átiratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • III. Idegen hatóságoktól és magánszemélyektől érkezett iratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • IV. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • V. Tanulmányi bizottsági ügyek: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • 1. A tandíj megállapító bizottság javaslatai a II. félévi tandíj megállapítások fellebbezési ügyeiben. • 2. Véleményes jelentés a középiskolai képzés problémáiról. • 3. VKM leirat ismertetése a jegyzetkészítés és a minisztériumban tartandó értekezlet tárgyában. • 4. A kar professzorainak, segédtanszemélyzetének és dolgozóinak az április 4.-i nemzeti ünnep alkalmából tett munkafelajánlásainak ismertetése. • 5. Előterjesztés Holló Mihály szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 6. Előterjesztés Posza Ferenc szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 7. Előterjesztés Földvári József szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 8. Előterjesztés Bartalósné Krizer Klára szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 9. Előterjesztés Pecze Ferenc szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 10. Előterjesztés Fáy Miklós félév beszámítási kérelme tárgyában. • 11. Előterjesztés Rezek Dénes szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. • 12. Jelentés a Tanulmányi Osztály eddigi működéséről. • Az ülés berekesztése. (134. oldal)
[...] L 949 5 Ó Bobay István végbizonyitvány kiadása iránti kérelmének engedélyezése [...] fel terjesz ésekre kiegészítő adatok kérése ii if 36 1949 50 [...] Külföldi ösztöndíjasok tanulmányairól je­lent és kérése F co 3 68 A [...]
7. 1949. június 30., 1948/49. tanévi tizedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 6. (sic!. Az 1949/50. tanévi felvételi bizottság összeállítása. • 7. Miniszteri leirat ismertetése a felsőoktatási és tudományos illetménykiegészítés folyósítása tárgyában. • 8. Dr. Gödöny József és Pecze Ferenc tanársegédi megbízása az 1949/50. tanévre. • 9. Dr. Világhy Gyula, dr. Fényes Miklós, dr. Kovács Béla, d. Temesi Imre és Hegedűs István könyvtárkezelői megbízása az 1949/50. tanévre. • 10. Jelentés a gazdasági bizottság működéséről. • 11. Jelentés a könyvtár bizottság működéséről. • 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 13. Pakuts Ida rendkívüli joghallgató kérelme két rendkívüli félévének rendessé nyilvánítása tárgyában. • 14. Előterjesztés Sarudi István ny. r. tanár félév-elengedési kérelme tárgyában. • 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 16. Előterjesztés Hal Pál kánonjogi szigorlata tárgyában. • 17. Előterjesztés Szilvási József végbizonyítvány kiadása tárgyában. • 18. Előterjesztés dr. Komáromi Szilveszter szigorlati elbocsátás iránti kérelme tárgyában. • 19. Kari köszönetnyilvánítás a dékánnak. • Az ülés berekesztése. (175. oldal)
[...] szigorlatoztató bizottság tagjai részére előleg kérése a VXM töl 32 i [...] neveinek közlé­sével kapcsolatban pontosabb adatok kérése a VKM tÖl 349 1948 [...] 1948 49 D sz Rozs István végbizonyítvány kiaaása iránti
9. 1949. február 11., 1948/49. tanévi nyolcadik rendkívüli ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • Bizottsági jelentés a Statisztikai Tanszék betöltése tárgyában. • Kislégi Nagy Dénes egyetemi. ny. r. tanár meghívása a tanszékre. • Az ülés berekesztése. • 1948/49. tanévi hatodik rendes ülése, 1949. február 28. • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 3. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 4. Előterjesztés a legújabb tanulmányi rend módosítása tárgyában. • 5. Losonczy István egyetemi ny. r. tanár bejelentése a Bevezetés a jogtudományokba című kiskollégium meghirdetése tárgyában. • 6. Előterjesztés dr. pol. Horváth Pál szigorlati elbocsátási kérelme tárgyában. • 7. Előterjesztés Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérelme tárgyában. • 8. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 9. Javaslat a tanszékek és intézetek költségvetési igényeinek bejelentése tárgyában. • Az ülés berekesztése. (102. oldal)
[...] vannak i 0 se key István dékán elnökletével Irk Albert Vinkler [...] Óriás Nándor Esztergár Lajos Losonczy István és Ru­dolf LoTánt ny r [...] sz Nemzetközi kulturális szerződésekről adatszolgál­tatás kérése y 1 243 948 49 [...]
10. 1947. október 29., 1947/48. tanévi második rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. A külföldi pályázatokra beadott kérelmek bírálatának ismertetése. • 6. Bizottság kiküldése a Pozsonyi és Pécsi Jogászok Egyesületének újraélesztése tárgyában. • 7. Magántanári képviselők megválasztása. • 8. A rektor megkeresése néhai Faluhelyi Ferenc egyetemi ny. r. tanár megemlékezéséről való gondoskodás tárgyában. • 9. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 10. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 11. Mód Kázmér kérelme szigorlati határidő leszállítása tárgyában. • 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 13. A kari ülések időpontjának meghatározása. • 14. Bejelentés a hallgatóknak a déli órákról való elmaradása miatt. • 14. (sic!. Fenyvesi Béla orvoskari nyug. ny. r. tanár felkérése a Nemzetgazdasági és Szövetkezeti Tanfolyam és a Népességtan kollégium előadására. • 15. Javaslat a Jog-és Államtudományi Karnak Jog-, Közgazdasági-és Szövetkezettudományi Karrá történő átszervezése tárgyában. • Az ülés berekesztése. (3_1. oldal)
[...] tv i rend előtt Losonezy István es I távol E i [...] sz Könyvtárkezelőkről összefüggő részletes kimutatás kérése 512 1946 47 iksz Csekey István ny r tanár részére át­költözködési [...]
12. 1949. április 2., 1948/49. tanévi hetedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. A Pázmány Péter Tudományegyetem szigorlati és doktorráavatási szabályzatának ismertetése. • 6. Dr. Kisfaludi Imre magántanárnak és feleségének felajánlása a kar részére a Pécs Munkácsy utca 25. számú ház félilletősége tárgyában. • 7. Az 1949. költségvetési év javadalmainak felosztása a szemináriumok és intézetek között. • 8. Dr. Zsámár György könyvtárkezelői állásáról történt lemondásának bejelentése, és helyére Gödöny József hallgatónak a megválasztása. • 9. Az állami jogakadémiákra kiküldendő szigorlati bizottsági tagok megválasztása. • 10. Előterjesztés Gömöry János jogszigorló szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. • 11. Előterjesztés Arnótfalvy István jogszigorló szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. • 12. Előterjesztés Petró Károly jogszigorló szigorlati határidő leszállítási kérelme tárgyában. • 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 14. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 15. Előterjesztés Wieber Imre joghallgató 2 rendkívüli félévének rendessé való átminősítése tárgyában. • 16. A tanulmányi kedvezmények elbírálása céljából bizottság alakítása. • 17. A Tanulmányi Bizottság javaslata az ismertetett Kari leckelátogatási szabályzat elfogadása tárgyában. • Az ülés berekesztése. (120. oldal)
[...] sz Uj takarítónői állás beállításának ké­rése az 1950 költségvetési évre az [...] D sz Deierl József Gergelics István Gödöllei István Proksch A Iván Kamenár Tibor [...]
18. 1947. szeptember 25., 1947/48. tanévi első rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 6. Bizottság kiküldése az 1948/49.-es szabadságharc jubileumi ünnepségeire. • 7. Alkonyi György fegyelmi ügyének ismertetése. • 8. Javaslat a több főkollégium előadására kényszerült professzorok helyettesítési díja tárgyában. • 9. Utólagosan meghirdetett kollégiumok ismertetése. • 10. Dr. can. Szalay Emil beszámítási kérelmének a napirendről való levétel. • 11. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 14. A kari ülések időpontjának meghatározása. • 15. Kari Levéltár és Múzeum létesítése a kar tagjainak tudományos munkássága és személyükre vonatkozó adatok összegyűjtése tárgyában. • 16. Javaslat kari évkönyv kiadására. • 17. Javaslat felterjesztés elkészítésére a karnak Jog-és Közgazdaságtudományi Karrá való átszervezése tárgyában. • 18. Felkérés a kar könyvtárának központi könyvkatalógusának elkészíttetésére. • 19. A tanulmányi eredményeket elbíráló fellebbezési bizottságba új tag kiküldése. • 20. Dr. Simor Ferenc bölcsészettudományi magántanár kérelme kollégium hirdetés tárgyában. • 21. A sportvezető tanfolyam tartására vonatkozó ügyirat ismertetése. • 22. Elnöki bejelentések: földszinti altiszti inspekció bevezetése, falatozó bérbeadása, és igazolási eljárások megindítása végett dr. Balassa ügyvéddel való kapcsolatba lépés. • Az ülés berekesztése. (1_9. oldal)
[...] 47 A elnök felkérésére losonczy István ny 0 r tanár ismerteti [...] amennyiben lehetséges teljesítse a végbizonyitvány kérése te
20. 1946. szeptember 4., 1946/47. tanévi első rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. Előterjesztés dr. Zsedényi Béla egyetemi c. ny. rk. tanár nyilvános rendes tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 6. Jelentés a munkástanfolyamok szervezése tárgyában. • 7. Javaslat a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék helyettesítése tárgyában. • 8. Dr. Esztergár Lajos egyetemi ny. r. tanár kérelme betegszabadság engedélyezése tárgyában. • 9. Javaslat a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi tanszék helyettesítése tárgyában. • 10. Miniszteri rendelet az egyetem részére engedélyezett könyvtárkezelői állások betöltése tárgyában. • 11. Javaslat dr. Molnár Kálmán szolgálat alóli felmentésének előterjesztése tárgyában. • 12. Előterjesztés dr. Csákabonyi Kálmán vármegyei főlevéltáros, gyulai lakos magántanári képesítés iránti kérelme tárgyában. • 13. Előterjesztés a munkások a tudományért, tudósok a munkásokért mozgalom megalakítása tárgyában. • 14. Előterjesztés a soproni hittudományi karnak a Sopron város I. lakbérosztályba soroltatása tárgyában hozott határozattal kapcsolatban. • 15. Előterjesztés dr. Simon Gy. Gábor jogszigorló kérelme kiegészítő jogtudományi szigorlatainak a Debreceni Tudományegyetemen való folytatása tárgyában. • 16. Jelentés Tuzson Lóránt szigorlati elbocsátása ügyében a VKM-hez beadott kérelme tárgyában. • 17. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 18. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 19. Kiss József rendkívüli hallgató kérelme tanárképző tanfolyami féléveinek beszámítása tárgyában. • 20. Előterjesztés Szendi József joghallgatónak a VKM-hez beadott félév beszámítási kérelme tárgyában. • 21. Javaslat bizottság felállítására a tanulmányi beszámítások és alapvizsgákra bocsátások iránti kérelmek elbírálására. • Az ülés berekesztése. (3. oldal)
[...] Kovássy Szabolcs szigorlatainak eredményéről értesítés kérése tárgyában átirat e debreceni tudományegyetem [...] 46 D sz Dr Weis István ny r tanár rendőri felügyelet [...]
23. 1946. június 1., 1945/46. tanévi hetedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • A VKM-től érkezett leiratok: • Közigazgatási Jogalkalmazó Intézet szervezeti és működési szabályzatának és költségvetésének elfogadása. • Tiszteletdíjak és működési pótdíjak felemelése.(1946. máj. 1-től 1300 000 szeres szorzószám) • Utólagos beiratkozási határidő meghosszabbítása. • Mészáros Ernő I. oszt. altiszt egyetemi szakaltisztté történt kinevezésének megerősítése. • Építmények igénybevételéből származó költségek megállapítása. • Rendőrhatósági felügyelet-, őrizet alá, vizsgálati fogságba, előzetes letartóztatásba helyezett, továbbá népítélettel sújtott közalkalmazottakkal kapcsolatban követendő eljárás. • Jelentés a Szovjetunióban működő tudományos intézetekről. • Jelentés kérése német javak átadásáról. • Speciálkollégiumok előadói és lektori tiszteletdíjainak megállapítása. • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. Javaslat dr. Cziglányi Aladár törvényszéki tanácselnök, magántanár egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 6. Jelentés dr. Kisfaludi Imre pécsi ügyvéd, Pécs város tb. tiszti főügyészének egyetemi magántanárrá képesítése tárgyában. • 7. Jelentés dr. Perbíró József hites könyvvizsgáló, egyetemi s. titkár egyetemi magántanári képesítése tárgyában. • 8. Javaslat a párizsi Centre International Synthese Rajna-Duna előadássorozatán való részvétel tárgyában. • 9. Előterjesztés a Svájci Szövetségi Tanács adományának felosztása tárgyában. • 10. Hallgatói kérelmek: • 11. Beadvány a kombinált államtudományi kiegészítő szigorlat ügyében. • 12. Miniszteri leirat ismertetése a Zrínyi Miklós katonai nevelőintézet egyetemi célokra való igénybevétele tárgyában. • 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 14. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: • Az ülés berekesztése. (12_1. oldal)
[...] ny r és dr Losonczy István ny rk tanárok I 5 [...] tanár A jegyzőkönyvet dr Losonczy István ny rk tanár vezeti Elnöklő [...]