Pécsi Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi kara - ülések, 1949-1950

1950. április 26., 1949/50. tanévi nyolcadik rendes ülése - Idegen hatóságoktól és magánszemélyektől érkezett iratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) - Elnöki hatáskörben elintézett iratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) - Tanulmányi Osztály hatáskörében elintézett ügydarabok: - 1. A tandíj megállapító bizottság javaslatai a II. félévi tandíj megállapítások fellebbezési ügyeiben. - 2. Jelentés a kari munkafelajánlásokról. - 3. Jelentés demonstrátorok munkájáról. - 4. Előterjesztés körlevél kibocsátására a középiskolások számára a néphez hű jogászság perspektíváira felhívás céljából. - 5. Jelentés a Kar Professzori Tudományos Munkaközösségének második tudományos ülésének előkészületeiről. - 6. Pályamunkák bírálata. - 7. Előterjesztés Buzás Piroska szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 8. Előterjesztés Remetei Ferenc szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 9. Előterjesztés Radó Imre szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 10. Előterjesztés Rappai Károly szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 11. Előterjesztés Váradi Sándor szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 12. Előterjesztés Andrásy Jenő szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 13. Előterjesztés Sipos Miklós szigorlatra bocsátása iránti kérelme tárgyában. - 14. Előterjesztés Kossuth Lajos joghallgató III. alapvizsgára bocsátás iránti kérelme tárgyában. - 15. Előterjesztés Tóth István joghallgató félév elengedése iránti kérelme tárgyában. - 16. Előterjesztés Mezei Gy. Loránd szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. - 17. Előterjesztés a könyvtárkezelés módosítása tárgyában. - 18. Losonczy István ny. r. tanár felkérése a II. össz-szemináriumi ülés megtartására. - 19. A demonstrátorok szabadsága tárgyában. - 20. Jelentés a Tanulmányi Osztály áprilisi működéséről. - Az ülés berekesztése.

Budape^t,V.Hold u.16 Telefon? 12°-43o. 1433-59-1 195o.VI-1. s zam. tárgy? I.rendes kari ülés ,jegyzőköny- ve * Hív * szám? 67-1949/50.D. Melléklet? — íírte- item Igazgató Urat, hogy a 67/1949-50.D.számú felterje; ztssé- bc-n kért 1949.évi rzeptember 28-i kari ülésről kért. jegyzőkönyvet nem ál 1 inó dómban v i o t zak ül de ni. Budapet,1950.február hó 9.-én. r j: * A kiadmány hiteléül ? fí*2 $'%** > i W'Jm ­, , «/■) -v., .. *'« *—• irodavezető. w se-; A mi ni sz te r rendelet eb cl ? »»««9 . Antal Sán do r s•k• ■<S’ i v> min.fi 7?ímP 1 T ’ t* . v\ / : jftj ír t/o hí , .1 **" ­rt 1: r .?/ Tudományegyetem Gazda-ágfr^’áágat<5jának, Pécs. ’ ! Ír ii. 370/1948-49. D.sz. Csapd Mihály féleve lengedós iránti kére lméne elutasítása, 399/1948-49. D. sz. Diákjóléti Bizottság újjászervezése és szabá­lyozása. • ­406/1948-4" . D.sz. Scheich Adám félév elengedés” iránti kérelmének elutasítása. 412/1948-49. D. sz. NedQk Ferenc félévelengedés iránti kérelmének elutasítása. 413/1948-49. D. sz . Szenesi .’György félévelengedés iránti kérelmének elutasítása. 414/1948^49. D. sz. Arányi József félévelangedés és félévbe számí­tási kérőimének elutasítása. 416/1948-49. D. sz. Gyürke László félévelengedés iránti kérelmének eluta sitása. 417/1948-49. D. sz. Dr.Zana János félévelangedés és végbizonyitvány kiadása iránti kérelmének engedélyez-se. 418/1948-49. D. sz. Dr.Zana Jánosné félévelengedés és végbizonyít­vány kiadása iránti kérelmének engedélyezése-. Í‘ ' *•' A M A * ’ t 419/1948-49. D# sz. Apathy Zoltán szigorlatra bocsátás iránti ké­relmének engedélyezése. vis 438/1948-^49. D. sz. Dr.Világhy Gyula könyvtárkezelő családipótlék szafize tágénak elengedése iránti kérelmének elutasítása. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom