Erzsébet Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1946-1947

1947. május 13., 1946/47. tanévi kilencedik rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett átiratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Előterjesztés a Tudományegyetemek elnevezése körül követendő egységes eljárás tárgyában. - 6. VKM leirat ismertetése a koronás címer eltiltása és a Kossuth címer használata tárgyában. - 7. A munkástanfolyam szabályzatának jóváhagyása. - 8. Miniszteri leirat az egyetemi magántanárok és egyetemi c. rk. tanárok tanítási jogosítványának megvonása tárgyában. - 9. Az 1946/47. tanévi pályamunkák bírálata. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18.Hallgatói kérelmek ismertetése: - 19. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 20. Indítvány a vidéki egyetemek jogi karainak problémáinak megbeszélésére közös értekezlet összehívása tárgyában. - 21. Javaslat Navratil Ákos budapesti egyetemi tanár magánkönyvtárának megvásárlására. - Az ülés berekesztése.

2 lis hó 15-én tartott VIII. rendes ülés óta Karunkhoz érkezett átira­tokat : „ 371/1946-47. D,.sz. Plakátok,reklámok,propaganda iratok ki­függesztésének eltiltása. 384/1946-47 .D.sz. Svéd Vöröskereszt adománya a tanároknak. 386/1946-47. D.sz. Szalai Sándor budapesti bölcsészetkari egyetemi ny.r.tanár előadások tartása céljából való meghívásának ügye. Tudomásul szolgáló 3./ Az elnök bemutatja az idegen hatóságoktól 1947. ápri­lis hó 15-én tartott VIII. rendes ülés óta Karunkhoz érkezett átira­tokat: 355/194,6-47. D.sz. OTBA igazolvánnyal nem rendelkező al­kalmazottak részére igazolványoknak pótlólag való kiállítása tárgyá­ban átirat a Gazdasági Hivataltól. 380/1946-47. D.sz. Orvoskari magántanárok próbaelőadására meghivó. Tudomásul szolgál. 4. / Az elnök bemutatja az 1947. április 15-én tartott VIII. rendes ülés óta elnöki hatáskörben elintézett alábbi ügydarabokat: 173/1946-47«, DoSz. Időszaki lapok megrendelésére engedély kérése a vallás- és közoktatásügyi minisztertől. 385/1946-47. D.sz. Borsos Jenő leckekönyvmásodlat kiállí­tásának engedélyezése. jogi 394/1946-47. D.sz. A közigazgatási és pénzügyi/szeminári­umban elfekvő társadalomtudományi szemináriumi könyvanyag átvétele a közigazgatási és pénzügyi jogi szeminárium részére. Tudomásul szolgál. 5. /,382/1946-47. D.sz. Csekey István ny.r.ta­nár a tudományegyetemek elnevezése körül követendő egyseges eljárás tárgyában a következő előterjesztést teszi:

Next

/
Oldalképek
Tartalom