Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1948-1949

1948. szeptember 4., 1948/49. tanév első rendkívüli ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 15. Az ülés berekesztése.

J egy-zokönyv . pécsi Tudományegyetem orvostudományi Karának 1948.szeptember 4.-én d.e. .1 érakor az orvostudományi kar dékáni hivatalának /:Pécs, Rákóczi ut 80.:/ '□.esteimében tartott 1948-48 .tanévi I.rendkiv^i^ulésérol^. Unok : dr. Lajos László dékán. Jegyző : dr.Beöthy Konrád ny.r.tanár, felen vannak : dr.Üntz Béla, dr.Melczer íiklos, dr. árast Jenő, dr.Oholnoky Lász­ló, dr.Kerpel-Rronius Ödön, dr.Méhes ryula, dr.Gravecs Pál ny.r. tanár k és ir.Donhoffer Szilárd egyetemi c.rk.tanár. Az ülés kezdete : d.e. 11 óra 20 perc. Az elnök üdvözli a megjelenteket; az ilést megnyitja és bemutatja az ülés tárgysorozatát. Az elnök jelenti, hogy a mostani sza- eályszerüen egybehivott rendkívüli kari élésről távolmaradtak : dr.Ángyán János, ír. 2L±ssák Kálmán, dr.Ráüss Károly és ir.Környey István ny.r., dr.Boros Béla és dr.Szentágothai János ny„rk.tanárok. A Kar dr.Ángyán János, dr.Lissák Kálmán, dr.Ráüss Károly, dr.Környey István ny.r. és dr.Boros Béla, dr.Szent ágothai János ny.rk.tanárok távolmara­dását Igazoltnak veszi. Napirend előtt dr.árast Jenő ny.r, tanár szót kér, bejelentette és egyben jidvözöíle dr.Lajos László dékánt, akit a köztársasági Lrdemrend arany fokozatá­val tüntettek ki; dr.Lajos László dékán köszönő válaszában bejelentette, hogy 3r,Boros Béla ny.rk. és dr.Lissák Kál­mán ny.r.tanár szintén részesült ebben a kitüntetésben. A Kar a kitüntetetteket melegen üd­vözli, ünnepli. A±/ Miniszteri leiratok_. I. ülnök ismerteti a V.K.M.197.428/ 1948.VI.1.számú leiratát, amely szerint a Magyar Köztársaság Elnöke dr.Beöthy Konrád egyet .c. ik .tanárt 1948.május hó 5.-i e Illat ár ozásával a pécsi Tudomány-

Next

/
Oldalképek
Tartalom