Erzsébet Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1946-1947

1946. szeptember 6., 1946/47. tanév első rendkívüli ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradók felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Indítványok: - Berekesztés: - 14. (sic!) Az ülés berekesztése.

A magy.Erzsébet Tudományegyetem orvostudományi Karának 1946.szeptember hó 6.-án az orvoskari dékáni hivatal /:Pécs, Kákóczi ut 80.:/ üléstermében meg­tartott 1946-47.tanévi I^rendkiv^i^ülésének^jegyzőkönyve._ tílnök : dr.Lissák Kálmán egyet.ny.r.tanár,dékán. Jegyző : dr.Cholnoky László ny.rk.tanár. Jelen vannak : dr.Sntz Béla, dr.ángyán ........* * Jáno s, dr.Melezer Miklós, dr.Ráüss Ká­roly, dr.Lajos László, dr.Kerpel Fronius - ­Ödön ny.r.tanárok, továbbá dr.Méhes Gyu­la ny.r.tanár, dr.Lrnst Jenő, dr.Lonhof- fer Szilárd, dr.Boros Béla c.rk.tanárok,- * * • ► dr.Tóth László és dr.Szentágothai János . . magántanárok, mint helyettes tanárok.> Az ülés kezdete : d.e. 9 óra 35 perc­kor. « Az elnök üdvözli a megjelenteket,az ülést megnyitja és bemutatja az ülés tárgysorozatát. - ­Tudomásul szolgál. Az elnök jelenti, hogy a mostani sza­bályszerűen egybehívott kari ülésről aka­dályoztatása miatt távolmaradt dr.Mans- - * - ­féld Géza és dr.Neuber Emó ny.r.tahá- . . . rok. - > * . . * A Kar nevezettek távolmaradását igazoltnak veszi. k./ Minis zteri_leiratok._ I# Az elnök felolvassa az evangélikus hittudományi kar 601/1945-46.D.sz.átira­tát, amelyben a V.K.minisztériumtól egy­részt tanári pótlék és működési pótlék . , kiutalását, illetőleg rendezését kéri, K ... másrészt Sopron városának az I.lakbér­osztályba való besorolását javasolja# Bgyben kéri a Sektor Magnificust, hogy : a hittudományi kar előterjesztése,mint az egész egyetem kérése terjesztessék fel a V.K.M.Úrhoz. Slnök ezután ismer- ...» . „ „ . teti a V.K.M.92.211/1946.Vl.ü.o.számú válaszát, amely szerint a tanári működé­si pótlék rendezése folyamatban van, Sopron városának az I.lakbérosztályba- x való besorolását a mai gazdasági hely-

Next

/
Oldalképek
Tartalom