Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara / Pécsi Orvostudományi Egyetem - ülések, 1950-1951

1950. október 25., 1950/51. tanév második rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 26. Az ülés berekesztése.

- 6 ­Az elnök ismerteti a Rektor 85/1950- 51.r.számú átiratát, melyben közli, hogy az egyetemi gazdasági igazgatóság kérése alapján a vallás-és közoktatásügyi mi­niszter egyetemünk gazdasági igazgatójává Szajkó István segéd előadót, gazdasági i- gazgatóhelyettessé pedig Gyenge jUador könyvelési csoportvezetőt nevezte ki. Tudomásul szolgál. XII. klinikák személyzeti létszámára# meg állapítása ágylétszám alapján. Lissák dékán ismerteti a Rektortól a Karhoz érkezett átiratot, mely szerint a költségvetési létszámtárgyalásokkal kap­csolatban a V.K.K. a Népgazdasági Tanács határozatára való hivatkozással a klini­kák dolgozóinak létszámát 1G0 ágyanként a következőképen állapította meg ; orvos : ápoló : láb óráns : egyéb : összesen 14 16 7 70. A Kar tagjai egyhangúlag megálla­pítják, hogy ez a létszám magasabb, mint a V.K.K.leiratában az 1951.évre biztosított klinikai létszám. A Kar e lhatározza, hogy a pécsi klinikák más klinikákkal szemben mutat­kozó előnytelenebb személyi ellátott­sága tárgyában személyes tárgyalásokat kezd a V.K.M.illetékes közegeivel. C./ Magántanári ügyek. XIII. dr.Páli Kálmán magántanári ké­pesítése I.fokon. Lissák Kálmán dékán bejelenti, hogy dr.Páli Kálmán szülészeti klinikai tanár­segéd az orvostudományi karhoz "Nőgyógyá­szati endokrinológia" c.tárgykörből magán­tanári képesítésért folyamodott. A folya­modványt a magántanári képssitő szabályzat :7.§—ánák megfelelően dr.Lajos László szak-

Next

/
Oldalképek
Tartalom