Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara / Pécsi Orvostudományi Egyetem - ülések, 1950-1951

1950. szeptember 13., 1950/51. tanév első rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Folyó ügyek: - Berekesztés: - 12. Az ülés berekesztése.

Jegyzőkönyv pécsi tudományegyetem orvostudományi karának 1950.évi szeptember hó 13-án z orvostudományi kar dékáni hivatalának /Pécs,Rákóczi ut 80./ üléstermében ártott 1950-51.tan évi I.rendes_üléséról. * * * lnök : dr.Lissák Kálmán ny.r.tanár,dékán. * * * egyző » dr.Szentágothai János kari jegyző, elen vannak : dr.Sntz Béla, dr.Ángyán ános, dr.Melczer Miklós, dr.Lajos Lász- ó, dr.Ráüss Lászl°* r.Környey IstvánJ^dr.Boros Béla, dr.Beö- hy Konrád, dr.Oravecz Pál, dr.Donhoffer zilárd, dr.Schmidt Lajos ny.r.tanárok, r.Somogyi Gyula és dr.Martin János ma- ántanári képviselők, dr.Arató Miklós, i, Tanulmányi Osztály vezetője, dr.Szabó t ** 4 4 »ezső adjunktus, mint a segéd tanszemély- et képviselője, Béleczky Lajos DISZ. 4 * itkár, a DISZ képviselője. Az ülés kezdete : 12 óra 20 perc. Az elnök üdvözli a megjelenteket, az ilést megnyitja és bemutatja az ülés •;ár ;gy sorozatát. * A Kar a bemutatott tárgysorozatot elfogadja. Az elnök bejelenti, hogy a mostani * • « * szabályszerűen egybehívott kari ülésről .iái asz thatatlan hivatalos elfoglaltsá­* It £uk miatt távol maradtak : dr.Kerpel- *ronius Ödön és dr.Krnst Jenő ny.r.ta­lárok. A Kar dr.Kerpel-Pronius Ödön és dr.^rnst Jenő ny.r.tanárok távolmara­dását igazoltnak veszi, A^/^Miniszteri^leiratok. I. Geiger Ágnes fegyelmi ügye. Az elnök ismerteti a V.K.M.1403-Ge- -4/1950.VI.l.ü.o.sz.leiratát, mely sze­rint Geiger Ágnes III.éves társadalom- sudomány-biologia szakos esti hallgatót a vallás-és közoktatásügyi miniszter az egyetemi tanulásból örökre kizárja és 1 nevezett féléveit érvénytelennek te­kinti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom