Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. szeptember 6., 1947/48. tanév első rendkívüli ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Elnöki bejelentések: - Folyó ügyek: - Javaslatok: - Berekesztés: - 8. Az ülés berekesztése.

.A pécsi Tudományegyetem orvostudományi karának 1947®éviszeptember hó 6.-án tartott I.rendkiv^i_ülesének_je^zókönyve. Elnök : dr.Lajos László ny.r.tanár, dékán. Jegyző : dr.Rauas Károly kari jegyző. Jelen vannak : dr.Entz Béla, dr.Ángyán János, dr.Melczer Miklós, dr.Lissák Kál­mán, dr.Kerpel Pronius Ödön, dr0Környey * r •*» v ' István ny.r.tanárok, dr.fiholnoky László és dr.Boros Béla ny.rk.tanárok és dr.Mé­hes Gyula ny.r.tanár, mint helyettes ta­nár. Az ülés kezdete : d.e. 9 óra 20 perc. Az elnök üdvözli a megjelenteket; az ülést megnyitja és bemutatja az ülés tárgysorozatát• A Kar a bemutatott tárgysorozatot elfogadja. Az elnök jelenti, hogy a mostani szar­s s. *• > * bályszerűen egybehivott kari ülésről M in ~ v s* i halaszthatatlan elfoglalságuk miatt távol­• maradtak : dr.Keuber Ernő ny.r., dr.Szent- ágothai János ny.rk. és dr.Ernst Jenő c.rk.tanár. A Kar dr.Neuber Ernő ny.r,, dr.Shent ágothai János ny.rk. és dr.Ernst Jenő c.rk.tanár távolmaradását igazoltnak veszi. 1 *> Aa/ Elnöki bejelentések.__ I . Pelvételi kérvények elintézése az I947-48.tanév I.felére. Az elnök felol­vassa a felvételi bizottság A./ alatt csatolt jegyzőkönyvét, majd bejelenti, hogy dr.Zsebők Zoltán miniszteri osztály­főnök telefon utján közölte;az első év­re felvehető hallgatók számát £ a vall­ás közoktatásügyi minisztérium 140-re emelte fel. Ezen a kereten ütelül Yehie- fel §l rendkívüli hallgato-fc, továbbá a tanulmányaikat külföldi egyetemen megkezdett hall gat ókat: is, javasolja továbbá, hogy a felvett, de be nem irat­kozott hallgatók helyére a felvételi

Next

/
Oldalképek
Tartalom