Erzsébet Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1946-1947

1946. szeptember 4., 1946/47. tanévi első rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Előterjesztés dr. Zsedényi Béla egyetemi c. ny. rk. tanár nyilvános rendes tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 6. Jelentés a munkástanfolyamok szervezése tárgyában. - 7. Javaslat a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék helyettesítése tárgyában. - 8. Dr. Esztergár Lajos egyetemi ny. r. tanár kérelme betegszabadság engedélyezése tárgyában. - 9. Javaslat a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi tanszék helyettesítése tárgyában. - 10. Miniszteri rendelet az egyetem részére engedélyezett könyvtárkezelői állások betöltése tárgyában. - 11. Javaslat dr. Molnár Kálmán szolgálat alóli felmentésének előterjesztése tárgyában. - 12. Előterjesztés dr. Csákabonyi Kálmán vármegyei főlevéltáros, gyulai lakos magántanári képesítés iránti kérelme tárgyában. - 13. Előterjesztés a munkások a tudományért, tudósok a munkásokért mozgalom megalakítása tárgyában. - 14. Előterjesztés a soproni hittudományi karnak a Sopron város I. lakbérosztályba soroltatása tárgyában hozott határozattal kapcsolatban. - 15. Előterjesztés dr. Simon Gy. Gábor jogszigorló kérelme kiegészítő jogtudományi szigorlatainak a Debreceni Tudományegyetemen való folytatása tárgyában. - 16. Jelentés Tuzson Lóránt szigorlati elbocsátása ügyében a VKM-hez beadott kérelme tárgyában. - 17. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 18. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 19. Kiss József rendkívüli hallgató kérelme tanárképző tanfolyami féléveinek beszámítása tárgyában. - 20. Előterjesztés Szendi József joghallgatónak a VKM-hez beadott félév beszámítási kérelme tárgyában. - 21. Javaslat bizottság felállítására a tanulmányi beszámítások és alapvizsgákra bocsátások iránti kérelmek elbírálására. - Az ülés berekesztése.

3. /Elnöklő] dékán bemutatja az 1946» évi július h<5 27-én tartott IX» rendes ülés óta idegen hatóságoktól karunk­hoz, érkezett ügydarabokat: 580/1945-46. D.sz. űr. Kovássy Szabolcs szigorlatainak eredményéről értesítés kérése tárgyában átirat e debreceni tudományegyetem jog- és álle mtudományi karát ól, 594/1945-46. D.sz, Ónálló keresettel bíró családtagok bejelentése tárgyában átirat a kebelbeli Gazdasági Hivataltól. 599/1945-46. D.sz. Uppsalai egyetem könyvadománya.' 600/1945-46. D.sz, Uj ksto nai bűnt etctörvénykönyv előadói terveze­tének megküldése és a vonatkozó észrevételek bekérése tárgyában megke­resés a honvédelmi minisztertől. 601/1945-46. D.sz. Tényleges szolgálatban álló'közalkalmazottak nyugdíj, illetve nyűgberjárandóságának bejelentése. Tudomásul. 4. / Elnöklő dékán bemutatja az 1946. évi julius hó 27-én tartott IX. rendes ülés óta elnöki hatáskörben elintézett a 1 áb'oi 'így da rabokat: 579/1945-46. D.sz. Dr. Weis István ny.r.tanár rendőri felügyelet alá helyezésének ügyében elrendelt vizsgálat eredményéről jelentés a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. 534/1945-46. D.sz. Időszaki lapok beszerzése ügyében felterjesz­tés a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. 585/1945-40. D.sz. Mády György jh. részére hivatalos bizonyítvány kiadása. 569/1945-46. D.sz. Uppsalai egyetem könyvadományáért köszönő át­irat az uppsalai egyetem könyvtárigazgatóságának. 606/1945-45. D.sz. Dr. Poór Sándor VKM-hez intézett kérelmének fel ­terjesztése az Országos Ösztöndíjtanács utján. 537/1945-46. D.sz. Kiskollégiuraok összeá.llitásáról szóló kéri je­lentés kiegészítése tárgyában felterjesztés VKÜ-hez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom