Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. szeptember 19., 1945/46. tanévi első rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Az 1945/46. tanév I. félévére tandíjmentességet nyert hallgatók névsorának ismertetése. - 6. Jelentés a külföldi ösztöndíjak tárgyában. - 7. Előterjesztés a Nemzetközi Jogi Tanszék helyettesítése tárgyában. - 8. Előterjesztés a Közigazgatási és Pénzügyi Tanszék helyettesítése tárgyában. - 9. Előterjesztés a Társadalomtudományi és Társadalomtani Tanszék helyettesítése tárgyában. - 10.Jelentés a Szabadkai Jogi Fakultás könyv és irattárának kiadása tárgyában. - 11.Jelentés Berentés Antal, Dienes Gedeon és Keményffy Gyula jogszigorlók szigorlati elbocsátása ügyében. - 12.Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató leckekönyv nélkül alapvizsgára bocsátása iránti kérelme tárgyában. - 13.Hallgatói kérelmek ismertetése: - 14. Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. - 15. Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján végbizonyítvány kiállítása tárgyában. - 16. Jelentés a külföldi egyetemek megkeresése tárgyában előterjesztett memorandum ügyében. - Az ülés berekesztése.

Jegyzőkönyv . Készült az Erzsébet Tudományegyetem jog- és államtudományi karának 19^5* évi szeptember hó 19-én tartott I. rendes üléséről# Jelen vannak; Dr. Óriás lándor e.i. dékán elnöklete alatt: dr. Irk Albert, dr# Vinkler János, dr. Schaurek Rafael, dr. Molnár Kálmán, dr. Krisztics Sándor, dr. Holub József, dr. Abay Gyula ny.r. és dr. Losonczy István ny.rk. tanárok# Igazoltan távol: Dr. Bozóky Géza ny.r. tanár. A jegyzőkönyvet dr. Losonczy István ny.rk. tanár vezeti. \ 1./E 1 n ö k i ő d é k á n bemutatja az 1945* július 30.-án ’ tartott VIII# rendes ülés óta karunkon a VKM#-től érkezett alábbi leirato­kat: 367/1944-45« D.sz. Személyi vonatkozású felterjesztésekben meg­jegyzendő, hogy a szóbanforgó személy igazolása m°gtörtént-e és ha igen, milyen eredménnyel. 368/1944-45. D.sz. Fasiszta szellemű sajtótermékek eltávolítása. 369/1944-45* D.sz# Közalkalmazottak illetményeinek kifizetése. * „ ■) tv;« 371/1944-45* D.sz. Igazoló bizottsággal szemben a hivatali ti­I» toktartás alól való felmentés# 373/1944-45* D. sz. Orosz Intézet felállítása egyetemünkön.Az i H Sr ■ ■* 14 Intézet ideiglenes igazgatásával Loviaguin Sándor bizatott meg. *. . 380^9^-1*5. D.sz. Egyetemi segédszemélyzeti állásokról kirauta.­tás. 381/1944-45* D.sz. Pályázati hirdetmény a debreceni tudományegye tem földrajzi tanszékének betöltésére. 382/1944-45* D.sz. Pályázati hirdetmény a debreceni tudományegye tem angol nyelv és irodalom tanszékének betöltésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom