Pécsi Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi kara - ülések, 1949-1950

1950. augusztus 21., 1949/50. tanévi kilencedik rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. Dr. Kauser Lipót ny. r. tanár dékánná választása az 1950/51. tanévre. - 2. Kovács József kari gépírónőnek a Személyzeti Osztályra való áthelyezésének bejelentése. - 3. Javaslat az 1950/51. tanévre megválasztandó rektor az Orvostudományi Kar tagjai közül kerüljön ki.

/ Borsi Emil és Hegedűs István távollétében a Tanulmányi Bizottság meg­tárgyalja az előadások alóli felmentésük iránti kérelmüket* A Tanulmányi Bizottság úgy látja, hogy ké­relmezők fennforgó objektív nehézségeik alapján az előadásokat rendszeresen láto­gatni nem tudják, ezért a felemnetést meg­adja# Szemerédi Szilárd referálja. Áros Tibor tanulmányi ügyét, Módosított kérését a Tanulmányi Bizottság szótöbbséggel nem látja teljesithetétlen­nek, amennyiben kérése a VEM. újabb tan­szabályzatát nem sérti* Kérésének megvizs­gálását a Tanulmányi Osztály körebe utalja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom