2. oldal, 3043 találat (0,273 másodperc)

Találatok

21. 1978-04-20 / 108. szám
[...] városban frónö az osztályfőnöki órán Bozóky Éva írót a Könyvtáros című [...] elő­adás után a tanulók el­beszélgettek Bozóky Évá­val aki délután a Leöwey [...] Antal né csoportvezető Pécs Káli István árukísérő Zalaegerszeg Bognár Ferenc főosztályvezető [...] művei I címmel Itt Ella István Kistétényi Melinda Kárpáti József Trajtler [...]
22. 1978-06-18 / 166. szám
[...] mexikói Schrammel Imre és Bencsik Ist­ván magyar művészek vesznek részt A [...] Gre Aker norvég és Nagy István magyar mű­vészt Első ízben dolgozik [...] és a város fejlesztése érdekében Bozóky Éva A Világosság című folyóirat [...]
23. 1978-08-23 / 232. szám
[...] üzleti kapcsolatok tíz évét Szűcs István a Carbon igazgatója méltatta 1968 [...] varrt termék is mondta Szűcs István majd kifejezte re­ményét hogy a [...] A kapcsolatok méltatása után Szűcs István igazgatói di­cséretet és emléklapokat La­haye [...] Erika Nagy Réka Bicskey Ká­roly Bozóky István Cserényi Béla Csikós Gábor Katona [...]
24. 1978-09-05 / 245. szám
[...] a pécsi kamaraszín­ház előcsarnokában Simon István a színház vezető titká­ra A [...] de most kerültek Pécsre így Bozóky Istvánt vagy Bicskey Károlyt A sokoldalú [...] kis ünnepséget Aranydiplomát kapott Sza­bó István Kutasi József Ko váts Lajosné [...] Imréné Dombay Miklós­áé és Tantó Istvánná tanító Gyémántdiplomát kapott az­az 60 [...]
25. 1978-12-31 / 359. szám
[...] előadását Szereplők Lukács Sándor Verebes István Héjjá Sándor Hegedűs D Gé­za [...] az ISMERŐSEINK KÖZELRŐL sorozatban Vágó Istvánnal a televízió néhány népszerű játékának [...] Bor­bála ezenkívül Vári Éva és Bozóky István játssza Előze­tesképpen a fő és [...]
26. 1979-01-13 / 12. szám
[...] a pipogya felelőtlen nagyvárosi aranyifjú­ban Bozóky István kevés szó­val kevés mozgással néhány [...]
27. 1979-02-26 / 56. szám
[...] legújabb műsora Ebben szerepet kapott Bozóky István szín­művész a Pécsi Nemzeti Színház [...] a Országos Mentőszolgálat di Farbaky István főorvos vezetti pécsi szervezete között [...]
28. 1979-11-18 / 316. szám
[...] Jankovich Júlia az operatőr Pálfy István a rende­ző Bükkösdi László Bednci [...] 22 órakor kezdődik sziiuHnz Meseóra Bozóky István színész rendező és Molnár Andrea [...] új szolgáltatósokat terveznek Mellékvágányon Filókovity István két műsorá­ra hívjuk fel a [...] az aktualitásokról élményekről találkozásokról Filákovity István szombati műsorának címe Mellékvágányon Petrekanics [...]
29. 1980-04-03 / 93. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankóczi [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szak­munkásnak Szűcs István szakmunkás­nak Urbán István szakmunkásnak Az onkolóqiai ellátás és [...] két évtizedes kiemel­kedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Együt­tes Liszt Ferenc díjas vezetőjének Bozóky Istvánné Barta Máriának a Szegedi [...]
30. 1980-08-26 / 234. szám
[...] Gyula Játsz szunki Tűzzel Sárospataky István Tűzkút Pilinszky János Gyerekek és [...] Németh Nóra illetve Bán János Bozóky István és Horváth István színművészek Piróka Éva Juhász Pál [...] ai nyáron a pécsi Sza­bó István Úttörőház Kirándulá­sok vetélkedők szakkörök sportprogramok [...] tiszteletére szabad­téri bányabemutató készül az István téren Hétfőn reggel kezdődött a [...]
31. 1980-10-16 / 285. szám
[...] hogy az évek so­rán Balogh István tanácselnök és munkatársai a fürdő [...] már hiába szép a tündér Bozóky Éva Szíglíget
32. 1981-06-08 / 155. szám
[...] vágyom Igen vonz például Paál István em­beri művészi és színházvezetői egyénisége [...] ez a szereposztás elve is Bozóky Istvánnal a szinész igagatóval arra törekszünk [...] valaki betér a bajai Türr István Múzeumba igencsak megakad a szeme [...]
33. 1982-08-18 / 226. szám
[...] a Dunára né­ző oldalon Szent István Szent László szobrok Kiss György [...] elmélet és gyakorlat dr Weis István Munkaügy és Munkásvédelem elmélet és [...] dr Somogyi Ferenc Faluszemináriumot dr Bozóky Géza Gazdasági jogot dr Nagy [...]
34. 1982-11-21 / 320. szám
[...] egy min­den szempontból illetékessel Vitáris Istvánnal a Fővárosi Nagycirkusz újonnan kinevezett [...] ezek mielőbb családi körbe kerülhessenek Bozóky évö mi ma i iinMii [...]
35. 1983-08-13 / 223. szám
[...] feladata mindenki­nek aki embereket nevel Bozóky Éva Nemzetközi kiállítás a Pécsi [...] művész bemutatását iktatta programjába Beöthy István szobrai után most Kálmán Béla [...]
36. 1983-10-01 / 271. szám
[...] Múzeum anyagát mu­tatja be Barkóczi István ta­nulmányával A tizenkét fü­zet eddig [...] jelent meg a megújult sorozatban Bozóky Mária Kunvári Lilla Losonci Mik­lós Csik István L Menyhért László Szondái Sándor [...]
37. 1984-03-09 / 68. szám
[...] mel­A nemzetközi nőnap alkalmából Orbán István r vörgy köszöntötte a Baranya [...] Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült dr Bozóky Clarissa reumatológus szak főorvos Mohács [...] teg­nap délután a péosi Széchenyi István Gimnázium és Szakkö­zépiskola dr Hajdú [...] legújabb utcájában a Dr Boross István utcában egyelőre még sértetlenek a [...]
38. 1984-10-20 / 289. szám
[...] egy másik történelmi Személyiség Wer­bőczy István epizódfigurájá­nak néhány perces színre vite­lével [...] Verne Gyula szerű magya­rítása Szilárd István Ujlaky László és Molnár Ildikó [...] ember az munkaerőnek is jobb Bozóky Éva
39. 1985-12-22 / 350. szám
[...] a tükörbe Földessy Dénes Holl István két próba között Szeg Fülöp [...] Hol vagy Ványa bácsi Holl István új szerepének próbáján Fotó Läufer [...] Györgyi Egy kéthetes újsághír Holl István betegsége miatt levették a Pécsi [...] mi van velem és akkor Bozóky István elhívott a 4 vasárnapi nyíregyházi [...]
40. 1986-07-19 / 197. szám
[...] MARTON GYÖNGYI Szerkesztőségi hirügyeietes NAGY ISTVÁN a 10 053 as telefonszámon [...] ötvenen Az egyhetes program alatt Bozóky Lajos táncpeda­gógus a magyar és [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Békés 1869-1937 21Békés Megyei Hírlap 1971-2010 156Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 23Déli Hírlap 26Délmagyarország 1910-2010 427Dombóvári Hírlap 1Dunántúli Napló 1944-2004 161Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 3Eger - hetilap 1863-1914 33Eger - napilap 1915-1944 19Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Esztergom 1895–1932 13Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 27Életünk 1963-2014 14Észak-Magyarország 1956-2009 174Félegyházi Közlöny 2Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 203A Hét 1956-1996 2Hídlap 2003-2011 37Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 240Könyvek Esztergomról 11Körösvidék 1920–1927 1Közérdek (Tolna megye) 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Magyar Földmívelő 1899-1913 2Magyar Paizs 1900–1917 2Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzeti Népművelés 1906-1908 3Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 109Nyírvidék 1882–1942 44Pápa és Vidéke 1923–1944 24Pápai Hirlap 17Pápai Lapok 1874–1919 3Pápai Újságok 4Pest Megyei Hírlap 1957-1995 99Petőfi Népe 1950-2011 502Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 22Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 26Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 151Szamos 1899-1919 9Szatmár 1899-1911 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 131Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 121Tolnamegyei Közlöny 13Tolnamegyei Ujság 13Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 3Történelmi mukák 1Új Ifjúság 1952-1989 2Új Kelet 1994-1998 21Új Szó 1948–2017 43Váci Hirlap 1887-1942 19Váczi Közlöny 1881-1895 3Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 22Zemplén 1