2. oldal, 1173 találat (0,107 másodperc)

Találatok

21. 1976-04-18 / 93. szám
[...] közönség Komlóssy Erzsébettel szerepei­ben Börcsök Istvánt Gort­va Irént Farkas Évát Vámossy [...] gyermekét egye­dül neveli az a kérése hogy személyi jövedelme ne csök­kenjen [...] a sütőüzemben Igaz panaszosunk első kérése óta több új dolgozót vettek [...]
22. 1923-05-30 / 120. szám
[...] annak tárgyalását Kéri hogy Farkas István indítványát a munkásság nyomorának enyhítése tárgyában szintén tűzzék napirendre Dénes István kéri a földmivelésügyi minisz­tert hogy [...] órával később Csabára Egy máste kérése a kamarának az voií h [...] órákor érne Egy további fontos kérése a szegedi közön­ségnek abből áll [...]
23. 1942-07-10 / 154. szám
[...] A SzUE nak ez a kérése annál inkább jogos mert ere­detileg [...] a II osztályban A SzUE kérése értesülésünk szerint az egész vonalon [...] 10 04 Felelőt üzemvezető Ablaka István
24. 1992-08-26 / 200. szám
[...] szurkoltak Szőregre került a Szent István Kupa Az augusztus 20 i [...] a két játékvezető Tóth II István Kupa kispályás labdarú Sándor és [...] a 19 tagú keretnek Brockhauser István Mónos Tamás Vincze István a cserejátékosok közül pedig Balog [...] járja kitűnő pi­lótaként Van egy kérése Vigyázzatok Gyurikára Kapóra jött a [...]
25. 1987-12-04 / 286. szám
[...] visszatért a gyesről munka­helyére egyetlen kérése volt adjanak neki társadal­mi megbízatást [...] hanem maga jelentkezik ér­te A kérése teljesíttetett s a vállalati Vöröskereszt [...] előleg 10 500 Ft Darányi István Lódzi küldöttség látogatása A Hazafias [...] pedig a megyei tanácsoál Petrik István a megyei tanács elnökének ál­talános [...]
26. 1974-01-03 / 1. szám
[...] bővítik fordítanak kórházak Budapesten az István kórház bölcsődék a járóbeteg ellá­tás [...] még tönkremen­ne háza Reméljük hogy ké­rése végre teljesül s nem lesz [...] hogy jszaka is hazajuthasson Gyuris István lakóbizottsá­gi tag Tarján 103 B [...] 3 ig Nem tudjuk hogy ké­rése feljesithető e ám a mi [...]
27. 1982-09-17 / 218. szám
[...] t és nézőit A RENDŐRSÉG KÉRÉSE 1982 május 19 én 12 [...] segédmotor­kerékpár ütközött A makói rendőrkapitányság kérése hogy aki a balesetet s [...] Bizottságanaa napilapja Főszerkesztő F Nagy István Főszerkesztő helyettes Sz Slmoo István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó [...]
28. 1990-08-16 / 204. szám
[...] az írott szó baj­nokainak támogatására Kérése jogosságát megkérdőjelez­ni nem ildomos Hanem [...] írom nem tudom államtitkár úr kérése ellenére sem tudom támo­gatni erőfeszítéseiket [...] Ezért is keltett figyelmet Hagelmayer Ist­vánnak az Állami Számve­vőszék elnökének az [...]
29. 1968-10-12 / 240. szám
[...] láng a húsipari vállalatnál Régi kérése teljesült a Csongrád megyei Húsipari [...] szocialista án elvtárs a dolgozók kerese gádoknak köszönhető 1677 forin E [...] Lépésüket tott s ide Balog István elv tán lássuk egy azonban [...] magukat Az is elkísérte Dobó István te lat eredményeiről szólva viszont [...]
30. 1984-01-31 / 25. szám
[...] koppintásra invitáltam az öreget Gazdagh István Párásság NYUGDÍJ AS TALALKOZÓ A [...] több telefonáló r nűn fr KÉRÉSE Ferencné hiszen a dél kérésére hogy a Herbá­A RENDŐRSÉG KERESE után 4 órakor szegedről ria [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztőt Sz Simon István rőszerkesztőbelyettes Szávay István Kladla Csongrád meevel Lapkiadó Vállalat [...]
31. 1955-05-26 / 122. szám
[...] kevés hogy három nap alatt ké­rése ez áldozatos sze­rény láthatatlan és [...] 13 nap alatt teljesítette Csamangó István a másik társa aki az [...] is Persze a múltban landó kérése volt hoz úen gondolatán rez­ [...]
32. 1958-12-04 / 286. szám
[...] hozzájárulnak a ta tek indokolt kérése hogy az nácstagok munkájának elő [...] a javaslatot Ezt követően Bálint István csapattitkár ismertette Hámán Kató életrajzát [...] meg bennem az a meg­vüliek kérése a kommunis­gazdasági tudományok szé­leskörű terjesztését [...] Felvi adott vidék gazdajt legköz­Bálint István csapattitkár akaraterejét Kitűnő ered ta [...]
33. 1959-12-10 / 290. szám
[...] tagországok közötti továb niszter Kossá István közie­bi gazdasági együttműködés kedés és [...] volt A magyar nép indokolt kérése Magyarországot ne használták fel többé [...] csapatok magyarorszá tói Afganisztán Ceylon kérése van az ENSZ hez gi [...] az fontos szakaszát nyitják Perényi István tsJEiíSSSBSki a g szUKsege erősítése [...]
34. 1981-12-23 / 300. szám
[...] nek nem szállítottak A vásárló kérése nevezett időpontig nem volt teljesíthető [...] vásárló által aláírt jegyzőkönyvet Tari István kereskedelmi főosztályvezető reflektor Fényképek Szekszárdról [...] üze­net cím alatt Bozsó Péter kérése az 5 ös jelzésű tro­libuszjárat [...]
35. 1977-11-15 / 268. szám
[...] sugárúton e 37 éves Aitbal István Szeged Dózsa utoa 5 szám [...] kedélyeket minthogy Thália szentélye s kérése cseppet sem indo sem az [...] tabilitásnak lehetetlenné csak diákoknak szervezni kérése ne azért szervezzék teszi hogy [...] tán fontosabb okosabb föl Nikolényl István érdeklődésének megfelelően színházlátogatásokat És mondott [...]
36. 1964-11-03 / 258. szám
[...] hogy november 6 án Móczó István és dr Bodrogi 1944 november [...] és Vattai Máriának Mária Valentin Istvánnak és Kovács Veronikának Il­dikó Kappan Tóth István­nak és Mertlich Annának Jenő Boros [...] Nagy Piroská­nak Tamás Zoltán Répás Istvánnak és Berecz Viktó­riának István Fábián Fe­rencnek és Séra Máriának [...]
37. 1964-12-22 / 299. szám
[...] de ma már elviselhetett Dobó István len a kályhaajtón keresztül Lenin [...] ellenőr válaszában közötte hogy Dobó István kérése jogos A leggyorsabban intéz­kednek ez [...] lakók Ferenc bérlőt hogy ntegja kérése A szerkesztőség véleménye Az IKV [...]
38. 1956-09-06 / 210. szám
[...] fedezésére fordítják írja tudósításá­ban Rudnyánszky István t Szabad Nép franciaországi tudósítója [...] elvtárs ügye is Az a kérése telje­sen jogos kérése az üzem pártbizottságának a felsőbb [...] kiváló Például a növénytermesztési brigád István és Lakatos István akik Idős koruk ellenére a [...]
39. 1982-04-18 / 90. szám
[...] többiek Császár Gyöngyi Noémi Tóth Ist­ván JuLio Máriáss József Andrés Quintus [...] segítségért a Posta egy a kérése csupán szeret­ládához A tv vételt [...] anyu ta közre kajához Egyik kérése után összeállította az anyuka felállt [...]
40. 1977-01-08 / 6. szám
[...] az tényleg szép darab Szávay István a indította eL A cukroszacskó [...] határozat végre utolsó napjáig nincs kerese Ha a dolgozó 30 napot [...] járt Ezen felül munkáltatónál elért kerese pénz 70 százaléka jár Eltar­még [...]