41 találat (0,295 másodperc)

Találatok

1. 1970-03-29 / 75. szám
Beszélgetés egy fiatalemberrel írta Benedek István A FIATALEMBER aki jóval a [...] világirodalom legjelentősebb baloldali költői sze­repelnék Feuer Mária könyve a Kinek kell [...] sokoldalú tudományos és szenvedélyes elemzőkészség Feuer Mária egyetlen s talán a [...] Szöllősy András Lendvay Kamiilló Láng István Pen­derecki és Bartók műveivel E [...]
2. 1999-11-12 / 264. szám
[...] egyéb felaján­lással melynek felhasználá­sáról Laurovics István elnök vezetésével az öttagú kurató­rium [...] cég lesz a beruházó elképzeléseit Feuer András igazgató tárta a napok­ban [...] Társuláshoz tartozó települések polgármesterei elé Feuer András elmondta a Fibernet Rt [...] többen kijelentkeznek fogalma­zott dr Barkóczi István képviselő a füzesgyarmalti testület leg­utóbbi [...]
3. 2001-02-23 / 46. szám
[...] bűncselekmény sorozathoz Tegnap még Mikola István mi­niszter is csupán részeredmé­nyekről tudott [...] az egészségügyi tárca vezetője Mikola István nagy eredménynek nevezte hogy Magyarországon [...] alapcsomagot igényelnék A tegnapi falugyűlésre Feuer Andrást a Fibemet Rt vezér [...] csak egy fax érkezett amelyben Feuer András közölte a lakosság részéről [...]
4. 1971-01-10 / 8. szám
[...] könyvet bő irodalomjegyzék egészíti ki Feuer Mária könyve a Kinek kell [...] tudományos és szenvedélyes elemzőkész sóg Feuer Mária egyetlen s talán a [...] János vezényletével műso­rán Bartók Láng István Lendvay Kamilló Pende­recki és Szőllősy [...] című vitakönyv Aczéi György Dobray István Friss Gá­bor Kardos Tibor Kiss [...]
5. 1976-10-06 / 236. szám
[...] Ágoston 4 Csiger Edző Ha­lász István Cukorgyár Kaiser 5 Nagy H [...] 6 Juhász 5 Edző Matajsz István Jó iramú találkozó megérdemelt hazai [...] Nagy 6 Feuerverker I ti Feuer verker II ti Szakálas ti [...] I 2 Marsi ill Nagy Feuer j verker I Kiállítva Ronyecz [...]
6. 1971-02-23 / 45. szám
[...] Imre Nagy II Bacsa Lovász Feuer verker Szmola Gubucz Edző Putnoki [...] sem éri L Fotó Barnám István Tízhetes küzdelemsorozat után véget ért [...] Radnai János Podina Péter Lénárt István nénak a legeredményesebb női játékosnak [...]
7. 1972-09-14 / 217. szám
[...] m 16 évesek 5 Csuka István Bcs Előre Sp 52 6 800 m 5 Csu­ka István Bcs Előre Sp 2 03 [...] Vasas Tar Szeghalom 3 gólos Feuer verker Endirőd Kerekes Dó­zsa SE [...]
8. 1975-01-14 / 11. szám
[...] Unió­együttes felvételeiből Kis győzel­mek nyomában Feuer András ri­portja Mezei szőttes Üzemi [...] landi vad 4 Ft Rostás Istvánná I Abasár Fő u 163 [...]
9. 1972-04-28 / 99. szám
[...] erre mondom én hogy NEM FEUER Negyed órával később A Kötöttárugyár [...] Sass Emist SPORTUOV ÁTVEZETŐ IVIaehalel István Szerkesztőség Békéscsaba Szabadság tói ÚT [...]
10. 1977-10-13 / 241. szám
[...] kiállítást Vándor Pál igazgató Ezután Feuer Béla a Köz­úti Tudományos Kutató [...] három napi­rendet tárgyaltak Gyuro vits István hivatalvezető a városi földhivatal munkájá­ról [...] hely­zetének alakulása Erről dr Horváth István a rendelőin­tézet megbízott igazgatója adott [...]
11. 1975-01-22 / 18. szám
[...] munkaerőigénye A Békés megyei GFV István malom üzeme munkára fel esz [...] Tibor fel­vételeiből 17 50 Világszínvonal Feuer András riportja 18 00 AütfüLdi [...]
12. 1970-03-17 / 64. szám
[...] Illetve Leginszki Eleid Fejes Karasz Ist­ván B CSOPORT SZEGHALOM DOBOZ 2 [...] rőd Nagy I Erdei Újvári Feuer verker Pálvölgyl Keller Nagy II [...]
13. 1973-08-08 / 184. szám
[...] írosközelben Béke kert eladó Békéscsaba István király tér 10 Csatári Érdeklődni [...] ml sorvezető Bayer Hona és Feuer András Békési Bástya A leszámolás [...]
14. 1980-02-10 / 34. szám
[...] barátainak is szétküldött Kiskunfélegyházán a Feuer Nyomdában készült Valószí­nűleg itt nyomtatták [...] a je­lenleg Balatonbogláron élő Békés István volt a kiemel­kedő tudású magát [...] s volt félegyházi barátai Békés Ist­ván Székely Béla és Seres Béla [...] Vi­lágosságot című versét kö­zölte Békés István őrizte meg s ajándékozta az [...]
15. 1974-01-18 / 14. szám
[...] ötven százalékos Egyénileg Bugyikkal Krikkel Feuer­ 11 BJtonyi 17 Csalódást okozott [...] erősség Nemes László és Barta István bevonult kato­nai szolgálatra így nem [...]
16. 1973-10-31 / 255. szám
[...] nyakkendő Vezeti Bayer Ilona és Feuer And­rás MOZI Békési Bástya fél [...] hetes btkaboriú eladó Békéscsa­ba Oláh István u 20 202047 S zínes [...]
17. 1991-01-30 / 25. szám
[...] a le­vél amelyet Pálfy G Ist­ván a Hét főszerkesztője kedden kapott [...] foglalja majd el A váltásra Feuer Andrásnak a Hírhát­tér felelős szerkesztőjének [...]
18. 1974-09-27 / 226. szám
[...] őszi ten­nivalóiról A szerkesztő riporter Feuer András 18 40 Lemeaalbum Woodstok [...] x A Békés megyei GFV istván malom üzeme miunkára fel­vesz z [...] azonnali beköltözéssel el­adó Érdeklődni Szent István út 46 Elekes 151399 G [...] sző ára 4 Ft Rostás Istvánná Aba sár F 5 út [...]
19. 1977-06-22 / 145. szám
[...] Sánta 5 Feuerverker II 7 Feuer verker I 5 Lapusnyik 5 [...] biztos ha­zai győzelem született Bu­rás István Füzesgyarmat Szeghalom 3 1 0 [...] 3 Varjú 4 Edző Halász István Ala­csony színvonalú csapkodó játék A [...] 25 Zenés nyári esték Sár­közi István Itt járt Mátyás ki­rály I [...]
20. 1972-08-12 / 189. szám
[...] a müncheni csapat­ból Török Juhász István és Tóth Kálmán Az olimpiai [...] Szegedi Kender női Gyula Szent István u 11 00 Labdarúgás NB [...] Szahai Szabó Takács Szalai Ronyecz Feuer verker Veres Jankulár Nagy Rendelkezésre [...]