4. oldal, 89 találat (0,086 másodperc)

Találatok

61. 1914-10-01 / 79. szám
[...] az udvarhoz hozta két atyafiát Sándort és Pétert nem érdeklődik semmi [...] min­denkor vérbe lettek fojtva Poniatovski Szaniszló lengyel király is kegyence lett [...] dr Mészáros Gzulát dr Pethő Sándort Gremer Jenőt Márkus Lászlót Marco [...]
62. 1930-12-13 / 283. szám
[...] és ékszerész Luther u 8 Sándor Rezső órás és ékszerész Zrínyi [...] g kath Házasságot kötöttek Domasievicz Szaniszló János földműves r kath és [...]
63. 1923-05-06 / 102. szám
[...] közöljük Május 7 Hétfő Kath Szaniszló Prot Napoleon Városi Színház A [...] uri társadalma A te­metést Paksy Sándor békésgyulai ref lel­kész végezte a [...]
64. 1938-07-02 / 146. szám
[...] vagyok hazafias tisztelettel vitéz Hernadfői Sándor vendéglős Egy délelőtt a trópusi [...] Ferenc 18 éves sza­bósegéd és Szaniszló László 21 éves asztalossegéd együttesen [...]
65. 1901-05-12 / 19. szám
[...] Lajos lörvh Fejér közv Balassa Sándor tőrvh Fogaras tőrvh Gömör közv [...] Vh Kolozs közv Dr Paulik Sándor törvh Komárom közv Ágoston Miklós [...] törvh Nagy Várad közv Fassie Sándor törvh Pancsova közv Bogdanos János [...] Béla tőrvh Zombor kőzv Latinovics Szaniszló Nyiregyháza 1901 május 5 Alispán [...]
66. 1905-06-11 / 24. szám
[...] Thaly Kálmán Ugrón Gábor Wekerlc Sándor Szederkényi gróf Zichy Vladimír gróf [...] dr Ballagi Gcza dr Bodnár Sándor dr Balthazár Dezső dr Doleschall [...] dr Schack Béla gróf Teleki Sándor dr Vámbéry Rusztem Zsitvay Leó [...] Vértesy Gyula Jakab Ödön Timár Szaniszló Farkasházy Zsigmond Szász József Tomori [...]
67. 1925-10-02 / 222. szám
[...] Aranyoss István parancs nok Lakatos Sándor alparancsnok Juhai János őrmester Tőkés J áj nos őrmester Zsihovszky Szaniszló őrmester és Várkoly István őrspa­rancsnok [...]
68. 1921-08-11 / 181. szám
[...] fényképész Zámbő Gyula cipész Ló­rencz Szaniszló cserépkályha készitő Né­medi Imre motorszerelő [...] Ignác asztalos Wein­berger Ferenc Teichmann Sándor és Fis­cher Sámuel liszt és [...] tüzelőanyag olaj és bőrkereskedő Tóth Sándor terményke­reskedő Rőmer Ignác illatszer és [...] élelmiszerárus Gyuresko Mihály kifőzés Asztalos Sándor Szilágyi Lajosné Henzsely Mihály élelmiszerárusok [...]
69. 1937-01-09 / 6. szám
[...] A vezetőség öngyilkos földbirtokos Bodogh Sándor debreceni földbirtokos Két malomautcai lakásának [...] Veres István r kat és Szaniszló Erzsébet ref Maczkó András ág [...]
70. 1929-06-07 / 127. szám
[...] III o tan IV Bocskay Sán­dor III o tan Elismerő iratot [...] Erzsébet Róth Erzsébet Lebovics Magda Szaniszló Elza Korcsmáros Jo­lán Korosinszky Ilona [...]
71. 1869-03-22 / 12. szám
[...] Beniczky Ödön Keglevich Béla Drágfy Sándor Jankovich Miklós Pestmegyé­ben Gáspár András Móricz Pál Farkas Elek Dezső Szaniszló Román Sándor Simonyi La­jos Biharmegyében Vay Mihály [...] Czegléd Máriássy Béla Pestmegyében Csanády Sándor Biharmegyében Pétery Károly Almásy Sándor Hevesmegye Vajda János Henszlmann Imre [...]
72. 1894-08-19 / 33. szám
[...] tudomásul vévén hogy egyelőre Kálnay Sándor számtiszt fogja az adópénztári ellenőri [...] Makiári János csizmadia 18 Rozipál Sándor kalapos 19 Hatszai János kalapos [...] György kötélverő 4 Mántlokon 1 Szaniszló István kádár 2 Pócsik József gépész 3 Lóresz Sándor asztalos 4 Vind Bernát bádogos [...]
73. 1901-01-20 / 3. szám
[...] Á Sóstó lürdö bérletére Tolnai Sándorral kötött bérleti szerződést a képviselőtestület [...] t Turu Márton őregbiró Székely Sándor III o t Kántor Levendovszky Sándor III o t Kisbíró Pető Sándor IV o t Mátyás deák [...] György ur Rezesi Árpád Kőnig Sándor ur Bogarószki Szaniszló Friedmann Simon ur Szentkirályit elfogták [...]
74. 1899-06-18 / 25. szám
[...] hirdetmény Nyir Bogát Nyir Béltek Szaniszló Nyir­Bátor Nyir Vasvári Encscncs Fény [...] Értesítem hogy Biri községben Erényi Sándor ká­rára 8 drb setés sertésvész [...]
75. 1895-08-18 / 33. szám
[...] biztosságnál tudhatók meg Hyinen Krasznay Sándor helybeli kir tör­vényszéki jegyző e [...] Gyarmat Sonkád M Szalka Fábiánháza Szaniszló Kraszna Béltek a 2 ik [...] Győző Ernő gróf fia Kovách Sándor Rosenkranz báró Maurer László Kienborn [...] Belmeczi Péter Ilelmcczi Imre Szöllősi Sándor Helmcczi Sándor magánlak megsértés Korcsmáros Józsefné emberölés [...]
76. 1903-10-11 / 41. szám
[...] Demecserben fogatok fogják várni Füredi Sándor Róla szól az ének a [...] meg A magyar művészetet Füreii Sándor hegedű­virtuóz képviselte fiatal budapesti születésü [...] kijutott Mint Berlinből sürgönyzik Füredi Sándor hegedű­művész a berlini Wagner ünnepélyen [...] Imre Gonosz Estván szőlőcsősz Zsihofszky Szaniszló Czigányok Pisze Sete Sánta Aranyos [...]
77. 1871-08-20 / 34. szám
[...] m Jó Gyurit és Ruszóndó Sándort sikerüli a pályaudvarnál elfogatni most [...] Ezennel közhírré tétetik miként Reszege Szaniszló Majtény Mikola Bustyaháza Hosszu mezö [...]
78. 1906-08-05 / 31. szám
[...] mind amellett szólt Dr Mikita Sándor ur székesegyházi őr kanonok az [...] sirván könnyeket hullasson Dr Mikita Sándor prépost kanonok mint a vizs­gáló [...] dr Jordán Karoly cz apat szaniszlói plébános ki a jegyzőkönyvet is [...] a Petróczy János 19 Demeter Sándor 46 Dudás Mihály tanko 31 [...]
79. 1901-09-22 / 38. szám
[...] haza az ő szegény Lizijéhez Szaniszlóba A cserénybe húzódott meg pihenni [...] végett Bizottsági tagok lettek Délczeg Sándor Lengyel József Gáspár Gyula László [...] Lengyel József Seres Gáspár Déiczeg Sándor Bertha János Szabj Antal Bán [...]
80. 1903-03-08 / 10. szám
[...] és egy kövésőnek töredékét Zoltán Sándor ur pedig egy igen szép [...] halot­tat pihenő nyughelyére id Király Sándor és neje Barzó Zsuzsánna mint [...] férj Seres Józsefné ifj Király Sándor Király Endre Király Erzsébet férj [...] kor Gecse István 2 kor Szaniszló István 2 kor Andrási Gyula [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind