2. oldal, 1173 találat

Találatok

21. 1949-06-28 / 147. szám
[...] valósulhat meg a terv Balogh István elvtárs MDF ü eini h [...] olykor J gépek beszélte Tamás István lakatos Ebben mind annyian hibásak [...] Kéri Antal kübekházi és Vas István pusztamérgesi titkárok­utoljára példaként hozták fel [...] rális célokra is jut a kerese bői Három napig tartott köny [...]
22. 1946-08-17 / 182. szám
[...] t irószerszükségetét Előzékeny kiszolgálás Szent István Társulat Káráén 4 P O [...] kolbászfélék oícsó áron kaphatók Tombácz István hentesüzletében Tábor u 8 Művészeti [...] Gazdaságba megbízható szorgalmas egyedülálló noi kerese az oi nalt beiepesre ki [...] Lakik Makkoserdö sor 20 Bakacsi István E rovatban közöltekért sem a [...]
23. 1946-09-14 / 205. szám
[...] Az üzemi bizottság éién László István elV ars áll aki minden [...] Benedek Algyön 7 órakor Pafnuk István Sándorfalva és Homok­puszta összevonva Sándoríálván [...] lakásért jelige özvegy Szeiényigényli lakótársnőt kerese Csongradi sugáru 57 házfelügyelőnél 18 [...]
24. 1986-09-09 / 212. szám
[...] PB osztályvezető­helyettese Dobóczky Ká­rolyné Csonka István Tuza Klára Kovács János és [...] A SZOT volt rektora Cser­háti István az idén január­ban elhunyt most [...] Knazovicky egyetemi tanár vasdiplomát Székely István érdemes or­vos gyémántdiplomát Kar­dos Sándor [...] aranydiplomások Bűcs Eleonóra Hangay Levente Kerese Margit Keresztény Béla Molnár Lujza [...]
25. 1947-12-16 / 286. szám
[...] lesen meleg ünneplésben ré Tai István Orion bőrgyár 3 óra soesitette [...] citnu képe Csizmadia kftimazottaiknak egyheti kerese Kálmán dr Mecsér Ferencnő tűket [...] Téli hangulat Ku­rarftss író épüzeoanéM István volt közjegyző népei rucsai Lajos [...]
26. 1947-09-07 / 203. szám
[...] jó állapot­ban olcsón eladó Szent István tér 5 emelet vigyázat csakis [...] LAKÁS 1 KÜLÖNFÉLE iJ HÁZAT kerese 1 bérbe 2 szobást bármelyik [...]
27. 1947-08-10 / 181. szám
[...] Ti­sza szálló nagytermében dr Bibó István a szegedi tudományegye­tem neves politikaprofcsszora [...] a szakszer­vezeti székházban Előadó Vasvár Ist­ván országos főtitkár A zenészek és [...] MODERN berendezésű különbejáratú bútorozott szobái kerese c fürdőszoba­használattal Cim a kiadóban [...]
28. 1969-04-12 / 82. szám
[...] a bíró ket fiu különleges kerese azt S milyen az élet [...] javítás módját a megol­dást Matkó István Kazah kulturális napok Tegnap délelőtt [...]
29. 1945-03-18 / 62. szám
[...] 12 fsz Gasparics Erzsébet Bejárónői kerese reggel 8 11 ig Brüsszeli [...] 12 Ki lud róla Fejes István karp őrvezetöt tp 33 keresi [...]
30. 2007-06-15 / 138. szám
[...] Kóka János SZDSZ elnök MIKOLA ISTVÁN TRÓJAI FALÓ Trójai faló akciónak [...] libe­rális piacalapú elképzelés hangsúlyozta Mikola István a Fidesz szakpolitkusa tegnapi sajtótájékoztatóján [...] szervezését venné át A FIDESZ KERESE A Fidesz arra kéri Gyurcsány [...] KOVÁCS ANDRÁS LÉVAY GIZELLA SZÁVAY ISTVÁN Képszerkesztő MISKOLCZI RÓBERT Rovatvezetők SCHMIDT [...] Kft tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN
31. 1942-09-02 / 198. szám
[...] a Duna­Tisza csatornáról már Vedress István könyvet irt kiszámítva az utolsó [...] telhetetlenek Hátrább azokkal a tű István tér feltöltése is kerek ötévtize­relmetlen [...] 2 0 ezer pengő kölcsönt kerese Magas kamatra Ajánlatokat pontos etm [...]
32. 1923-08-15 / 185. szám
SZEQHD Strob István s kerei Svédországba Megemlékeztünk róla a minap hogy Stróbl István a fiatal szegedi karikaturista milyen [...] ugrott melléje Már évek óla kerese n msgá 1 maga csirkefogé [...]
33. 1925-06-13 / 22. szám
[...] rázza a csengőt de Farkas István Scitovszky Bí a elnök jelenti [...] jelentet­tek be Györki Imre Farkas Istvánnak nem adtak módot a mentelmi [...] napirendre Rubinek Hván előadó Farkas Ist­vánnak a mentelmi bizottsághoz kül­dőt levelét [...] óta alig váltó zott Ebben kerese dő Magyarország szerencaétlen politikai helyzetnek [...]
34. 1970-02-24 / 46. szám
[...] Párizsi körút 33 a Jan­tó István Kormányos utca 4 ellen mert [...] 7 művelődési köz­pont Dr Hovorka Istvánnak a városi tanács mezőgazda­sági osztálya [...] vagon paradicsomport gyár­tanak maid amely kerese cikk a világpiacon Sikkasztott a kalau Suhai István Garam utca 9 sz a [...]
35. 1926-08-12 / 185. szám
[...] vagy két szobás mo­dern lakást kerese Aján­latokat ármegjelöléssel Modern 2755 jeligére [...] napi ár mellett 221 Stéhli István Ö 2 tf Irodai gyakorlattal [...]
36. 1989-09-08 / 212. szám
[...] akkor is három ötszor annyit kerese tt mint a legjobb bányász [...] elosztási rendszerben egyszer megkapott Szávay István Az állami vagyonalapról A Minisztertanács [...] sem okozna több gondot Rovó István a vám és pénzügyőrség századosa [...]
37. 1999-07-28 / 174. szám
[...] köve kező ké zésc Magas kerese nd tja fia a ok [...] dédapa és testvér id MÉSZÁROS ISTVÁN hosszan tartó súlyos betegségben elhunyt [...] tudatjuk hogy szeretett férjem VÁRADIK ISTVÁN 1999 július 21 én tragikus [...] mondunk mind­azoknak akik szerettünk DOBÓ ISTVÁN temetésén megjelentek és mély fájdalmunkban [...]
38. 1943-05-20 / 113. szám
[...] Andrásné ól két tyúkot Tabi Istvántól több tvukof lopott Laczkó Mihályné [...] tanonrot adó csa­ládot gyermekük elmaradt kerese é­nek pótlására egyéb gazdasági jellegű [...]
39. 1946-03-01 / 50. szám
[...] Nádas Tib r dr Sikolya István ének Szatmáry G ra összekötő [...] Rókusi ff 6 Bejáró takarítónőt kerese Dr Ba­racs Zrínyi utca 9 [...]
40. 1950-11-11 / 262. szám
[...] az egy egy főre jutó kerese t mindenütt jóval több mint [...] Nép­köztársaság Elnöki Tanácsénak elnöke Dobi István a Népköz­társaság minisztertanácsának el­nöke és [...] akar a magyar nép Balogh István római katolikus pap az Elnöki [...]