109 találat (0,062 másodperc)

Találatok

1. 1962-04-25 / 33. szám
[...] Kovács József kismotor­kerékpárján míg Orosz Ist­ván Berva motorján hajtott ittasan Bár [...] mb igazgatója Az élelmes ember Bozóky György még valamikor 1950 ben [...] színvonalat es jobb eredme hanem István boltvezetőnek két he­foldmuvesszoyeüíezet 1961 igyekszünk [...] és vábbiakban az elnökhelyet osuriK istvan a vendéglő pedig a Kiváló [...]
2. 1971-06-23 / 146. szám
[...] hagyta ki egy méterről Farkas István Kézilabda NB II Belelendültek a [...] Zima Lőcse Karancslapujtő Tóth Bérezi Bozóky Havaj Róná Hoffmann Józsa Újhelyi [...] A Ser si Edző Markó István Az I Czabadai Peller Cseh [...] Vári Flaskai Pán Edző Tóth István Az I fél mérkőzésen a [...]
3. 1971-06-30 / 152. szám
[...] a partjelzők Mohácsi Lefler Hárskúti István szak­osztályvezető elmondotta hogy bár kevés [...] szakvezetője Nem unatkozik mostanában Bástl István A kitűnő labdarúgó július első [...] Kalmár Hegedűs Rónási Bérezi Fedor Bozóky Lajkó Gajdos Edző Markói Ist­ván Dejtár Mezei Fábián Gál Farkas [...] Kovács Mol­nár Bodzási Edző Tóth Ist­ván Mátra verebély Kaden­szkl Kormos G [...]
4. 1971-10-09 / 238. szám
[...] Könyv­tár A Tankönyvkiadó jelen­tette meg Bozóky Éva Szü­lőkhöz szólunk című könyvét [...] mellett érdeklődéssel tarthat számot Előd Istvánná Szá­moljunk együtt című szülők számára [...] metszete is A és Erdős István novellával il szerzők szépen reprezentálják [...] akinek nagybátyja a híres szobrász István volt 1830 ban szü­letett Szécsényben [...]
5. 1972-08-13 / 190. szám
I VASÚT MENTÉN Radies István tusrajza NYELVMŰVELŐ SOROK Nyári nyelvészkedés [...] a megvalósítás gondiairól esett szó Bozóky Éva RUDNAI GÁBOR A S [...]
6. 1972-10-01 / 232. szám
[...] ezek a bi­ Zon­ Orosz István rajza zonytalanságok Van e vala­mi [...] öreg halászát vagy éppen Csörsz István hippi ifjait Filmszerűek vol­tak ezek [...] nemzet­közi sikereiről beszélt Csü ty István a könyvtárnak a modern egyetemi [...] ezt a missziót is teljesíti Bozőky Éva Anyanyelvűnk Szavak törzsét kifordítom [...]
7. 1972-12-28 / 304. szám
[...] Brnyej Béla Rátonyi Ró­bert és Bozóky István hami­sítatlan operettvilágot va­rázsoltak elénk a [...] esztendős korban el­hunyt Vácott László István nyu­galmazott Iskolaigazgató a Ke­szeg 1 [...] az orgonával a kottával László Istvánt szombaton decem­ber 23 án kísérték [...] kü­lönösebb magyarázatra és kommentálásra Zágon István novellájából Nóti Károly írta és [...]
8. 1973-05-06 / 104. szám
[...] leghasz­nálhatóbb Legutóbb a tévé­ben Benedek István meglepő módon éppen a legmegbé [...] még majd erről ne vágjunk Bozóky Éva I NÓGRÁD 1973 május [...]
9. 1973-07-22 / 170. szám
[...] útjára a ta­nácskozás háromszáz résztve­vője Bozőky Éva Rf áníkula Lovak húzzák [...] a hőmérő Tóth Elemér Orosz István Béke linómetszet A kézfogás többet [...]
10. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jö­vőért történik Bozóky Éva Bulla Elma hatvanéves Egy [...]
11. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órakeretben va­ló megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Főtér Salgótarján Vitában a [...] ez a vidék Dési Huber István Bene Géza és mások is [...] Múzeumi tulajdonban jelenleg idős Szabó István bányászsorozatának da­rabjaival együtt körülbelül 420 [...]
12. 1973-10-21 / 247. szám
[...] orgonabo­kor leveleit Oroszból fordította Antalfy István lebegnek a népdal képei ízei [...] magát vallja meg kertészét is Bozóky Éva DEÁK LÁSZLÓ HÁZASÉLET Főzöl [...]
13. 1974-06-09 / 133. szám
[...] hallottunk annak kö­tetét is kézbevesszük Bozoky Éva 16 45 Hervé Nebáncsvirág [...] Márton And­rást Bulla Elmát Egri Ist­vánt Kovács Istvánt Kazal Lászlót Miklósy Györgyöt Pécsi [...]
14. 1974-10-20 / 246. szám
[...] diadalát a múló évek fölött Bozóky Éva A Kossuth Könyvkiadó a [...] vlc Lakberendezési tárgyak sajátkezűleg Artinger István Ka tor Lajos és Ziaja [...] anyago­kat és technológiákat ismer­teti Bálint István könyve az automatikus olaj és [...] Megjelent Baróti György és Ratkó István Programozott bevezetés a valószínűségszámításba Oskar [...]
15. 1975-08-12 / 188. szám
[...] találkozó egyikj díjnyertes alkotása Császár István Gyilkosok című tévé 1 játéka [...] az őst müsr rban Nagy István a kiváló erdélyi író ősz [...] a fi­gurák érdekesek vonzók szá­munkra Bozóky Éva Mai tévéajánlatunk 21 30 [...]
16. 1975-08-14 / 190. szám
[...] az egyik legnagyobb sikernek Örkény István Macs­kajátékának lehetünk tanúi a Volksbühne [...] kincsei­nek minél teljesebb birtokba vételéről Bozóky Éva üdülés a k s [...]
17. 1975-09-06 / 209. szám
[...] biz rf Róma nagy gondolkodója Bozóky Éva tosítják a szükséges irtóz [...] nyelv az az esz Vinczc Istvánná tatások szerény eredmé mindig a [...]
18. 1975-10-14 / 241. szám
[...] a szülők ne renc Pathó István Földi Te tával és bensőségesen [...] velők magazinja A sorozat ri Bozóky Isvtán és mérmes líraiságával hatott [...] házmesterlány húga iyos Cecília Iglódi István napokban A sokféle emberi érkezik [...]
19. 1975-12-21 / 299. szám
Ciot gnni Foccncciő Tamás István kél verse Nyolcadik nap Részlet [...] az életben a boldogság képessége Bozóky Éva NÓGRÁD 1975 december 21 [...]
20. 1976-03-10 / 59. szám
[...] szépség parancsát változtasd meg életed Bozóky Éva A közművelődéspolitikai határozat óta [...] Győzelem után folytatás előtt Marczi István esztergályos tanuló szavai alapján kiderül [...]