70 találat (0,567 másodperc)

Találatok

1. 145. ő. e. 1980. szeptember 10. (126-170. o.) (1980_C 145/127. oldal)
[...] Varga Péter elvtárs c Hozzájárulás kérése Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetés [...] Tanai Imre elvtárs d Hozzájárulás kérése Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetés adományozásához Honfi Istvánná elvtársnő részére Előadó Klenovics Imre [...] 3 Fegyelmi ügyek 1 Hodics István elvtárs pártfegyelmi büntetésének törlési kérelme [...] pártbüntetésének egyedi el­bírálása Előadó Szigeti István elvtárs
2. 101. ő. e. 1974. február 7. (79-135. o.) (1974_C 101/80. oldal)
[...] bizottsági ülésről Jelen vannak Szigeti István Biró Gyula dr Sólyom Gábor [...] második és harmadik napirendhez Honfi István elvtárs az MB osztályvezetője Távol [...] politikai ünnepségek tervére Előadó Honfi István elvtárs 3 Javaslat felszabadulásunk 30 [...] 5 Feladatterv kidolgozásához határidő módosítás kérése Előadó Dr Sólyom Gábor elvtárs [...]
3. 124. ő. e. 1977. szeptember 14. (195-249. o.) • 2. Különfélék: • b.) A NOSZF 60. évfordulója alkalmából Kalinyinba utazó megyei pártküldöttség tagjainak kijelölése. Szóbeli javaslat: 239 (1977_C 124/239. oldal)
28 3 Határidő hosszabbítás kérése Szigeti István pártfegyelmi büntetés elleni fellebbezésének kivizsgálásához [...] 3 o nap haladékot Szi­geti István a nagyatádi cérnagyár dolgozója pártfegyelmi [...] o nap haladékot adott Szige­ti István fellebbezésének vizsgálatához 4 Javaslat a [...]
4. 79. ő. e. 1970. szeptember 23. (2-44. o.) (1970_C 79/3. oldal)
[...] Jelen vannak Németh Perenc Szigeti István Biró Gyula Bogó Lász­ló Bernáth [...] második és harmadik napirendhez Pábri István elvtárs a megyei pártbizottság osztályvezetője [...] PTO osztályvezető helyettese Dr Latos István elvtárs a KB PTO munkatársa [...] kormánykitüntetésre c A BM PB kérése a küldöttek számának felemelésére cl [...]
5. 145. ő. e. 1980. augusztus 13. (2-89. o.) • 2. Az 1980. II. félévi politikai ünnepségek rendezvényeinek terve. Javaslat: 29-32 • Határozat: 33-36 (1980_C 145/39. oldal)
[...] Bizottság javaslata megalapozott Az a kérése hogy a továbbiakban is mint [...] Bizottsághoz fellebbezhet 10 Ifj Molnár István fellebbezése a pártból való kizárása ellen Előadó Szigeti István elvtárs Kérdések Dr B ö [...] tiszta erkölcsi bizonyítványt Ifj Molnár Istvánnak felfüggesztett büntetése van Egy kicsit [...]
6. Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló-kori oklevelei az Országos Levéltárban (Ötödik közlemény) (6. oldal)
[...] Bertalan perjelnek Joheb Benedeket Tóth Ist­vánt Kowach Istvánt Tóth Balázst Horwath Lukácsot Zongor [...] Pap Pált Tóth Mártont Tóth Istvánt Belychke Györ­gyöt Cher Simont Heze [...] Bá­lintot Erws Lászlót Nagy Magnus Istvánt Thornyos Mátyást Babochay Pált Dosa [...] Zel Bertalant Hywach­falwa ról Wechennyey Istvánt Kerese Orbánt Wecbennye ről Johus Jánost [...]
7. 1907-01-10 / 2. szám
[...] hajadon Huszár György 11 ii István Puska Rozália Luft György 11 [...] János János Keller Erzse Gálovics István 11 Börzsöny István Tóth Julianna Potzner József 1 [...] Mária Tóth Károly 1884 Apar István Eiser Zsuzsánna Horváth József ii [...] jakabfalvi Balázs Ignác útlevél iránti kérése Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének Balázs [...]
8. Borsa István: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei (Második, befejező közlemény) (124. oldal)
[...] konventje bizonyítja hogy Bathor i István comes országbíró által kiállított kötelezettségvállaló [...] dominus et maritus Bathor i István országbíró előtt a konvent ügyvédvalló [...] akár nem a megjelenő fél kérése alapján ítélkeznek Átírta a pécsi [...] hogy 1468 körül Kysazzon­falwa i István fiának Jánosnak fia István és anyja Borbála elfoglalták a [...]
9. 27. ő. e. 1962. szeptember 29. Rendkívüli ülés (146-177. o.) • 2. Különfélék: • b.) A volt kaposvári városi tanács vb-elnök nyugdíjzásának rendezése. Szóbeli tájékoztató: 177 • c.) Káderjavaslatok elbírálása. Szóbeli javaslatok: 177 (1962_C 27/177. oldal)
[...] Marcaliban Szabó János helyett Szabó Istvánt javasolják VB tagnak aki a [...] A Járási Pártbizottságnak az a kérése hogy Szabó Jánost fogadja el [...] A megyei párt VB Szabó István megválasztásával ért egyet Barcson a [...]
10. 81. ő. e. 1971. február 25. Rendkívüli ülés (168-172. o.) • 1. Az 1. számú választókerület képviselőjelöltjének jóváhagyása. Szóbeli javaslat: 168-169 (1971_C 81/170. oldal)
[...] h Ferenc elvtárs Javaslata és kérése a végrehajtó bizottság személyével kap­csolatban [...] indokolt Érintve lett emellett Szigeti István ás Somogyi József elvtársak személye [...] vb fogadja el képviselőjelöltnek Szigeti István elvtársat B ö h m [...] is egy jelöltet állítsunk Szigeti István elvtársat
11. 128. ő. e. 1978. március 29. (80-125. o.) • 2. Különfélék: • g.) A Ciechanówba utazó megyei pártküldöttség tagjainak kijelölése. Szóbeli javaslat: 105 (1978_C 128/110. oldal)
15 11 Határidő hosszabbítás kérése a Tanítóképző Főiskolával kapcsolatos határozati [...] bizottság járuljon hozzá hogy Juhász István elvtárs a megyei fegyelmi bizottság [...] utazzon A végrehajtó bizottság Juhász István elvtárs Fran­ciaországi utazásával egyetért 13 [...]
12. 123. ő. e. 1977. július 6. (195-242. o.) • 1. A népesedéspolitika gazdasági, szociális és egészségügyi feladatainak végrehajtása a megyei pártbizottság 1973. decemberi határozata alapján. Jelentés: 197-213 (1977_C 123/198. oldal)
[...] pártbizottság PTO vezetoje es Szigeti István elvtárs a pártépi­tési munkabizottság vezetője [...] elvtárs 3 Különfélék 1 Sajgi István pártbüntetésének törlése Előadó Vidák Mihály [...] Mihály elvtárs 4 Határidő hosszabbítás kérése Egri Bálint fegyelmi ügyének vizsgálatával [...]
13. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (285. oldal)
[...] 59 Kerekes Sámuel 1977 203 Kerese Orbán 1977 6 Keresztes Ákos [...] Kéri Jánosné 1976 89 Kerkapolyi István 1976 53 Kemstok Károly 1977 [...] Kertész György 1979 349 Kertész István 1975 161 Kertész János 1979 [...] Kidéi Mihály 1979 142 Kidoch István 1979 68 Kígyó Mihály Kygyo [...]
14. 124. ő. e. 1977. szeptember 14. (195-249. o.) (1977_C 124/196. oldal)
[...] Az ülést részt vett Tettinger István elvtárs az MSZMP KB PTO [...] Imre elvtárs 3 Határidő hosszabbítás kérése Szigeti István párt­fegyelmi büntetés elleni fellebbezésének kivizsgá­lásához [...]
15. 118. ő. e. 1976. szeptember 15. (187-236. o.) (1976_C 118/188. oldal)
[...] Tanai Imre Kovács Béla Honfi Ist­ván Böhm József Gyuris József dr [...] Meghivottak az I napirendhez Szigeti István elvtárs MüM min helyettes Sugár [...] Imre elvtárs 4 Határidő hosszabbítás kérése Dömötör József felleb­bezésének kivizsgálásához Előadó [...]
16. Függelék (391. oldal)
[...] elfogultság ellen lép fel Király István e munkája nyomán nem lett [...] személyiségét 5 A gyakorló pedagógusok kérése Tanulóink életkoruknak megfelelően minden csak [...] igen gyakori a kompromisszum Király István is a különböző kompromisszumok bemutatására [...] alkura mindig hajlandó szószólója Király István a Nagyatádi életpálya egy szakaszát [...]
17. 123. ő. e. 1977. július 6. (195-242. o.) • 3. Különfélék: • b.) A megyei első tikár és a megyei tanácselnök látogatása a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének Bjelovári Területi Bizottságánál. Szóbeli tájékoztató: 235 (1977_C 123/236. oldal)
[...] III Különfélék 1 Sa jgi István párt büntetésének törlése Előadó Vidák [...] A végrehajtó bizottság törölte Sajgp István szigo­rú megrovás végső figyelmeztetés partbüntetését [...] bizta meg 4 Határidő hosszabbitás kérése Egri Bálint fegyelmi ügyének vizsgálatával [...]
18. 160. ő. e. 1983. március 9. (186-226. o.) • 2. A megyei és járási jogú pártszervekhez érkező panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok és kérelmek intézésének politikai tapasztalatai. Jelentés: 198-202 • Szóbeli kiegészítő: 203 (1983_C 160/210. oldal)
[...] támo­gassa a fiatalok ezirányu munkáját kérése nem talált megértésre Dr Kovács [...] való kizárása ellen Előadó Szigeti István elvtárs S z i g e t i István elvtárs A fegyelmi bizottság ülésén [...] ö r ö c z István elvtárs A végrehajtó bizottság a [...]
20. Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Lajos-kori oklevelei az Országos Levéltárban (38. oldal)
[...] Pernez i Miklós Pál és István valamint Desy Pál és Gyakry [...] után fiai Miklós Pál és István Pernezy János többszöri kérése ellenére sem adta ki neki [...] után fiai Miklós Pál és István is Végezetül Szent Jakab apostol [...] Pernez i Miklóst Pált és Istvánt Alberthy i birtokrészükről Ispán Pétert [...]
22. 57. ő. e. 1967. március 28. (2-87. o.) • 6. Különfélék: • d.) A Magyar Néphadsereg járási hadkiegészítő parancsnokságainak összevonása. Szóbeli tájékoztató: 76 (1967_C 57/76. oldal)
[...] bizottság a fentiekkel egyetértett Szigeti István elvtárs Miseta György elvtársat a [...] Fiatal szeret dolgozni Az a kérése vagy visszajön a párt­apparátusba vagy [...] F á b r i István elvtárs Probléma lesz a oérezéssel [...]
23. 112. ő. e. 1975. szeptember 3. (57-113. o.) • 5. Különfélék: • a.) Hozzájárulás kormánykitüntetésre való felterjesztéshez. Szóbeli javaslat: 113 (1975_C 112/113. oldal)
[...] A HUP Országos Tanácsának a kérése alakján javasolja a végrehajtó bizottságnak [...] egyetért 2 Javaslat kormánykitüntetésre Honfi István elvtárs A Pedagógusok Szakszervezetének központja [...]
24. 1. Andrássy Antal: Horváth József Elek (7. oldal)
[...] munkásságát a szombathelyi városatyák is­mételt kérése után csak annyira méltatták hogy [...] Az irodalompártoló és mecénás Sárközy István 1759 1845 Berzsenyi Dániel jóvoltából [...] akciót indított a kinevezésért Sárközy István 1827 február 16 án Nagybajomból [...]
25. Hitbizományi iratok (42. oldal)
[...] feladatai alól 123 Festetics Vilmos kérése alapján 1929 december 7 re [...] a hitbizományi bíróság 124 Somogyi István főerdésszel kötött szolgálati szerződések 1929 [...] be a főerdészi tisztséget Somogyi István fizetése tételesen kifejtve 125 Potty [...]
26. Dominkovits Péter: Somogy vármegyei szolgabírák tanúkihallgatási jegyzőkönyvei, 1677-1678 (Forrásközlés) (84. oldal)
[...] Túros a megelőző birtokostól Pusirty Istvántól átvett adják kezükbe 29 A két bérlő kérése a jogszemlélet és a mentalitástörté­net [...] Varga János Pálffy György Bosogi István Fekete avagy Kara Péter Sárd [...] március 10 én Kiskomáromban Kerpacsics István alkapitány Eössy István vajda Szíjártó Mihály seregbíró és [...]
27. Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban. (Forrásközlés) (Nyolcadik közlemény) 1421-1440 (41. oldal)
[...] in Andrée Buda Bator i István országbíró Mihály nap nyolcadán az [...] ellen perbe kívánja hivatni Minthogy kérése jogszerű az országbíró kéri a [...] Gergely felesége Zsuzsanna gyermekei János István és Ilona nevében is szavatossággal [...] kirendelt királyi emberrel maguk közül István fráter papot küldték ki Pezye [...]
28. 13. ő. e. 1965. március 24. (70-98. o.) • 2. A termelőszövetkezetek 1964. évi zárszámadása. Szóbeli tájékoztató: 85-93 (1965_B 13/95. oldal)
[...] sikert és erőt egész­séget Szigeti István elvtárs 8 Megköszönöm Babronoki elvtárs [...] és határozatot hozott Dr Takács István elvtárs a kaposvári járásibizottság elsőtitkára kérése alap­ján hozzájárult felmentéséhez egészségi állapotára [...]
30. 1927-05-26 / 21. szám
[...] HIVATALOS LAPJA 2 l szám István Mayer Bertalan Sárközy Jenő Strublics [...] Nádossy Ferenc Bánó Iván Berkenyés István Dr Fodor Jenő Dr Töttössy [...] vármegyék fontkölcsönének II sorozata felemelésének kérése adja meg a lehetőséget az [...]
31. 188. ő. e. 1987. december 16. (91-133. o.) • 1. A TESZÖV munkája és a további feladatok. Jelentés: 91-101 • Határozat: 110-115 (1987_C 188/114. oldal)
[...] nagyobb központi támogatás indoklása és kérése legyen Központi támogatásokra a kedvezőtlen [...] feladatok végrehajtását Felelős dr Fenyő István elvtárs Határidő folyamatos
32. 115. ő. e. 1976. január 21. (59-109. o.) (1976_C 115/60. oldal)
[...] referens Igazoltan távol vannak Honfi István Deák Perenc és Klenovics Imre [...] Imre elvtárs 4 Határidő hosszabbitás kérése Scháfer Jakab pártfegyelmi ügyének kivizsgálásához [...]
34. 40. ő. e. 1978. június 28. (111-229. o.) • 4. A két pártbizottsági ülés között végzett végrehajtó bizottsági munka. Jelentés: 215-226 (1978_B 40/225. oldal)
[...] legyen Hozzájárul ahhoz hogy Juhász István elvtárs a MÉSZÖV el­nökhelyettese kutlrucsoporttal [...] A kaposvári városi párt végrehajtóbizottság kérése alapján tag­felvételi és fegyelmi jogkörrel [...]
35. 101. ő. e. 1974. február 7. (79-135. o.) • 4. Különfélék: • Szóbeli javaslat: 116 (1974_C 101/117. oldal)
[...] a minősités reális legyen Szigeti István elvtárs Javaslom hogy a végrehajtó [...] 5 Feladatterv kidolgozásához határidő módosítás kérése Dr Sólyom Gábor elvtárs A [...]
36.
[...] évi névjegyzékének összeállítása 327 Elekes István körözése 336 Erdősítési jutalmakra pályázati [...] Elhagyott gyermekek tartásdijainak fedezésére államsegély kérése 717 Erdőőrzési dijak kivetése 1916 [...]
37. 90. ő. e. 1972. június 14. (115-172. o.) • 2. Különfélék: • e.) A propaganda és művelődési osztályvezető kinevezése. Szóbeli javaslat: 148 (1972_C 90/148. oldal)
[...] összefoglalójával egyetért 4 Javaslat Honfi István elvtársnak a propaganda és mű­velődési [...] budapesti pártbizottságnak az volt a kérése hogy a centennáriumi ünnepségek lebonyolításába [...]
38. 182. ő. e. 1986. november 12. (2-82. o.) • 1. A megyei párt-vb 1974. február 7-i, a Somogy Megyei NEB tevékenységéről és további feladatairól szóló határozatának végrehajtása. Jelentés: 4-18 (1986_C 182/22. oldal)
AL b 5 Műdig István elvtárs PB tag Véleménye szerint [...] ellentétes tendenciával is találkozhatunk Dobos István elvtárs KNEB elnökhelyettese A Központi [...] a NEB vizsgált Az a kérése védjük meg a népi ellenőrzést [...]
39. 13. ő. e. 1965. március 24. (70-98. o.) • 2. A termelőszövetkezetek 1964. évi zárszámadása. Szóbeli tájékoztató: 85-93 (1965_B 13/96. oldal)
[...] járási tanács elnök Mroveoz elvtárs kérése alapján javasoljuk Dr Halász fános [...] a megyei pártbizottság hozzájáiulását Szigeti István elvtárs 8 Illés elvtárs ismertette [...]
40. 86. ő. e. 1971. október 20. (2-53. o.) • 1. A mezőgazdasági üzemek eszközellátottsága, azok hatékonysága és a fejlesztés feladatai. Jelentés: 4-29 (1971_C 86/35. oldal)
[...] a jelentés T o bak István elvtárs Fontos jelentős vállalkozásnak tartja [...] fejlődés Az országos szervek támogatásának kérése jogos igény Az országos vezetés [...]
43. 14. ő. e. 1966. április 15. (84-105. o.) • 1. A harmadik ötéves terv fontosabb célkitűzéseinek ismertetése. Szóbeli kiegészítés: 85 (1966_B 14/86. oldal)
[...] póttagjait a meghívott elv­társakat Szurdi István elvtársat a Központi Bizottság tit­kárát [...] A végrehajtó bizottságnak az a kérése hogy a pártbizottság tagjai ezen [...]
45. Hajdu Lajos: Népiskolai szerződések Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus időszakában (1770-1795) (178. oldal)
[...] uradalom nem tartotta meg Vay István főigazgató egy 1789 június 15 [...] iskolába Kérték ugyan már Vay István szerint Bács megye segítségét a [...] a gondok csökkentése érdekében két kérése volt a Helytartóta­nácshoz engedélyezze hogy [...]
48. Kanyar József: Kaposvár mezőváros művelődéstörténetéből a kései feudalizmus idején (137. oldal)
[...] a me­gyéhez is Az egyik kérése az volt hogy támogassa a [...] iskolák közös első igazgatójának Varga Istvánnak a filozófia és az orvostudományok [...] kaposvári iskolákat a kezdetben Varga István igazgatta az ösz­szes iskolák pénzalapjait [...]
50. 1928-10-25 / 43. szám
[...] rajta s mezítláb járt Anyja kérése folytán a fiú köröztetését elrendelem [...] vádolt és jogerősen elitéit Babóti István volt szabadhidvégi lakos az elzárásbüntetés [...]

 

  • 1
  • 2