MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1980

145. ő. e. 1980. augusztus 13. (2-89. o.) - 2. Az 1980. II. félévi politikai ünnepségek rendezvényeinek terve. Javaslat: 29-32 - Határozat: 33-36

$9 14 Tanai Imre elvtárs: A felkészítésnél biztosan felszólították, hogy mindent mondjon el, legyen őszinte. Ezt nem tette meg. Z s á r János; Most már belátja, hogy itt hibát követett el, ezeket be kel­lett volna irni a felvételi kérelembe. /Zsár Oános elhagyja az üléstermet./ A végrehajtó bizottság egyhangúlag a Fegyelmi Bizottság javaslatával értett egyet és Zsár Dánost kizárta a pártból. /Zsár Dános behiva az ülésterembe./ Tanai Imre elvtárs; Zsár elvtársi A végrehajtó bizottság a maga meghallgatása után, a Fegyelmi Bizottság jegyzőkönyvében leirtak alapján, megálla­pította, hogy a párthoz nem volt őszinte, ezt a felvételekor sem vallotta be. A végrehajtó bizottság ugy itéli meg, hogy a Fegyelmi Bizottság javaslata megalapozott. Az a kérése, hogy a továbbiakban is mint párton kivüli,dolgozzon becsületesen. Amennyiben a végrehajtó bizottság határozatával nem ért egyet, 30 napon belül a Központi Ellenőrző Bizottsághoz fellebbezhet. 10./ Ifj. Molnár István fellebbezése a pártból való kizárása ellen. Előadó; Szigeti István elvtárs Kérdések; Dr. B ö r ö c z István elvtárs: Priuszos személy nem kaphat tiszta erkölcsi bizonyítványt. Ifj.Molnár Istvánnak felfüggesztett büntetése van. Egy kicsit ellentmondásos, furcsa szituáció alakulhat igy ki, vezető be­osztást nem tölthet be. Hogyan látja ezt a végrehajtó bizottság? Deák Ferenc elvtárs: Ebben az ügyben a döntés a megyei végrehajtó bizottságra nézve nagy felelősséget jelent. Nem nagyon megalapozott a jelentós, Molnár bűncselekményt követett el, saját zsebre dolgozott * lo­pott. A mérlegelés bizonyítékai nem látszanak a jegyzőkönyvben, mi alapján tette a Fegyelmi Bizottság azt a javaslatot, hogy vegyék vissza a pártba? • Tanai Imre elvtárs: Az 5. o. "Megjegyzés" rovatában szerepel, hogy "Indokoltnak tartanánk, hogy az illetékes állami ..." stb. Ezt milyen módon gondolja a Fegyelmi Bizottság?

Next

/
Oldalképek
Tartalom