Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1907. (26. évfolyam 1-53. szám)

Somogyvármegye Hivatalos Lapja 1907. évfolyamának tárgymutatója. Adó- és haddijhátralékosok körözése 5, 8, 13, 45, 47, 48, 53, 54, 94, 95, 96, 104, 116, 118, 173, 259, 272, 276, 277, 286,'311, 313, 326, 349, 350, 379, 395, 410, 513, 527, 528, 529, 530, 533, 534, 538, 544, 545, 551, 552, 564, 596, 597, 603, 606, 607, 611, 613, 624, 626, 627, 628, 633, 635, 648. Anyakönyvi kerületek beosztásánál előforduló változások, — illetve az anyakönyvi törvény végrehajtása 8, 17, 36, 67, 133, 569. Anyakönyvi utólagos följegyzéseknek az anyakönyvi másodpéldány számára való beterjesztése 17, 609. Alkoholellenes mozgalmat szolgáló folyóirat ajánlása tárgyábani körrendelet 35. Anyakönyvi kerületek székhelyén kívül vezetendő (B) anyakönyvek engedélyezése 36. Anyakönyvvezető és anyaköuyvvezető-helyettesi kinevezések s felmentések 37, 42, 52, 76, 116, 126, 135', 146,'157, 172, 193, 201, 255, 275, 281, 310, 311, 343, 450, 480, 501, 509, 518, 527, 532, 537, 544, 551, 560, 571, 572, 602, 633. Ács Teréz enyingi lakos cselédkönyvének érvénytelenítése 40. Arviz elleni védekezés tárgyában ministeri körrendeltek 51, 98, 524. Alispáni évnegyedes jelentések 57, 221, 413 579. Artézi kutak létesítése községekben 64, 246, 431. Anyakönyvi kivonatok és családi értesítő kiállításáért szedhető dijak bevételezése, kezelése és elszámolásáról alkotott szabályrendelet 67. „Állatminta“ taneszközöknek, népiskolai tanintézetek részére való ajánlása 90. Állatgyógyászatban használt védőojtó gyógyító és kórismészeti szerek előállítása és és forgalomba hozatala tárgyában! körrendelet 101. Anyakönyvi felügyelői állások beszüntetése 133. Állatbiztosító társaság által tett. ajánlat 137. Árkus Mária cselédleány körözése 148. Anyakönyvi nyomtatványok megrendelése körüli eljárás 169, 439. Almamelléki községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 193. Ácsa község vadászati jogának bérbeadása 196. Andocs község vadászati jogának bérbeadása 196. Aracs községnek a csokonyai anyakönyvi kerülethez csatolása 204. Arzén Lázár kihágási ügyébeni körözése 206. Állategészségügyi nemzetközi kongresszusra kiküldött Gfabsovits Károly volt várni, főjegyző és Hajnal József törvényhatósági állatorvos költségeinek fedezése 231. Androsovics József karádi lakos munkásigazolványának érvénytelenítése 256. Almamellék község vadászati jogának bérbeadása 257. Attala község vadászati jogának bérbeadása 260. Adóhivatalnál a hivatalos órák megállapítása 283, 501. Apáti volt úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 290. Anyakvi másodpéldányokba bevezetendő utólagos bejegyzések és kiigazítások 315, 609. Anyakönyvvezetők saját személyére és családtagjai részére anyakönyvvezető teendők ellátása 321, 445, 570.

Next

/
Oldalképek
Tartalom