MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1976

115. ő. e. 1976. január 21. (59-109. o.)

Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Bizottsága Kaposvár Szigorúan Bizalmas! Készült: 2 példányban T/7^1976. Jegyzőkönyv Készült Kaposváron, az MSZMP Somogy megyei Bizottságának 1976. január 21-én tartott végrehajtó bizottsági ülésről Jelen vannak: Varga Péter, Tanai Imre, Kovács Béla, Böhm József, dr.Sólyom Gábor, Gyuris József, Bernáth Perenc, Illés Anna, dr.Navracsics Lászlóné, dr.Kiss József elvtársak, a végrehajtó bizottság tagjai; Szenes Imre elvtárs, mint állandó meghívott. Meghívottak az első napirendhez: Tóth Lajos elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese, dr.Exner Zoltán elvtárs, az MB GPO ve­zetője, Tóth Károly elvtárs, a megyei tanács osztályvezetője, dr.Egyed Lajos elvtárs főállatorvos Meghivottak a fegyelmi ügyek tárgyalásához: R óna Imre elvtárs, a megyei fegyelmi bizottság elnöke, Vidák Mihály elvtárs, megyei fegyelmi referens Igazoltan távol vannak: Honfi István, Deák Perenc és Klenovics Imre elvtársak, a végrehajtó bizottság tagjai Napirend: 1./ Az állattenyésztés, az állategészségügy alakulása a megyé­ben, és az ezzel kapcsolatos V. ötéves tervi feladatok Előadó: Tóth Lajos elvtárs 2./ Különfélék: 1./ Hárságyi János pártfegyelmi büntetés elleni fellebbezése Előadó: Róna Imre elvtárs 2./ Hegedűs László pártfegyelmi büntetés elleni fellebbezése Előadó: Róna Imre elvtárs 3./ Szabó János pártfegyelmi büntetés elleni fellebbezése Előadó: Róna Imre elvtárs 4./ Határidő-hosszabbitás kérése Scháfer Jakab pártfegyelmi ügyének kivizsgálásához Előadó: Róna Imre elvtárs 5./ Javaslat Kovács József beiskolázására az SZKP Párt­főiskolára Előadó: Tanai Imre elvtárs 6./ Bejelentések

Next

/
Oldalképek
Tartalom