MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1970

79. ő. e. 1970. szeptember 23. (2-44. o.)

3 Készült: 2 pl,~ban. Jegyzőkönyv Készült Kaposváron, a Somogy megyei Pártbizottságon, 1970. szep­tember 23-án megtartott végrehajtó bizottsági ülésről. Jelen vannak: Németh Perenc, Szigeti István,. Biró Gyula, Bogó Lász­ló, Bernáth Perenc, Somogyi József, Kocsis László, Róna Imre, clr. Szőke Pál, dr. Sólyom Gábor, BÖhm József, Illés Dezső, Dombóvári László elvtársak, a vb tagjai, Stier Sándor és Bánhidi Tibor elvtársak, mint meghí­vottak. Meghívott az első napirendhez: Szikszai László elvtárs, a PTO vezetője. Meghívott a második napirendhez; Király Perenc elvtárs, a marcali JB első titkára, Ress Zoltán elvtárs, a marcali járási tanács-vb elnöke Meghívott a második és harmadik napirendhez: Pábri István elvtárs, a megyei pártbizottság osztályvezetője. Az ülésen részt vette!;: Nagy Tibor elvtárs a l^B PTO osztályvezető helyettese, Dr, Latos István elvtárs, a KB PTO munkatársa, N a p i r e n d : l,j Jelentés a Politikai Bizottság 1967, május 9-i határozata alapján a káderpolitikai munka végrehajtásának tapaszta­latairól. Előadó: Szikszai László elvtárs 2,/ Jelentés a marcali járási pártbizottság gazdaságpolitikai tevékenységéről és a további feladatairól, Blőadó: Király Perenc elvtárs. 3./ Tájékoztató az egyesült tsz-ek helyzetéről, (szóbeli) Blőadó : K á b r i István elvtárs 4./ Különfélék : a./ Riba István pártból való kizárása elleni fellebezése. b./ Javaslat kormánykitüntetésre. c./ A BM-PB kérése a küldöttek számának felemelésére, cl./ Külföldi úthoz hozzájárulás. - VargaKároíy NDK

Next

/
Oldalképek
Tartalom