MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1976

118. ő. e. 1976. szeptember 15. (187-236. o.)

<w Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Bizottsága Kaposvár Szigorúan bizalmas! Készült: 2 példányban Ikt.sz.: T/71/1976. /2> Jegyzőkönyv Készült Kaposváron, az MSZMP Somogy megyei Bizottságán 1976. szeptember 15-én tartott végrehajtó bizottsági ülésről. Jelen vannak: Varga Péter, Tanai Imre, Kovács Béla, Honfi Ist­ván, Böhm József, Gyuris József, dr. Navraeics Lászlóné, Bernáth Ferenc, dr. Kiss József, Varga János, Klenovics Imre, Deák Ferenc elvtársak, a végrehajtó bizottság tagjai; Szenes Imre elvtárs, mint állandó meghivott. Meghivottak az I. napirendhez: Szigeti István elvtárs MüM.min. helyettes, Sugár Imre elvtárs, a megyei tanács általános elnök­helyettese, dr. Exner Zoltán elvtárs, GPO-vezető, Balogh Lász­ló elvtárs, a megyei tanács osztályvezetője. A fegyelmi ügyek tárgyalásán részt vett: Róna Imre elvtárs, a fegyelmi bizottság elnöke és Vidák Mihály elvtárs fegyelmi re­ferens. Lapp Károly részt vett ügyének tárgyalásán. Igazoltan távol: Illés Anna elvtársnő, a vb tagja. Az ülésen részt vett: Horák Pálné elvtársnő, a KB tagja, a Május 1. Ruhagyár PB titkára. Napirend : 1./ Tájékoztató Somogy megye munkaerő helyzetéről, javas­lat a munkaerő gazdálkodás közép- és hosszutávu felada­taira Előadó: Böhm József elvtárs 2./ Különfélék 1/ Lapp Károly fellebbezése pártfegyelmi büntetése el­len. Előadó: Róna Imre elvtárs 2/ Szenté József fellebbezése pártfegyelmi büntetése ellen. Előadó: Róna Imre elvtárs 3/ Kecsraár Pál pártba való ujrafelvételének ügye. Előadó: Róna Imre elvtárs 4/ Határidő hosszabbítás^kérése Dömötör József felleb­bezésének kivizsgálásához. Előadó: Róna Imre elvtárs 5/ A szeptember 9-i megyei pártbizottsági üléssel kap­csolatos észrevétel. Előadó: Varga Péter elvtárs

Next

/
Oldalképek
Tartalom