MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1967

57. ő. e. 1967. március 28. (2-87. o.) - 6. Különfélék: - d.) A Magyar Néphadsereg járási hadkiegészítő parancsnokságainak összevonása. Szóbeli tájékoztató: 76

~HfV> K é m e t h Ferenc elvtárs : Ez a fő ok. Előfordul, hogy Laczkó elvtárs elzárkózik ezek után a felvételétől. Ezért egy másik lehetőséget is keresni kell. Betegsége idejére a munkaviszonyát nem szüntetjmt meg, de felmentjük. Laczkó elvtárssal pedig mindezeket közölni kell és tisztázni a felvételét. A végrehajtó bizottság a fentiekkel egyetértett. - Szigeti István elvtárs : Miseta György elvtársat a buzsáki tsz tagsága felmentette elnöki beosztásából és jelentkezett nálunk elhelyezkedése végett. Javasoltuk a kaposvári állami gazdaságba személyzeti beosztásba 3ooo forint fizetéssel. Ezt el tudja látni. Párt­apparátusban dolgozott. Egyébként is kötelességünk, hogy gondoskodjunk róla, hat évet dolgozott a tsz-ben. Tápi József elvtárs a somogyvámosi tsz elnöke volt. Szintén bejelentette még decemberben, hogy ha a tagság nem erősiti meg, jelentkezik munkára. Egyszer el akart jönni, de meg­változtatta szándékát, de a tsz-vezetoség megtudta és azt mondták T pi elvtársnak, hogy ne;., kell maradnia. így felmen­tésre került, -"-int tsz-clnök jól dolgozott, sokat tett a tsz érdekében. Érdemleges eredményeket hagyott maga után. Fiatal, szeret dolgozni. Az a kérése, vagy visszajön a párt­apparátusba, vagy a tsz-szövetségben szeretne dolgozni. Javaslom vegyük vissza amig eldől, hogy hova kerülhet. Addig a városi pártbizottságon dolgozzon. F á b r i István elvtárs : Probléma lesz a oérezéssel Miseta elvtársnál, mert az állami gazdaság csak 25oo forint körül mondta a fizetést, semmieset­re sem 3000 forintot. Ezt még tisztázni kell. I-j é m e t h Ferenc elvtárs: Javaslom vegyük tudomásul a javaslatokat. Tápi elvtárs ideig­lenesen menjen a városi pártbizottságra. Később kerül eldön­tésre, hogy hova kerül végleg. A végrehajtó bizottság a fentiekkel egyetértett. - Dr. K a t o n a 3ándor elvtárs : Tájékoztatja a végrehajtó bizottságot, hogy a járási KIÉG parancsnokságok összevonása júniusra meg fog történni, A járási tanácsok fognak a katonai igazgatással foglalkozni. Az épületekre vonatkozóan később lesz döntés. A végrehajtó bizottság a tájékoztatási;-^Ifrá&őJiá^ul vette. Kaposvár, 19&7. március 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom