MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1962

27. ő. e. 1962. szeptember 29. Rendkívüli ülés (146-177. o.) - 2. Különfélék: - b.) A volt kaposvári városi tanács vb-elnök nyugdíjzásának rendezése. Szóbeli tájékoztató: 177 - c.) Káderjavaslatok elbírálása. Szóbeli javaslatok: 177

3./ László elvtárs ismertetni a VB.-vei, hogy megbeszélte Kisházi Ödön elvtárssal Mikecz János elvtárs nyugdíjaz­tatásának a kérdését. Azt a választ kapta, hogy mivel * régi munkásmozgalmi elvtársról van szó, lehetséges. Van arra lehetőség, hogy 1929.-től folytatólagos munka­viszonyt fogadjanak el, mivel régi munkásmozgalmi, szak­szervezeti emberről van szó, akit többször hatrény ért. 2.293 Ft-ban javasolja nyágdijának megállapítását. /A VB. egyetért veiéi/ 4-./ Illés Dezső elvtárs : Ismerteti, hogy lehetőség van arra, hogy,a Tengődi Állami Gazdaságot és az Iregszemcsei Kísérleti Állami Gazdaságot egyesitsék. Az előterjesztést elkészítették. A VB. az egyesítéssel•egyetért, - amennyiben Somogy megyei Igazgatóság hatáskör alatt lesz. 5./ dombóvári László elvtárs : Korábban a VB. ugy foglalt állást, hogy a Tabi járási párt VB-be lengerdi Imre helyett mást javasoljanak. Most Hézer Nándor elvtársat javasolják, /elfogadva./ Korábban a VB. ugy foglalt állást,, hogy Marcaliban Szabó János helyett Szabó Istvánt javasolják VB tagnak, aki a mezőgazdasági osztály vezetője. A Járási Pártbizottságnak az a kérése, hogy Szabó Jánost fogadja el a megyei párt VB. A megyei párt VB. Szabó István megválasztásával ért egyet. Barcson a Járási Párt VB-be Fodor elvtárs helyett egy jól dolgozó tsz elnököt kell javasolni. A VB. a csurgói és a nagyatádi járási pártbizottság VB. tagjaira vonatkozó javaslatával egyetért. kmft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom