Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 1. (Kaposvár, 1970)

Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Lajos-kori oklevelei az Országos Levéltárban

alapján kiküldte Ambrus papot, aki Zenthkyral-i Bardy László királyi emberrel Somogy megyében Szent Lukács evangélista ünnepe utáni hétfőn (október 20.) mindenütt nyomozott az oklevélben leírt hatalmaskodások ügyében. Megállapí­tották, hogy minden úgy történt, ahogyan azt a nádori oklevél előadta. Bard-i Jánost és fiát, Imrét megidézték a királyi udvarba a nádor elé a 32. napra s egyúttal elrendelték Bardy János jobbágyainak előállítását. (Papíron. Kettészakadt, foltos, hiányos. Zárópecsét tördékével. - Dl. 47 173. Múzeumi Törzsanyag.) 6. 1577. január 77., Buda Petényi Imre nádor a somogyi Szent Egyed monostor konventjét kéri, hogy tanúbizonyságul küldje ki emberét, hogy az segítségére legyen Kalacha- falwa-i Kalacha Benedek, vagy Inakod-i János, vagy Egrcs-i Antal deák, vagy Jwtha-i Ambrus, vagy Jwtha-i Zalay György király embernek Pernez-i János alábbi panaszai kivizsgálásában, illetve a bepanaszolt Pernez-i Miklós, Pál és István, valamint Desy Pál és Gyakry Albert nádor elé idézésében. - Pernez-i Jánostól több évvel azelőtt néhai Pernez-i Imre elkérte Somogy megyei Alberthy falubeli szénáját, azzal, hogy cserébe átengedi neki ugyanazon megyebeli Jwtha-i szénáját, amelyet a nagy távolság s az utak veszélyessége miatt nem tudott onnan Ozthopan-ba elszállítani. Időközben Pernezy Imre Jwtha-i birtokrészét a szénával együtt elcserélte; ugyanakkor sem ő, sem halála után fiai, Miklós, Pál és István, Pernezy János többszöri kérése ellenére sem adta ki neki az Alberthy-ből járó szénáját. Nyolc, vagy még több esztendővel ezelőtt Pernezy Imre a pana­szossal közösen birt, a Somogy megyei Alberthy és Thorwe határában levő, két szőlejét, a panaszos édesanyja, Borbála halála után leszüre­telte. Ugyanezt tették, halála után, fiai, Miklós, Pál és István is. - Végezetül Szent Jakab apostol nemrég múlt ünnepén (július 25.) Band-i Desy Pál a pa- naszttevő Pernez nevű birtokáról járó bírságokat magának foglalta le. Azon kí­vül a most múlt Ferenc napon (október 4.) Gyakry-i Albert és Egres-i Ispán Pé­ter cinkosaikkal rátörtek a panaszos Somogy megyei Zenna nevű birtokára, be­rontottak jobbágyai, Warga György és Lőrinc házába; Warga Györgyöt sokáig kegyetlen fogságba tartották. - A vizsgálatról s a perbehívásról a konvent te­gyen jelentést. (A somogyi konvent 1517. január 30-i átirata. — Dl. 82468. - Zichy lvtr. 217. A/16). 7­1577. január 30. A somogyi Szent Egyed monostor konventje Perényi Imre nádor 1517. ja­nuár 17-i vizsgálatot elrendelő és értesítéssel egybekötött perbehívó parancsa alapján Gergely papot küldte ki, aki Egres-i Antal királyi emberrel Szent Pál megtérésének ünnepén (január 25.) Somogy megyében nemeseknél és nemneme­seknél nyomozván, mi az igazság a panasz ügyében, amelyről Pernez-i János be­vallása nyomán részletesen szól a nádor oklevele, úgy találták, hogy az a dol­gokat a valóságnak megfelelően adta elő. A nyomozás napján Pernez-i Miklóst, Pált és Istvánt Alberthy-i birtokrészükről, Ispán Pétert Egres-i birtokrészéről, Gyakry-i Albertet pedig Gyakry-i birtokrészéről megidézték a királyi udvarba 38

Next

/
Oldalképek
Tartalom