MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1975

112. ő. e. 1975. szeptember 3. (57-113. o.) - 5. Különfélék: - a.) Hozzájárulás kormánykitüntetésre való felterjesztéshez. Szóbeli javaslat: 113

J®tf^i IV. Javaslat az SZMT tisztségviselőire, a szakszervezetek megyei bizottságai titkáraira Előadó: Tolnai Sándor elvtárs A végrehajtó bizottság a javaslattal egyetért. V. Különfélék 1./ Külföldi ut engedélyezése Tanai Imre elvtárs; A HUP Országos Tanácsának a kérése alakján javasolja a végrehajtó bizottságnak, járuljon hozzá Varga Károly elvtárs Kubába történő utazásához, a HNP kubai testvér­szervezetének a kongresszusára. A végrehajtó bizottság Varga Károly elvtárs Kubába történő utazásával egyetért. 2./ Javaslat kormánykitüntetésre Honfi István elvtárs; A Pedagógusok Szakszervezetének központja kéri a VB hozzá­járulását ahhoz, hogy november 7-e alkalmából a központi keret terhére Gavora Zoltánná elvtársnőt a Munka Érdem ­rend ezüst fokozata kormánykitüntetésre felterjesszék. Klenovics Imre elvtárs, az SZMT vezető titkára a javaslat­tal egyetért. A végrehajtó bizottság a javaslattal egyetért. 3./ Illés Anna elvtársnő; Szeptember 1-vel beiskolázták az 1 éves pártiskolára. Kéri a vb hozzájárulását ahhoz, hogy abban az esetben, ha a pártiskolán a VB-ülés .napján előadás van a részükre, távol maradhasson az ülésről. A végrehajtó bizottság Illés elvtársnő kérésével egyetért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom