MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1974

101. ő. e. 1974. február 7. (79-135. o.)

Készült : 2 pl.-ban. T/ ^ /1974. Jegyzőkönyv Készült Kaposváron, az MSZMP Somogy megyei Bizottságán 1974. február 7-én tartott végrehajtó bizottsági ülésről. Jelen vannak: Szigeti István, Biró Gyula, dr.Sólyom Gábor, Ko­vács Ferencné, Róna Imre, Illés Dezső, Dombóvári László, Bernáth Ferenc, Somogyi József, Kocsis László elvtársak, a vb tagjai; Deák Ferenc,Szenes Imre elvtársak, mint állandó meghivottak. Meghivottak az első napirendhez : Boczán András elvtárs,az MHSZ megyei titkára, dr. Balassa Tibor elvtárs, az MB munkatársa. Meghivottak a második és harmadik napirendhez: Honfi István elvtárs, az MB osztályvezetője. Távol vannak : Németh Ferenc,Bogó László,Böhm József elvtársak, a vb tagjai. Napirend: 1./ Tájékoztató az MHSZ Somogy megyei Vezetőségének munká­járól a megyei párt-vb 1970. március 25-i határozata alapján /szóbeli/ Előadó : Boczán András elvtárs 2./ Javaslat az 1974» első félévi politikai ünnepségek tervére Előadó: Honfi István elvtárs 3./ Javaslat felszabadulásunk 30. évfordulójának megünnep­lésére Előadó : Honfi István elvtárs 4./ Különfélék : 1./ Határozati javaslat a Somogy megyei Népi Ellen­őrzési Bizottság tevékenységéről, további fela­datairól Előadó : Szigeti István elvtárs 2./ Javaslat vezető testületi üléseken való részvételre Előadó : Szigeti István elvtárs 3»/ Javaslat Koczka László elvtárs felmentésére Előadó : Szigeti István elvtárs 4»/ Javaslat Balajcza János elvtárs megválasztására Előadó : Szigeti István elvtárs 5./ Feladatterv kidolgozásához határidő módosítás kérése Előadó: Dr. Sólyom Gábor elvtárs

Next

/
Oldalképek
Tartalom