MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1977

123. ő. e. 1977. július 6. (195-242. o.) - 1. A népesedéspolitika gazdasági, szociális és egészségügyi feladatainak végrehajtása a megyei pártbizottság 1973. decemberi határozata alapján. Jelentés: 197-213

& Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Bizottsága Kaposvár "Szigorúan bizalmas!" Készült: 2 példányban Ikt.sz.: T/ 43/ h /1977. JEGYZŐKÖNYV Készült Kaposváron az MSZMP Somogy megyei Bizottságán 1977. július 6-án megtartott végrehajtó bizottsági ülésről. Jelen vannak: Varga Péter, Tanai Imre, Klenovics Imre, Bö'hm Jó­zsef, Varga János, Bernáth Ferenc, Gyuris József, Illés Anna, Dr. Kiss József, Jávori Béla, Dr. Sza­bados Rezső elvtársak, a VB-tagjai; Szenes Imre elvtárs, mint állandó meghívott. Meghívottak az első napirendre: Lukács József elvtárs, a megyei pártbizottság PMO-helyettes vezetője. Meghívottak a második napirendre: Tolnai Sándor elvtárs, a megyei pártbizottság PTO-vezetoje es Szigeti István elvtárs, a pártépi­tési munkabizottság vezetője. Meghívott a fegyelmi ügyek tárgyalására: Vidák Mihály elvtárs, a megyei pártbizottság fegyelmi referense. Igazoltan távol: Kovács Béla és Deák Ferenc elvtársak, a VB-tagjai Napirend ; 1./ Jelentés a népesedéspolitika gazdasági, szociális és e­gészségügyi feladatainak végrehajtásáról a megyei párt­bizottság 1973. decemberi határozata alapján Előadó: B ö h m József elvtárs 2./ Jelentés az alapszervezeti munka fejlesztésére hozott 1972. december 20-i politikai bizottsági állásfoglalás végrehaj tásáról Előadó: Tolnai Sándor elvtárs 3./ Különfélék 1./ Sajgi István pártbüntetésének törlése Előadó; Vidák Mihály elvtárs 2./ Legénye János pártbüntetésének törlése Előadó: Vidák Mihály elvtárs 3./ A Kaposvári városi párt-VB Baranyó Károly ügyében hozott fegyelmi határozatának felülvizsgálata Előadó: Vidák Mihály elvtárs 4./ Határidő hosszabbítás kérése Egri Bálint fegyelmi ügyének vizsgálatával kapcsolatban Előadó: Vidák Mihály elvtárs 5./ Bejelentések

Next

/
Oldalképek
Tartalom