MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1960

16. ő. e. 1960. augusztus 27. (177-220. o.) - 3. Különfélék: - a.) Káderjavaslatok elbírálása. Szóbeli javaslatok: 219 - b.) Az Állami Gazdaságok S. M. Igazgatósága igazgatója felmentésének, az új igazgató kinevezésének előzetes jóváhagyása. Szóbeli javaslat: 219 - c.) A KISZ megyei szervező titkára beállításának előzetes jóváhagyása. Szóbeli javaslat: 219 - d.) Beiskolázás az 5 hónapos pártiskolai tanfolyamra. Szóbeli javaslat: 219 - e.) A tsz-elnök képző iskola hallgatóinak jóváhagyása. Szóbeli javaslatok: 219

Különfélék a./ Káder .1 avas lat ok t -4T He ve sijalvtárs: Az állami gazdaságok megyei igazgatója A b o ­n""y"T élvfc'ars nem képes összefogni az állami gazdaságok mun­káját. A megnövekedett feladatoknak nem igen tud eleget ten­ni. Visszahívásával a felsőbb szervek egyetértenek. Abonyi elvtársnak az a kérése, hogy maradjon Somogy megyében. A Főigazgatósággal egyetértésben a VB. javasolja Nagy József elvtárs, a Cifrakerti,állami gazdaság igazgatójának a kinevezését a Somogy Megyei Állami Gazdaságok igazgatójának. A 5TB. a fenti javaslatokkal egyetért, - Abonyi elvtársat ne­ki megfelelő munkakörbe kell helyezni az illetékesekkel meg­beszélve. - A VB-nek az a véleménye, hogy uj személy kine­vezése kevés ahhoz, hogy Somogy megyében az állami gazdasá­gok ugy dolgozzanak, ahogy elvárja tőlük a népgazdaság. Itt anyagi segítségre is szükség van és néhány területen káderek­re is. Arra kérjük a főigazgatóságot, hogy ezt segitse elő. SoS^eil^ÉESi. j aV asolja Tóth Jánost a KISz Megyei Bizott­sága szervező titkárának. Most végezte el az egy éves isko­lát, /elfogadva. 5!i£as_elvtárs£ Javasol-j a K u s t o s Jánost a Tabi Járási Nemzeti Bank fiókvezetőjének. Pénzügyi akadémiát végzett, /elfogadva./ b./ Pártiskolai javaslatok: A VB. korábban elfogadta az 5 hónapos szakositott tanfolyam­ra Bódi Jánost, aki közben megbetegedett. Helyette Takács István elvtársat a Hazafias Népfront siófoki járási titkárát javasolja a járás, /elfogadva./ c./ Tsz képző iskolára ,1 avaslat: A barcsi járási pártbizottság a következő elvtársakat java­solja elnökképzőre: Hengel József Heresznye tsz elnök. Dégi Vendel Szentborbás tsz elnök. Gombaszegi Jenő Bolhó tsz elnök. Drávai István Vizvár tsz elnök. Keserű József Darány tsz elnök Kovács József Patosfa tsz elnök. Szigeti György Babócsa tsz elnök. Tóth József Kálmáncsa tsz elnök. Berki József Homokszentgyörgy tsz elnök. Abonyi Béla Péterhida tsz elnök, /elfogadva./ d./ A VB. egyetért Bácsi Jenő beállításával állami státusz­ra a M i k e i Rákóczi tsz-be agronómusnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom