Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1915. (34. évfolyam 1-55. szám)

I SOMOGYVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1915. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. A Adóhátralékosok körözése 69, 120, 175, 183, 231, 336, 432, 487, 521, 550, 677. Alispáni évnegyedes jelentések 85, 267, 441, 623. Apaállatoknak állami közvetitéssel beszerzése 115- Aranka irtása 116. Anyakönyvvezető-helyettesi kinevezések és felmentések 136, 167, 402. Apfel József körözése 169. Ausztriában megállapított határátkelési pontok 244. ALósegesd község vadászati jogának bérbeadása 335. Alkohol-ellenes előadás az iskolákban 376. Anyakönyvi törvény végrehajtása 433. Araszoló lepkék irtására útmutató 476. Ambrus György körözése 550. Arcképes vasúti igazolványok érvényének meghosszabbítása és kiállítása tárgyában Máv. rendelet 553. Adóbefizetések (törvényhatóságiak) szorgalmazása 652. Aranovics Lázár körözése 655. Adók János körözése 662. András Györgyné somogyfehéregyházi lakos lovának körözése 721. Állatbetegségek állásáról heti kimutatás 3, 21, 38, 59, 77, 119, 125, 135, 148, 164, 174, 181, 191, 203, 211, 229, 249, 259, 292, 311, 328, 334, 346, 360, 375, 384, 402, 407, 411, 426, 434, 466, 479, 486, 492, 5u9, 529, 549, 557, 580, 594, 603, 611, 620, 653, 659, 665, 676, 690, 703, 719, 734. Árpa és árpaliszt legmagasabb árának megállapítása 20, 395, 461. Árviz elleni védekezés 34, 145. Állami kisdedovódák és menedékházak számadásainak mikénti elkészítése 160. Árpa-, búza-, rozskészletek bejelentése 185. Árpa, búza stb. szállításához szükséges igazolványok 189. Állategészségügyi körökről alkotott szabályrendelet 216. Állategészségügyi ebadó-alap 1914. évi jövedelmének felhasználása 285. Ádám János szőllős-pusztai lakos járlatérvénytelenitése 314. Ádándi úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 347. Ádándi községi földek haszonbérbeadása 347. Árpatermés 1915. évi zár alá vétele 367, 462. Ács Jebektor Józsefné nagybajomi lakos csikójának körözése 551. ÁUamköltségen végzendő védőojtások 608. Államsegélyek kérelmezése elhagyott gyermekek tartá ^ dijának fedezésére 717.

Next

/
Oldalképek
Tartalom