MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1978

128. ő. e. 1978. március 29. (80-125. o.) - 2. Különfélék: - g.) A Ciechanówba utazó megyei pártküldöttség tagjainak kijelölése. Szóbeli javaslat: 105

15 11./ Határidő hosszabbítás kérése a Tanítóképző Főiskolával kapcsolatos határozati .javaslat vb ele terjesztésével kapcsolatban Előadó: Klenovics Imre elvtárs Klenovics Imre elvtárs: Kéri, a végrehajtó bizottság adjon egy hónap haladékot a határozati javaslat elkészítéséhez. Erre azért van szük­ség, mert az Oktatási Minisztérium vezetőivel még nem tud­ták egyeztetni a főiskola fejlesztésével kapcsolatos elkép­zeléseket. A végrehajtó bizottság a határidő hosszabbítást megadta, 12./ Külföldi ut jóváhagyása Előadó: Dr.Kiss József elvtárs Dr. Kiss József elvtárs: Kéri, a végrehajtó bizottság járuljon hozzá, hogy Juhász István elvtárs, a megyei fegyelmi bizottság tagja, a MÉSZÖV elnökhelyettese a siófoki ÁFÉSZ táncegyüttessel 12 napra Franciaországba utazzon. A végrehajtó bizottság Juhász István elvtárs Fran­ciaországi utazásával egyetért, 13./ Javaslat a Ciechanówba /Lengyelország/ utazó megyei párt­küldöttség tagjaira Előadó: Varga Péter elvtárs A végrehajtó bizottság egyetértett azzal, hogy az 1978. évi külügyi programnak megfelelően az április 24-29 között Ciechanówba utazó megyei pártküldött­ség vezetője Varga Péter elvtárs; tagjai: Illés Anna elvtársnő, & vb-tagja, Süveges Sándor elvtárs, a barcsi járási pártbizottság első titkára és Dr. Túri Imre elvtárs, az MB osztályvezetője legyen. 14./ Bejelentések Előadó: Varga Péter elvtárs a./ Az OKP Friuli-Venezia-Giulia Tartományi Bizottságának pártmunkás küldöttsége az olaszországi helyzetre tekin­tettel lemondta a március hónapra tervezett Somogy megyei látogatását. Megértést kérnek és még ez év július­szeptember hónapra Ígérik jövetelüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom