Gőzsy Zoltán: Hitbizományi iratok - Somogy megye múltjából. Segédletek 1. (Kaposvár 2003)

Hitbizományi iratok

122. Festetics Vilmos levele a hitbizományi bírósághoz. A birtokos panaszt tesz Festetics Kristóf ellen. Szerinte Festetics Kristóf valójában továbbra is Festetics Kálmánné teljhatalmú megbízottja, így hibázott a Magyar Királyi Kúria, hogy elfogadta Festetics Kristóf azon bejelentését, hogy felhagy Festetics Kálmánné képviseletével. A birtokos számos bizonyí­tékkal szolgál állításai alátámasztására, és újból kérvényezi Festetics Kristóf felmentését a hitbizományi gondnoki feladatai alól. 123. Festetics Vilmos kérése alapján 1929. december 7-re tűzi ki a tárgyalást a hitbizományi bíróság. 124. Somogyi István főerdésszel kötött szolgálati szerződések, 1929. Már Festetics Kálmán idején is Somogyi töltötte be a főerdészi tisztséget. Somogyi István fizetése (tételesen kifejtve). 125. Potty ondi Béla szombathelyi közjegyző beterjesztette a Vas megyei bir­tokok leltárát. A hitbizományi bíróság megszabja Pottyondi díját és költségeit, kiadásait. A hitbizományhoz tartozó Bogát, Szentkirály, Bádonfa helységek épü­letleltára, 1929. A hitbizományhoz tartozó Vas megyében lévő ingó és ingatlan vagyon leltára, 1929. 126. Jakab Zoltán igali közjegyző levele, melyben megindokolja, miért késik a leltár leadásával. 127. Jakab levele a leltárral kapcsolatban, 1929. 128. A Festetics Kristóf hitbizományi gondnok kérvénye alapján, 1929. októ­ber 22-én tartott tárgyalás jegyzőkönyve. A törvényszéki bíró felszólítja a hitbizományi birtokost, hogy ne akadályozza a hitbizományi gond­nokot feladatai ellátásában. 129. A hitbizományi bíróság megszabja Jakab díját, költségeit. Jakab benyújtja a leltárt. Adó- és értékbizonyítványok. Hitbizományi leltár a kisgyaláni javakról. 130. A leltárral kapcsolatos iratok. 131. A hitbizományhoz tartozó gyöngyöspusztai ingó- és ingatlanvagyon leltára. 132-134. A leltárral kapcsolatos iratok. 135-137. Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos iratok. 138. Az adóhivatal értesítése a hitbizományi bíróság számára, 1929. 139. Festetics Kristóf észrevételei Festetics Vilmosnak a gondnoki tisztségét érintő beadványában megfogalmazottakhoz. A fogalmazvány az 1929. december 7-én tartott tárgyalásra készült. 140. A leltár elkészítésében részt vevő építési szakértők díjazásával kapcso­latos iratok. 141. Festetics Vilmos kérvényezi, hogy a Királyi Törvényszék vizsgálja meg a Jakab Zoltán által benyújtott költségelszámolást, ő ugyanis azt túl magasnak tartja. A közjegyző összesen kétszer ment el Kisgyalánba, és első alkalommal mindössze fél órát töltött ott. A ténykedéséért megálla­pított 3208 pengős összeg mérséklését kéri.

Next

/
Oldalképek
Tartalom