MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1977

124. ő. e. 1977. szeptember 14. (195-249. o.) - 2. Különfélék: - b.) A NOSZF 60. évfordulója alkalmából Kalinyinba utazó megyei pártküldöttség tagjainak kijelölése. Szóbeli javaslat: 239

28 3./ Határidő hosszabbítás kérése Szigeti István pártfegyelmi büntetés elleni fellebbezésének kivizsgálásához Előadó: Róna Imre elvtárs Róna Imre elvtárs: Kéri a végrehajtó bizottságot, adjon 3o nap haladékot Szi­geti István, a nagyatádi cérnagyár dolgozója pártfegyelmi büntetés elleni fellebbezésének kivizsgálásához, mert a vizsgálatot a fegyelmi bizottság még nem tudta elvégezni, A végrehajtó bizottság 3o nap haladékot adott Szige­ti István fellebbezésének vizsgálatához. 4./ Javaslat a NOSZF 60. évfordulója alkalmából Kalinyinba uta­zó Somogy megyei pártküldöttség tagjaira Előadó; Tanai Imre elvtárs A végrehajtó bizottság egyetértett azzal, hogy a no­vember 4-én Kalinyinba utazó küldöttség vezetője Ko­vács Béla elvtárs, a megyei pártbizottság titkára; tagjai: dr. Horváth Sándor elvtárs, a PMO vezetője és Somogyi János elvtárs a Magyar Partizánszövetség tag­ja legyenek. Kaposvár, 1977. szeptember 20. jegyzőkönyvvezető megyei Jitkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom