MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1977

123. ő. e. 1977. július 6. (195-242. o.) - 3. Különfélék: - b.) A megyei első tikár és a megyei tanácselnök látogatása a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének Bjelovári Területi Bizottságánál. Szóbeli tájékoztató: 235

.<£*> 11 III. Különfélék 1./ Sa.jgi István párt büntetésének törlése Előadó; Vidák Mihály elvtárs A végrehajtó bizottság törölte Sajgp. István szigo­rú megrovás végső figyelmeztetés partbüntetését. 2./ Lepénye János pártbüntetésének törlése Előadó; Vidák Mihály elvtárs A végrehajtó bizottság törölte Lepénye János szigo­rú megrovás pártbüntetését. 3./ A Kaposvári városi párt-VB Baranyó Károly ügyében hozott fegyelmi határozatának felülvizsgálata Előadó : Vidák Mihály elvtárs A végrehajtó bizottság uj fegyelmi eljárást rendelt el Baranyó Károly ügyeben, melynek lefolytatásával a megyei fegyelmi bizottságot bizta meg. 4./ Határidő hosszabbitás kérése Egri Bálint fegyelmi ügyének vizsgálatával kapcsolatban' Előadó: Vidák Mihály elvtárs Vidák Mihály elvtárs: Egri Bálint fegyelmi ügyében pótvizsgálatot kell végezni, ezért 60 nap halasztást kér az ügy VB elé terjesztésével kapcsolatban. A megyei tanács is végez vizsgálatot Somogy­jádon, melynek eredményét célszerű, ha a megyei fegyelmi bizottság megismeri a reális álláspont kialakitása érdekében. A végrehajtó bizottság szeptember l-ig haladékot adott Egri Bálint fegyelmi ügyének a testület elé terjesztését illetően. Egri Bálint 8 napon belül le­vélben kapjon értesitést a végrehajtó bizottság dön­téséről. 5./ Bejelentések: - Varga Péter elvtárs tájékoztatja a végrehajtó bizottságot, hogy a Központi Bizottság illetékeseinek egyetértésével Böhm elvtárssal a múlt héten Jugoszláviában jártak a JKSZ b^elovári területi bizottsága elnökének meghivása alapján. Kéri, a végrehajtó bizottság utólag vegye tudomásul beje­lentését. Varga Péter elvtárs egyben átadta a bjelovári vezetők szí­vélyes üdvözletét a VB tagjainak. - Tanai Imre elvtárs juld^w~T2Sén üdülés céljából a Szovjet­unióba utazik. /o 4 \ A végrehajtó hiAffttaJfa lejelentéseket tudomásul vette. Kaposvár, 1977. július Ili** s XXt gy " 3* ) ^ 'Pad** ^thrtAhé \o ' .^A^L x- 8Jux o* v X7 * _>^megyeiS3lső titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom