MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1977

124. ő. e. 1977. szeptember 14. (195-249. o.)

füb Magyar Szocialista Munkáspárt Szigorúan bizalmas ! Somogy megyei Bizottsága Készült: 2 példányban Kaposvár Ikt.sz.: T/57 / «, /1977. JEGYZŐKÖNYV Készült Kaposváron, az MSZMP Somogy megyei Bizottságán 1977* szeptember 14-én megtartott végrehajtó bizottsági ülésről. Jelen vannak; Tanai Imre, Kovács Béla, Böhm József, Deák Ferenc, dr. Kiss József, Illés Anna, Gyuris József, Ber­náth Ferenc, Varga János, dr. Szabados Rezső elv­társak, a VB tagjai; 1& UŰ&2S&&B& fi&JKí£Í napirendhez; dr. Kopácsi Ernő elvtárs az AGROTROSZT vezérigazgatója, Sasi János elvtárs, az AGROKER igaz­gatója, Tóth Lajos elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese, dr, Ezner Zoltán elvtárs, a megyei PB GPO-vezetője. Meghívottak a fegyelmi ügyek tárgyalására: Róna Imre elvtárs a fegyelmi bizottság elnöke, Vidak Mihály elvtárs, megyei fegyelmi referens, Baranyó Károly és Egri Bálint elvtársak. Igazoltan távol; Varga Péter, Klenovics Imre, Jávori Béla elv­társak,a vb tagjai. Az ülést részt vett Tettinger István elvtárs, az MSZMP KB PTO munkatársa. Napirend : 1./ Jelentés az AGROKER Vállalat munkájáról, különös tekin­tettel a gép- és alkatrész ellátás helyzetére Előadó; Sasi János elvtárs 2./ Különfélék lm/ JL Kaposvári városi ^árt-VB Baranyó Károly ügyében hozott fegyelmi határozatának felülvizsgálata Előadó: Róna Imre elvtárs 2./ Egri Bálint pártbüntetés elleni fellebbezése Előadó: Róna Imre elvtárs 3./ Határidő hosszabbítás kérése Szigeti István párt­fegyelmi büntetés elleni fellebbezésének kivizsgá­lásához Előadó; Róna Imre elvtárs 4./ Javaslat a NOSZF 60. évfordulója alkalmából Kali­nyinba utazó Somogy megyei pártküldöttség tagjaira Előadó: Tanai Imre elvtárs

Next

/
Oldalképek
Tartalom