MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1983

160. ő. e. 1983. március 9. (186-226. o.) - 2. A megyei és járási jogú pártszervekhez érkező panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok és kérelmek intézésének politikai tapasztalatai. Jelentés: 198-202 - Szóbeli kiegészítő: 203

13 no inkább olyan helyzetet teremtett Pintér, arai nem szerencsés a KISZ száraára sem. Mint volt ifjúsági vezetőt kereste fel és kérte, támo­gassa a fiatalok ezirányu munkáját, kérése nem talált megértésre. Dr. Kovács László elvtárs; Becstelenül távozott az ifjúsági mozgalomból, igy utólag is fölme­rül, hogy helyes volt-e pedagógus pályára elhelyezni. Annál is in­kább, mivel a pedagógus pálya erkölcsileg fokozott követelményeket támaszt az emberekkel szemben. Oavasolja, hogy állami úton is von­ják felelősségre. - A végrehajtó bizottság egyhangúlag egyetértett a fegyelmi bi­zottság javaslatával és Pintér Józsefet kizárta a pártból. A vb határozata ellen 30 napon belül fellebbezhet a KEB-hez. - A végrehajtó bizottság javasolja Sugár Imre megyei tanácselnök­nek és Sótonyi Sándor megyei művelődési osztályvezetőnek, hogy vizsgálják mea Pintér Oózsef pedagógus pályára való alkalmassá­gát. 2./ Szukics György fellebbezése a pártból való kizárása ellen Előadó; Szigeti István elvtárs S z i g e t i István elvtárs; A fegyelmi bizottság ülésén sem volt ott. Érzi felelősségót, de a javasolt pártbüntetést súlyosnak tartja. Antal Mihály és Nagy Lászlóné pártfegyelmi ügye is folyamatban van alapszervezeti szinten. De á k Ferenc elvtárs; Káderpolitikánk gyengeségét mutatja, hogy olyan helyeken dolgozott, ahol előtte tönkrement a gazdaság. A jövőben nem ártana Biczó elv­társnak sem, ha jobban körülnézne, nem szabad ilyen embereket föl­venni, még ha szakemberhiány van, akkor sem. A végrehajtó bizottság egyetértett a fegyelmi bizottság javas­latával és a városi párt-vb határozatát megerősítette, Szukics Györgyöt kizárta a pártból. 3./ Oavaslat dr. Mátyás Oózsef ezredes, a Sm.-i rendőrfőkap.h.április 4-e alkalmából Vörös Csillag Érdemrend kitüntetés adományozására Előadó; dr. B ö r ö c z István elvtárs A végrehajtó bizottság a javaslattal egyhangúlag egyetértett, 4./ Oavaslat dr.Hegedűs Gyula, a Kvári Munkaügyi Biróság elnöke április 4-e alkalmából Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésére Előadó; dr. Túri Imre elvtárs, KAO-vezető A végrehajtó bizottság a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 5./ Oavaslat Gyulavári Tamás, a SÁÉV igazgatója Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetés adományozására Előadó; dr. E x n e r Zoltán elvtárs, GPO-vezető A végrehajtó bizottság a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 6./ Oavaslat Flór László elvtárs munkásőrség megyei pk.helyettesi ki­nevezésére 1983. április 1-től Előadó; Z s ó k Ferenc elvtárs, megyei munkásőrparancsnok A végrehajtó bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Í0. .f. ÍVÍÍV.. j egyzőkönyvveze tő

Next

/
Oldalképek
Tartalom