870 találat (0,166 másodperc)

Találatok

1. 2012-06-12 / 136. szám
[...] Ft 20 807 7504 295728 Kerese k ügyfeleim részére belvárosi belváros [...] 8 00 18 00 290625 Kerese k régi bútort szőttest vászonzsákot [...] axelspringer hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga axelspringer hu Lapmenedzser VARGA [...] ismerték és szerették hogy CSEHI ISTVÁN és CSEHI ISTVÁNNÉ csendesen eltávozott [...]
2.
[...] üzemzavarai és javítása Előadó Láday István KOTUKI Helye VOLÁN 4 sz [...] MHT Korszerű üzemirányító készülékek Előadó Kerese János és Hadas Pál Helye [...] tv adó megtekin­tése Vezető Ksvács Istvánná Posta Eger
3. 1918-02-24 / 46. szám
[...] 17 én D r Lipovniczky István kir tan pénzügyiga gató 5324 [...] 1916 évre kivetet III oszt kerese adó érvémé ek fentartá sáról [...]
4. 1927-05-06 / 102. szám
[...] támogatást kér TEJ IVÓ Tancsa István Hol az az anya aki [...] HOLD FÖLDHÖZ tengeri ter­meléshez felest kerese k Cim kiadóban ÖT vagy [...]
5. 1922-10-26 / 244. szám
[...] módot adnak nekik arra hogy kerese tűkből megfelelő mennyiségű búzát vagy [...] Szvetiszláv bánáti alispán dr Mihajlovics István Sztakics Lábúd novisadi v rendőrkapitány [...] Drágó Ra­jics Szvetiszláv dr Mihajlovics István meg még jő egynéhányan a [...]
6. 1879-01-16 / 3. szám
[...] Kál máDné 50 krajczár Steinhäuser Istvánná 50 krajczár Briger Adolf 20 [...] Sir Antalné 50 kr Mészáros Istvánná 50 kr Bernekkerné 30 kr [...] frt Bgy 1 frt Kovacsóczy István 2 frt L M 3 [...] érvényesíthetni vélnek hogy e részbeni kerese r teiket e hirdetménynek a [...]
7. 1888-05-22 / 21. szám
[...] szárnyát féltve villámtól menhelyt vízben kerese 20 Majd Daksa tűzben halt [...] osztatlan tetszését vívta ki Barta István és Dobronyai Miklós is Eszterházy [...]
8. 1971-10-06 / 235. szám
[...] ré­i szére 1200 Ft havi kerese tét biztosítunk 18 éven fe­lüli [...] TÜZELÉSTECHNIKAI FŐOSZTÁLYÁN Budapest V Szt István tér 15 Magánvásárlók beszerezhetik a [...]
9. 1919-02-19 / 41. szám
[...] Járó Sándor Klein Mór Kovács István Misicz Aladár Politzer Jakab Pap [...] járványos betegséget hur­coljon be Pécsre Kerese György dr kormánybiztos tisztviselőivel együtt [...]
10. 1894-05-29 / 37. szám
[...] és beadta ellenem a váló kerese tét Sok fáradságomba került mig [...] egri lakosokra 550 frtért Nagy Istvánná f abonyi 422 sztjkvi ingatlana [...] mikó­falvi lakosra 100 frtért Gacsal István t íüredi 1 1951 sztjkvi [...] kerecsendi 215 sztjkvi ingatl Sári István és Semperger András kerecsendi lakosokra [...]
11. 2002-02-02 / 28. szám
[...] figyelembe venni a nyugdíjat a kerese a legalacso­nyabb kulcsú 20 százalékos [...] évvel korábbihoz képest közölte Hunyadi István a Közlekedési Főfelügyelet fő­igazgatója Tapasztalataik [...]
12. 1877-01-18 / 3. szám
[...] végrehajtási ügyében özv Sko peoz Istvánná Krejner Mártanak a kővetkező ingatla­naira [...] érvényesíteni vélnek hogy e részbeni kerese teiltet e hirdetmény közzétételének napjától [...]
13. 1970-06-09 / 133. szám
[...] szűkös kenyeréhez a maga kis kerese flÉ tével kell hozzájárulnia Fürge [...] aulájában rendezett kiállítás megnyitóján Szalay István a Heves megyei Tanács vb [...] szám alatt Magyar László négyéves István unokája a konyhaasztalról a gyufát [...]
14. 1877-03-29 / 13. szám
[...] érvényesíthetni vélnek hogy e részben kerese j teiket e hirdetménynek a [...] Kor­mos Rozáliának Mátyási Terézia Lengyel Istvánná és Mátyási Verőn János Antal [...]
15. 2014-02-05 / 30. szám
[...] Ft 30 238 4565 311660 Kerese k Egerben Hajdúhegyen Maklári hós [...] axelspringer hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga axelspringer hu Hirdetésvezető FODOR [...]
16. 1981-08-08 / 185. szám
[...] Roger Moore rajongók bánatára Pécsi István N em tartozom a Hobo [...] Mintha a film Íróiban Kardos István és Szom­jas György kevés lett [...] a művelődi vágyók körében is kerese lesz MTI
17. 2000-06-03 / 129. szám
[...] szak si szerveknél a nominális kerese szervezet is kezd magához térni [...] fiatalok elvárása­ihoz míg a Fehér István rendezte Civilizátor ugyanebbe a vonulatba [...]
18. 1983-04-02 / 78. szám
[...] 55 szórakozni k arítóndt jó kerese g ben közműves Karácsondon 600 [...] sz Juhász ionon veszek Szűcs István közel 3 szoba ha 400 [...] garanciával Rövid határidőn be­lül Fülep István Noszvaj Kossuth 29 JÁRMŰ utca [...]
19. 2014-11-15 / 266. szám
[...] Ft 30 238 4565 318354 Kerese k Hajdúhegyen Csákóban Maklá­ri hóstyán [...] mediaworks hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga mediaworks hu Hirdetésvezető FODOR [...]
20. 1955-08-11 / 64. szám
[...] atyja s szorgal­mazója Segítőtársai Pilinyi István Petőfi altáró igazgatója és Garam [...] András a XI esnél Demeter István Petőfi altárón pedig Pál Mihály [...] nagyobb teljesítményekkel emelkedik a dolgozók kerese te is A réselés mellőzésével [...] a születő új győzelméért Császár István Vasutas dolgozóink a gyors gabonaszállítások [...]
21. 1991-03-01 / 51. szám
[...] József A út 18 Veres Ist­ván 3409 2 K J ó [...] út 17 3421 2 H Kerese k fiatal keleti autót eladnám [...]
22. 1958-02-06 / 13. szám
[...] az elhanyagoltságát Rúdugrás 290 Munkácsi István Gy Bá­nyász 270 Nagy Sándor [...] Hatvanban 1958 január 24 én István Gyula nevű gyer­meke született népüjsag [...] lakodalom és egyéb rendezvények alkalmával kerese fel Csiky Gusztáv zenekarvezetőt Csilty [...]
23. 2014-11-08 / 260. szám
[...] 06 20 9552 362 318188 Kerese k Hajdúhegyen Csákóban Maklá ri [...] mediaworks hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga mediaworks hu Hirdetésvezető FODOR [...]
24. 2014-11-29 / 278. szám
[...] Tel 30 238 4565 318697 Kerese k Hajdúhegyen Csákóban Makiá­ri hóstyán [...] mindazoknak akik szeretett halottunk ZAY ISTVÁN temetésén részt vettek és fájdalmunkban [...] mediaworks hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga mediaworks hu Hirdetésvezető FODOR [...]
25. 1992-06-12 / 138. szám
[...] In fo Service képviseletét Tari István Lőrinci Radnóti út 41 Félfogadás [...] 18 492 34958 1 K Kerese k Egerben 3 4 szobás [...] 17 530 as telefonon Eperjesi István úszásoktató 35327 1 K Értesítem [...]
26. 2012-06-07 / 132. szám
[...] Eger Makiári u 135 293952 Kerese k régi bútort szőttest vászonzsákot [...] axelspringer hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga axelspringer hu Lapmenedzser VARGA [...]
27. 1965-11-19 / 273. szám
[...] mun­kája lesz a tanulás Császár István 1 1 1 Aki egész [...] őt nagyon is érdekelje a kerese tek alakulása a műhely mun [...]
28. 1989-06-29 / 151. szám
[...] aratóha­gyományokról Balassa Iván nép­rajztudóssal Kispista István beszél­get 22 00 Hírvilág 22 [...] konyha mellékhelyiségek relőket keresek kedvező kerese Irányár 400 000 Ft Érdeklőd [...]
29. 1964-11-24 / 275. szám
[...] a leg malacot kapott Összes kerese r jegyei és az országos [...] nevelik hizlal­ják az állatokat Szalay István Ötszázezer gyümölcsfacsemetét szállítanak a háztáji [...]
30. 1913-09-17 / 75. szám
[...] gépjárművekről Bessenyőtelek heti vásár iránti kérése Kisköre országos és hetivásár iránti kérése Nagyfüged orsz vásár iránti kérése Pétervására és Poroszló községek vásári [...] vasúti síneken Éjféli bosszúálló Danyi István hat­vani legény haragudott Üsztöke László [...]
31. 2001-09-24 / 36. szám
[...] Lékó Katalin Csépe László Vincze István a VSZT részéről Kelemenyné Hideg [...] Klíma a filtergyártáson A dolgozók kérése hogy a klíma beállításáért felelősök [...] büfé nyitva tartás A dolgozók kérése hogy a sok szombati bedolgozásra [...]
32. 1868-12-31 / 53. szám
[...] rencz Vavrik Endre póttagokul Steinhäuser István Békefy Li pót a gyöngyösi [...] adókerülőt részére rendes tagokul Rudics István Vizi Ferencz póttagokul Dobóczky Dezső [...] julius 12 én ismételt azon kérése miszerint a marhahús kimérése körül [...] föl hogy Gyöngyös város okadatolt kérése a törvénykezés rendezésénél figyelemre méltattassék [...]
33. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] ÉS LÉPJEN Î MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vágj az APEH [...]
34. 1941-09-29 / 154. szám
[...] a lehetőséggel Ez nagyon komoly kérése a Baross Szövetségnek s éppen [...] mondtam hogy a Baross Szövetség kérése er­ 1 FERENCJÓZSEF KESERŰVIZ m [...] élvezze a hely elő­nyeit Kálnoky István dr Mindenek­előtt meg kell jegyeznem [...] benne ülnek a bérletben Kálnoky István dr Azokat is Petro Kálmán [...]
35. 2012-08-06 / 183. szám
[...] de Dani és a szülők kérése szerint nem szeretnénk nyilatkozni Dani [...] sportoló édesanyjának test­vére A szülők kérése szerint nem szeretnénk mi sem [...] a nagyszülőkkel átellenben lakó Sipos István au­tószerelő Persze sokat kellett úszni [...] Növénytermelési Szolgáltató Kft ügyvezetője Nagy István korábban azt kö­zölte mindent megtesznek [...]
36. 1935-09-01 / 138. szám
[...] a tettesek kézrekerülnek az a kérése hogy ha jelentkez­nek ismét a [...] a hírt hogy özv tíalkay István­ná szül Kubik Mária augusztus 30 [...] Ugyan­csak részvéttel értesülünk hogy Csóka István ügyvéd augusztus 31 én életének [...] ígérnek a polgároknak Rz adóhivatal kérése adják át őket a rendőrségnek [...]
37. 1920-05-21 / 116. szám
[...] zsidók visszautasítására vonat­kozó jognak a kérése A belügyminiszter minden­esetre megadja a [...] vala­mint az egri gyalogezred hasonló kérése a Csa­patkórház mellett létesítendő katonai [...] jegyzéseket és a fizetéseket Benesóczky István dr alapítványi ügyész veszi át [...]
38. 1957-02-06 / 11. szám
[...] egy fiatal nemzetőr Mossó czy István Petró József sajnos nem szá­molhat [...] tartóztatták le Pro kai b István egerszóláti lakost aki társával Kisses [...] új hentes pedig kinek kinek kérése szerint mért Nem tekintette a [...] MINT KEZDŐNEK van e valami kérése Évek óta ez volt a [...]
39. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
40. 1982-08-13 / 189. szám
[...] átjáróban egy gyorstehervonat elütötte Ta­kács Istvánná 82 éves ház­tartásbeli helyi lakost [...] és nevelőottho­nát mutatja be Pécsi István lapunk 4 es olda Ián [...] meg az egriek A rendőrség kérése Barna Ferenc 32 éves Atány [...] Heves megyei Rendőr főka pitányság kérése hogy aki Bar­na Ferenc Jelenlegi [...]
41. 1967-09-14 / 217. szám
[...] az ott lakók több éves kérése egy járda építése a ve­szélyes [...] Szerintünk is jogos a lakók kérése annál is inkább mert ott [...] és gaz­dasági következmények Dr Ken­de István írása 17 20 Baksay Ár­pád [...] Csalló Jenő 21 37 Csejtei István népi zeneka­ra játszik 21 49 [...]
42. 1960-01-10 / 8. szám
[...] sári JTST beszámoltatása előadó Bacsó István JTST elnök 2 Az agitációs [...] megnyertük a vízilabda tornát Pelle István két tornaszámban is győzött Énekes [...] az MLSZ Az új szám kérése a várható torlódás elkerülése miatt [...] ezt a szöveget Üj szám ké­rése Csatolandó két darab 4 x [...]
43. 1970-04-15 / 87. szám
[...] vele hogy emberileg érthetőin riokolt kérése aamimsztraU szempontok miatt nem tol [...] me regy újabb felfedezésekre ju­tott kérése lényegét mind­három szerv teljesen ellen [...] személyautó ál­tatószámként kezelt ügyfél Pécsi István Állásfoglalás a garázdaság súlyosabb mc [...]
44. 1958-11-16 / 253. szám
[...] és nem utolsósorban a termelőszövetkezetek kérése volt az is hogy megfelelő [...] lakóinak jogos volt az a kérése hogy hozzájuk is jut­tassák el [...] Horthy rendszer 25 Emlékezzünk SUGAR ISTVÁN éve alatt jó volt ha [...]
45. 1962-12-12 / 290. szám
[...] gyengének minősített termelőszövetke­zetek száma Szalay István Heves megyében az elmúlt esztendőkben [...] Vasöntő u 4 ház lakóinak kérése Gyöngyösi olvasóink közül a Vasöntő [...] Gás­pár aláírással kaptuk meg Olvasóink kérése az volt hogy az állami [...]
46. 1959-11-14 / 268. szám
[...] ítélhető meg a lakosak azon kérése hogy a tanács végre létesítsen [...] nyert hogy özv To­lsz Jánosné kérése jogos úgy­hogy a fiúnak egyéves [...] műemléki so­rán vagy a Dobó István téren akarnánk egy új alkotást [...] a ta­nácsháza épülete a Dobó István téren 5 megközelítően be kell [...]
47. 1992 / 1. szám • VERS - PRÓZA • Pécsi István: Beszédes betűk (könyvrészlet) (1_16. oldal)
Pécsi István Beszédes betűk dokumentumregény részlet Most [...] Sarbó Artur Szabó Zoltán Boda István Máday István Liebermann Tódor professzorok Megkívánták a [...] mindmáig tartó folyamat Bejárt Benedek Istvánhoz a lipótmezői intézetbe figyelte a [...] meglepetést keltett megjelenése s természetesen kérése is 16
48.
[...] ionháztartás leggyakoribb zavarai DR BÍRÓ ISTVÁN főorvos Laboratóriumi vizsgálatok kérése anyagküldés Laboratóriumi leietek érté­kelése DR [...]
49. 1960-06-11 / 137. szám
[...] taxikon nincs csomagtartó Az utasok kérése teljesíthe­tő Hiszen a csomagtartók el­készítése [...] jogos igénye vésnék de jogos kérése Suki hály hírlapárusnak is Az [...] tudjuk kérjük várjon türelemmel Pásztor István Heves Rokkantsági nyugdíját megsür gettük [...] Harmadik napja tartózkodott ott Sós István tisztes házában elszállásolva amikor is [...]
50. 1958-11-19 / 255. szám
[...] nincs forgalom az uszodában Lövey István edző ezt szerette 000000000 volna keresztülvinni kérése azon­ban úgy látszik süket fülekre ta­lált Hasonlóképpen a JTST ké­rése is melynek elnöke valósággal könyörgött [...]