Heves megyei aprónyomtatványok 27/7

A könyvtárban gyalkran mondják az olvasók a kölcsönző könyvtárosnak: kérek egy könyvet, amelynek címére nem emlékszem, de tudom, hogy ez és ez az író írta. Esetleg a könyv címére emlékszik csupán az olvasó, előfordul azonban az is, hegy csak a könyv témájára vonatkozik a ké­rése: pl. kérők egy sertéshizlalással foglalkozó könyvet. Előfordulhat azonban az is, hogy clyan tanulmányra van szüksége az Olvasónak, amely­nek írójára emlékszik, de nem tudja, hol talál­ható maga a tanulmány. A példákat lehetne so­rolni, de talán mér éhből is kitűnik, hogy olyan segédeszközre van szükség, amelyik tájékoztat a könyvekre és azok tartalmára vonatkozó kérdé­sekben. Ilyen eszköz a könyvtár katalógusa, il­letve katalógusai. Az olvasók rendelkezésére könyvtárunkban két fajta katalógus szolgál: 1. Betűrendes katalógus. 2. Szakkatalógus. ★ I. BETŰRENDES KATALÓGUS: Ha a könyvről az olvasó tudja a szerző nevét, címét esetleg más külső jegyét, pl. illusztrátor nevét, akkor a betűrendes ka­talógusban kell megnéznie, hogy a könyv­tárban megvan-e a keresett könyv. A betűrendes katalógusban a cédulák az írók, könyvcímek és más közreműködő sze­mélyek, testületek, sorozatok ABC sorrendjé­ben vannak, tehát egy könyvről több cédula is az ABC megfelelő helyén. F. k.: Rátkai István, Füzesabony. II. SZAKKATALÓGUS: Ha az olvasó nem tudja az író nevét, csak azt, hogy milyen tárgyú könyvre van szük­sége (pl. kémia, történelem, stb.), akkor a szakkatalógusban kell megkeresni a megfelelő könyvét. A szakkatalógus a könyveket tárgyuk sze­rint csoportosítja, tehát abban nyűjti segítsé­get, hogy egy-egy tárgyhoz, ismeretághoz mi­lyen könyveket találunk meg a könyvtárban. i: i: Egy-egy tárgycsoportot, ismeretágat főosz­tálynak nevezünk. A szakkatalógus főosztályai: 000 Általános munkák 100 Bölcselet, filozófia 200 Vallás, ateizmus 300 Társadalomtudományok 400 Nyelvtudomány 500 Természettudományok 600 Alkalmazott tudományok 700 Művészet, sport, szórakozás 800 Irodalomtudomány 900 Földrajz életrajz, történelem Minden szakcsoportnak, tárgykörnek száma van, ha az olvasó tudni akarja ezt a számot, meg kell néznie a TÁRGYMUTATÓT! A tárgymutatóban betűrendben vannak fel­tüntetve a tárgykörök. A Járási Könyvtár diafi'mjvit is feltárja a \ betűrendes és szakkatalógusban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom