19 találat (0,284 másodperc)

Találatok

1. Irományszámok • 1884-318. Törvényjavaslat, a szemcsés köthártyalob (trachoma) terjedésének meggátlásáról (1884-X-302. oldal)
[...] Károly 55 935 120 3 Feuer Náthán honvédorvos 53 244 150 [...] Sándor 34 073 180 12 Feuer Náthán 33 161 450 59 [...] 870 270 31 16 Csák István 39 518 490 62 17 [...]
2. KIMUTATÁS (1905_12_158. oldal)
[...] Fest Jenőné Fett György ne Feuer Erzsébet Jenő és Margit Feuer Miksáné Feyerl Lénárdné Fittler Bálintné [...] Gerenday Gézáné Gergely Mihályné Gerstmayer István János és László Geschöpf Emília [...] Gráff Pálné Greff Antalné Grega István János és Rozália Grega Istvánné [...] Jakobics György né 90 Jancsovits István János Mária és Pál 82 [...]
3. IV. A nyilvánosság képviselete a nemzetgyűlésen • A vidéki politikai lapok (1922-1926-II-137. oldal)
[...] Vidéke h 1 dr Somogyi István Győr Dunántúli Hírlap n 1 [...] Friss Hírek n 1 Barabás István Vásárhelyi Reggeli Újság n 1 [...] Somogyi Újság n 1 Lovass István Dél Magyarország n 1 SzÖllősy [...] Kiskunfélegyháza Félegyházi Közlöny h 1 Feuer Illés Kőszeg Kőszeg és Vidéke [...]
4. Rendeletek • 276. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 58.274. számú körrendelete, a váltóláz (malária) kötelező bejelentéséről. • 277. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 69.000. számú rendelete, a szakorvosi névsor közzétételéről. (1925-693. oldal)
[...] és rádiumsugaras eljárások dr Batka István Makó Csongrád vármegye 2 Gyermekbetegségek [...] Szentes 13 Fogászat dr Révész István Szentes dr Újhelyi Mária Szentes [...] József dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr Hanasievitz Oszkár dr [...] dr Bodó László dr Bozsó István dr Burger Károly dr Falta [...]
5. Rendeletek • 276. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 58.274. számú körrendelete, a váltóláz (malária) kötelező bejelentéséről. • 277. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 69.000. számú rendelete, a szakorvosi névsor közzétételéről. (1925-718. oldal)
[...] dr Klinger Zsigmond dr Klinger István dr Kálmán Ignác dr Kohn [...] dr Mandl Rezső dr Mihálovits István dr Propper Miksa dr Polányi [...] Károly dr Engel Bruno dr Feuer János dr Földi Elek dr [...] dr Török Henrik dr Urbányi István dr Veszprémi Fazekas Olga dr [...]
6. KIMUTATÁS (1905_12_152. oldal)
[...] Fekete Bálint Fekete Imre Fekete István Fekete József Felföldi Bálint Ferjancsik Jenő Feuer Márton Fenzer György Fényes Jenő [...] Graffay daruvári Endre 89 Frankó István 37 Gregus István 89 Franzen Antal 72 Greisigcr [...] 87 Gáspár Ferencz 131 Hajdú István 38 Gáspárovics István lol Hajdukovic István 53 Gáspáry Imre 37 Geday [...]
8. KIMUTATÁS (1905_12_53. oldal)
[...] járandóságának évi összege K Jegyzet Feuer Márton Fóri János Freytag József [...] Gergely András Gerzabek Vilmos Gombócz István Gozon Pál Gódor Gyula Gölluer [...] Gvozdic Milán Gyurovics János Hajdukovic István Halász Lajos Halkó János Heinrich [...]
9. Ülésnapok • 1922-307 (1922-XXV-141. oldal)
[...] ste­hen sich einander gegenüber wie Feuer und Wasser Kereszténység és szocializmus tüz és viz Farkas István Már pedig mi va­gyunk a [...] is mint mi vagyunk Farkasi István Tessék csak erre vonatkozólag is [...] A lelkekben legyen benne Farkas István A lelkeket nem lehet a [...] balfelől és a balközépen Farkas István Ne
10. KIMUTATÁS (1907_11_173. oldal)
[...] Bogács Petrák Ignácz 87 Burnach István János és Júlia 125 Cziráky [...] Byff Mátyásné 59 Czvetkovics Gusztáv István és Engersdorfer Józsefné 148 Bogba [...] Gizella Gyula Ilona Eszterhay Ferencz István Já­Bornemisza Ferenczné 81 Cruié Györgyné [...] Csillag Lászlóné 147 Miklós 87 Feuer Miksáné 149 Brenner flammenbergi Jenőné [...]
11. Ülésnapok • 1927-292 (1927-XX-262. oldal)
[...] földet napsugarat levegőt H aller István közbeszól Azért nem hallgatja meg [...] még számolunk mit mondott Haller István Zaj Nem adott nekik lehetőséget [...] Christentum stehen sich ge­genüber wie Feuer und Wasser Tudom hogy ez [...]
12. 1937-02-21 / 43. szám
[...] II Lírai költészet 1 Halász István Megfejtésül elegendő a vízszintes i [...] Keller Sándor Fekete Lajos Pász­tor István Andrásofszky Géza Fábián Ist­ván Somogyi András Kovács Károly Ist­vánt fy István Gergely Gyula Popjzer Im­re Lieber [...] B Szabó Margareta Bocsa Ludovic Feuer Lajos dr Grósz Jenő­in Sándor [...]
13. 1942-07-11 / 155. szám
[...] s tkinegvébe érkezik 1 itpz István dr m g Cgik vármegyébe [...] jövő hónap foK imán Lossoncacy István kozelláláísl üfííasiszter pvogrüinoi adtait 3 [...] Z igmond András 7 pengőt Feuer mo nn Mór 5 pengőt [...] Biluska Róza Kussovicz Endre Tamás Ist­ván dr Köves István dr llommér Hanna Kiss Sándor [...]
14. 1943-11-16 / 259. szám
[...] pasztcllek lendületét látjuk vi­szont Incze István mélytüzű kitűnőim felépí­tett tájképein és [...] Bordy András ve­zetőalakja meilctt Dcbiczky István Bene Jó­zsef Kudelász Károly és Olajos István Ide kapcsolódnak hangulatilag Varga Mátyás [...] drágábban 200 pengő pénzbüntetést kapott Feuer Salamon bánffyhunyadi rongy szedő mult [...]
15. Ülésnapok • 1935-226 (1935-XIV-322. oldal)
[...] el mint miniszterelnök gróf Tisza István helyét megakadályozták elgáncsolták a titkos [...] arra hogy ő követte Bethlen Istvánt a számkivetésbe a hatalom bőséges [...] csak egy ember követte mint feüér holló Brandt Vilmos Gróf Bethlen Ist­vánt is követte egy fehér holló [...] is lehet azonban változtatni Bethlen István 1932 ben azt mon­dotta Debrecenben [...]
16. 1937-12-21 / 294. szám
[...] Krebs szakosztályi elnök és Kolozsvári István klubtitkár minden dicséretet megérdemelnek CLUJ [...] felüliek osztályában 1 Sán­dor 2 Feuer sitiéin 1 A nőii versenynek [...]
17. 1939-04-26 / 95. szám
[...] dr Farkas Imre ka­pott meghívást FeUer Lajos a fel ügyelő bizottság [...] Feledi Éva Rajcai Ebi Nagy István Totnpn Sándor Kovács Györgye Mészáros [...] ű 2530 C 7 y István népszínműve énekekkel tón eokknQ 5 [...]
18. Ülésnapok • 1935-323 (1935-XIX-374. oldal)
[...] csak a quod posse Szé­chenyi István egy polemikus iratában igen éle­sen [...] klasszikus sorai Wohltä­tig ist das Feuers Macht wenn sie der Mensch [...]
19. 1935-03-19 / 65. szám
[...] 118 K 2 5 IXHANDOTTE feuér fajtyul ok és tyúkketrecek elköltö [...] A táncjáték története G ajáry István dr előadá­sa Közreműködik ez Operaház [...]