Zárszámadás, 1905

KIMUTATÁS

PENZUGYMINItíTERIUM. 53 nyugdíjas neve szolgálati minősége szüle­tényleges szolgálatában tésé­utoljára élve­zett beszámit­nek ható évi éve javadalmazása K beszámított szolgálati ideje év hó nap Az ideiglenesen A véglegesen nyugdíjazott járandóságának évi összege K Jegyzet Feuer Márton . Fóri János . . . Freytag József . Frlan József . . Galateo Béla . . Gál Ödön . . . Geday Ferencz . Gergely András Gerzabek Vilmos Gombócz István Gozon Pál . . . Gódor Gyula . . Gölluer Lajos . Graenzenstein Béla Griinstein Fülöp . Guba Albert . . . Gvozdic Milán . . Gyurovics János . Hajdukovic István Halász Lajos . . Halkó János . . Heinrich János . Heller Gusztáv . Herédi Joáchim Herold György . Hirth József . . Horn Imre . . . Horváth (pálóczi) Miklós Horváth Tamás Höberth Vilmos Hrabár Sándor . Hunyadi Sándor pénzügyőri fő vigyázó hivatalszolga adótárnok fővámhivatáli gondnok államnyomdai tiszt pénzügyőri szemlész iroda tiszt pénzügyőri fővigyázó kataszteri főmérnök pénzügyőri fővigyázó hivatalszolga számvizsgáló pénzügyi titkár államtitkár pénzügyőri fővigyázó pénzügyőri szemlész hivatalszolga pénzügyőri vigyázó pénzügyőri fővigyázó számvizsgáló pénzügyi titkár pénzügyigazgatóság i irodavezető pénzügyőri szemlész hivatalszolga pénzügyőri szemlész számellenőr szamvizs adótárnok irodatiszt számvizsgáló pénzügyőri szemlész 1870 1837 1842 1854 1840 1869 1863 1870 1845 1870 1851 1848 1850 1847 1852 1855 1867 1827 1870 1872 1843 1852 1842 1876 1852 1870 1865 1H65 1848 1869 1841 1870 50 876 900 2.900 2.900 2.200 1.168 1.600 876 2.900 949 900 2.900 4.000 15.000 1.095 1.277 1.168 927 876 . 876 2.900 4.000 2.200 1.0951 . 9001 . 1.168Í . 2.200j . 2.600 . 2.900 . 1.600 . 2.900 . 1.168 . 7 28 34 32 36 11 19 7 40 7 28 26 35 34 35 31 16 51 10 6 39 34 25 8 25 13 21 22 41 10 42 15 10 5 1 8 1 4 8 3 9 8 10 4 2 2 4 10 4 1 5 4 11 3 15 27 6 11 14 22 12 15 14 22 15 16 29 18 19 4 29 15 17 4 7 2 16 17 24 16 2.436 928 176 216 176 3.520 1.540 218 630 264 1.664 640 350 176 684 2.552 2.024 234 2.900 190 684 3.600 13.200 986 894 350 926 ! 176 3) 2.842: 234 2.900 2.900 ') szabályszerű többlet az 1904. évben megállapitott 1.872 K nyugdijához az 1904. évi I. t.-cz. alapján öt megillető s fizetés ter­mészetével biró személyi pótléknak utólagos beszá­mitása folytán. 2) és s) ugyanebben az évben meg is szűnt. *) többlet áz 1904. évben megállapitott 1.100 K nyug­dijához 4 havi és 22 napi megszakítás miatt a törvény szerint be nem számitható 6 évi. bárom havi és 21 napi katonai szolgálati ide­jének kegyelemből történt beszámitása folytán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom